PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 121 | 88-112
Tytuł artykułu

Przebieg koniunktury gospodarczej a zmiany na polskim rynku pracy (w latach 2000-2007)

Warianty tytułu
The Course of Economic Situation and Changes on the Polish Labour Market, (2000-2007)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost gospodarczy jest jednym z celów prowadzonej w gospodarce rynkowej polityki makroekonomicznej. Badania prowadzone nad wyjaśnianiem jego miar, źródeł i skutków należą w literaturze ekonomicznej do podstawowych i zarazem znaczących. Przedmiotem prezentowanego opracowania jest próba prezentacji i oceny zmian zachodzących w koniunkturze gospodarczej w powiązaniu ze zmianami mającymi miejsce na rynku pracy. W szczególności zaś zamiarem autorów jest zobrazowanie i zanalizowanie zależności między przebiegiem cyklu koniunkturalnego (w tym i kształtowaniem się tempa wzrostu gospodarczego) a kształtowaniem się liczby pracujących, bezrobotnych, poziomu wydajności pracy, kosztów pracy i płac. (fragment tekstu)
EN
The goal of the elaboration is to present, analyze and evaluate connections between the situation on the labor market and the course of the Polish economic situation. The first part presents formulation of the level and dynamics of the GDP, taking into account its general value as well as its structure depending on the ownership sector and chosen sections, distinguished on the basis of the Polish categorization of activities. Further, the situation on the labor market is presented by means of such measurements as the number and structure of the employed, the employment ratio, labor efficiency, labor costs, wages, dismissal from and admittance to work and the level and rate of unemployment in the studied period. The final part contains conclusions resulting from the conducted analyses as well as an observation that the processes occurring on the labor market and in the general national economy are of parallel nature. The studied period covers the years 2000-2007, which, in the economic situation, were marked by stagnation and growth, thus they constituted a crucial fragment of the economic cycle. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
88-112
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Informacja o aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu i wykorzystaniu środków finansowych, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, maj 2006, www.mgpis.gov.p] (31.05.2006r).
 • Informacja o sytuacji społeczno gospodarczej kraju maj 2006, GUS, Warszawa 22.06.2006.
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, I półrocze 2007, GUS, Warszawa 2007
 • Kabaj M., Ekonomika tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski?, IPiSS, Warszawa 2005.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2007, GUS, Warszawa 2007.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008, GUS, Warszawa 2008.
 • Popyt na prace w 2002 r., GUS, Warszawa 2003,
 • Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji, red. S. Jankiewicz, K. Pająk, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001, GUS, Warszawa 2001.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2002, GUS, Warszawa 2002.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003, GUS, Warszawa 2003.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2004, GUS, Warszawa 2004.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005, GUS, Warszawa 2005.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2006, GUS, Warszawa 2006.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007, GUS, Warszawa 2007.
 • Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, red. W. Pacho, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Tokarski T., Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wyd. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2005.
 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązującą od l czerwca 2004 r., Dz.U. 2004, nr 99, poz.1001.
 • Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu, red. W. Pacho, M. Garbicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, red. J. Bieliński, M. Czerwińska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195601
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.