PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 174 | 145-154
Tytuł artykułu

Uregulowania prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce a dyrektywa 2006/43/WE

Warianty tytułu
Regulation Of Financial Audit In Poland And Directive 2006/43/WE
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dniu 11 października 2005 roku Komisja Europejska przyjęła dyrektywę zmieniającą dyrektywy 78/660/EEC i 83/349/EEC w sprawie badania ustawowego rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, która zmieniła warunki dotyczące wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Unii Europejskiej. Wskutek wprowadzonej dyrektywy zostały wdrożone rozwiązania zmierzające do podniesienia jakości wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Polskie rozwiązania w tym zakresie sprowadziły się do opublikowania Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym jak również KSRF. Ustawa określa między innymi zasady uzyskiwania tytułu i wykonywania zawodu biegłego rewidenta, organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów, odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów, działania podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, w tym podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego, sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych oraz samorządem zawodowym biegłych rewidentów, utworzenia i działania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, współpracy organu nadzoru publicznego z innymi organami nadzoru publicznego z państw Unii Europejskiej i państw trzecich. Natomiast KSRF stanowią częściową implementację MSRF, które to w całości odpowiadają wymogom stawianym przez Dyrektywę 2006/43/WE. (abstrakt oryginalny)
EN
On 11 October 2005 the European Commission adopted a Directive amending Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC on statutory audit of annual accounts and Consolidated accounts. The guidelines and recommendations of the new Directive fundamentally changed the conditions of auditing in the European Union. In order to restore confidence of the public to review financial reporting arrangements have been introduced in order to raise its quality. The Polish solutions in this area were reduced to the publication of the Act on Auditors and their self-government, entities authorized to audit financial statements and public supervision as well as KSRP. The Act defines, inter alia, rules for obtaining the title and auditing, professional self-organization of the auditors, the auditors liable to disciplinary action, the activities of entities authorized to audit financial statements, including the entities entitled to audit financial statements performing auditing in the public interest entities, the exercise of public oversight of auditors and companies entitled to audit financial statements and professional local government auditors, the establishment and operation of audit committees in public interest entities, the public oversight authority cooperation with other bodies of public oversight of the European Union and third countries. However KSRF is a partial implementation of ISA which entirely corresponds to the requirements imposed by Directive 2006/43/EC. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
145-154
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/30/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji.
  • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i kontroli jakości (2009), t. 1, SKwP i KiBR.
  • Skoczek-Spychała, M., 2008, Przyszłość zawodu biegłego rewidenta na tle regulacji międzynarodowych, Materiały konferencyjne z 28.10.2008, SKwP, oddział Wielkopolski, Poznań.
  • Uchwała nr 22/2009 Komisji Nadzoru Audytowego z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zastrzeżeń do uchwały nr 1379/32/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 października 2009 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.
  • Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, Dz.U.09.77.649.
  • http://www.kibr.org.pl/pl/normy [dostęp: 5.10.2010].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195723
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.