PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 4 Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu | 223-235
Tytuł artykułu

Płynność finansowa przez pryzmat wpływów i wydatków

Warianty tytułu
Financial Liquidity by Incomes' and Spendings' Prism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przybliżenie pojęcia płynności finansowej w aspekcie przepływów pieniężnych, a dokładniej poprzez pryzmat wpływów i wydatków. W tym ujęciu płynność oznacza, że wydatki wynikające z aktualnych zobowiązań krótkoterminowych oraz niezbędne przyszłe wydatki znajdują swoje pokrycie w spodziewanych bieżących wpływach środków pieniężnych. To spojrzenie uzupełnia obraz zdolności płatniczej przedsiębiorstwa określony w wyniku obliczenia wskaźników płynności statycznej i dynamicznej. Przedstawione zostały ujęcia płynności finansowej prezentowane w literaturze przedmiotu. Opisano również sposoby zarządzania wpływami i wydatkami środków pieniężnych. Zaprezentowano dane statystyczne, wskazujące techniki i metody stosowane przez przedsiębiorstwa w zakresie ściągalności wierzytelności oraz płatności własnych zobowiązań. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of this study is describing a definition of liquidity in a money transferring aspect, especially by incomes' and spedings' prism. In this way liquidity means that expenses from current short-term liabilities and necessary future expenses have their funds in expecting current financial incomes. This look completes a view of a financial ability of a company specified in a result of counting of indications of a static and dynamic liquidity. There are shown views of liquidity presented in literature on the subject. There are also described ways to incomes and expenditures management. There are presented data showing techniques and methods used by companies in a range of exacting receivables and paying own liabilities. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym (BBOG), 03/2009. www.cigi.pl/download/infomonitor/raporty/barometr.bezpieczenstwa/cig.raport.barometr.bezpieczenstwa.090423.pdf
 • Bień W. (2001), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Ciołek M. (2007), Finanse przedsiębiorstw w zadaniach i przykładach, CeDeWu, Warszawa.
 • Czekaj J., Dresler Z. (2002), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa.
 • Dudycz T., Wrzosek S. (2000), Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wroclaw.
 • Dynus M., Kołosowska В., Prewysz-Kwinto P. (2005), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń.
 • Jerzemowska M. (red.) (2006), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Kotowska В., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska O. (2009), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Przykłady, zadania i rozwiązania, CeDeWu, Warszawa.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych" (KRS), Dz.U. z 2003 roku, Nr 12, poz. 69.
 • Kusak A. (2004), Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Michalski G. (2004), Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa.
 • Michalski G., Prędkiewicz K. (2007), Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm, C.H. Beck, Warszawa.
 • Ossowski M. (2005), Budżetowanie, WSFiR, Sopot.
 • Pluta W., Michalski G. (2005), Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową? C.H. Beck, Warszawa.
 • Płocharz J. (2005), Jak przebiega proces tworzenia budżetu wpływów i wydatków, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 12.
 • Sobańska I. (red.) (2003), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa.
 • Karmańska A. (red.) (2006), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. nauk. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2002), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • Sierpińska M., Wędzki D. (2002), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Stępień K. (2008), Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Targalski J. (2003), Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (UPU), Dz.U. z 2003 roku, Nr 60, poz. 535 z późniejszymi zmianami.
 • Wędzki D. (2000), Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw - studium przypadków, "Bank i Kredyt" nr 5.
 • Wędzki D. (2002), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Winiarska K. (2006), Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej, [w:] Rachunkowość w biznesie, red. nauk. K. Czubakowska, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195863
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.