PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1 | 30-41
Tytuł artykułu

Istota planowania strategicznego rozwoju lokalnego i regionalnego

Warianty tytułu
The Fundamentals of Strategic Planning in the Local and Regional Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie gospodarczych, przestrzennych i społecznych uwarunkowań planowania strategicznego rozwoju lokalnego i regionalnego. Podstawą rozważań jest teza, że uwarunkowania te pozostają w dużej mierze poza obszarem przestrzeni terytorialnej, której planowanie dotyczy, oraz że wymagają one zrozumienia i adaptacji na grunt oczekiwań społeczności lokalnej. Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego opiera się na spójności instrumentów rozwojowych o zróżnicowanej intensywności interwencji publicznej, od działań regulacyjnych i delimitacyjnych, poprzez akty prawa unijnego, krajowego i miejscowego, po działania aktywizujące i animacyjne na podstawie rozpoznanych czynników endogennych. Planowanie takie ogranicza niepewność działania, ale tylko w warunkach zwiększania adaptacyjności gospodarki lokalnej, szybkiego dostosowywania się do zmian w otoczeniu globalnym i wzrostu konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the economic, spatial and social determinants of strategic planning in the local and regional development. The basis of the considerations is the thesis that these determinants remain outside the territorial space, which relates to planning and that they need understanding and adaptation of community expectations. Strategic planning of local and regional development reduces the unreliability of the action, but only in terms of increasing the adaptability of the local economy, quick adjustability to changes in the global environment and increase of competitiveness. There analyzed the specific issues, such as:
- impact of the relocation of production on the territorial development planning;
- The concept of National Spatial Planning 2030 of a local and regional development;
- Regional Development in the National Strategy 2010-2020: regions, cities, rural areas;
- new paradigm for strategic development of regional and local;
- preferences of local communities in the scope of local strategic development. The author analyzed the context of the topic, the available literature and studies, including World Bank report and the national documents. In the scope of preferences in the directions of local strategic development, there was used author's survey conducted in June 2010 on a sample of 308 residents of the Elbląg subregion. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
30-41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Bibliografia
 • 1. Domański R., (2005), Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa.
 • 2. Europejskie obszary metropolitalne - konsekwencje społeczno-gospodarcze dla przyszłości Europy, opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nr 2007/C 168/02 z 25 kwietnia 2007 r., Dz. Urz. UE PL 20.7.2007 C 168/15.
 • 3. Friedman T.L., (2009), Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • 4. Florida R., (2005), Cities and the Creative Class, New York-London.
 • 5. Gawroński H., (2010), Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • 6. Grosse T.G., (2007), Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, Instytut Spraw Publicznych, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1 (27), Warszawa.
 • 7. Kalinowski T., (2006), Debata o delokalizacji w rozszerzonej UE. Perspektywa czterech wybranych państw członkowskich, [w:] Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej. Perspektywa wybranych państw UE. Wnioski dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytet Warszawski, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii, Warszawa.
 • 8. Kauf S., (2009), Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem, Uniwersytet Opolski.
 • 9. Kosiedowski W. (red.), (2005), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 • 10. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie (KSRR), Rada Ministrów, 13 lipca 2010 r., Warszawa.
 • 11. Markowski T., Marszał T., (2005), Funkcje i zarządzanie obszarami metropolitalnymi, "Samorząd Terytorialny" nr 7-8, Warszawa.
 • 12. Moszyński M., (2007), Procesy delokalizacji we współczesnej gospodarce światowej - szansa czy zagrożenie dla polskiego rynku pracy, UMK, Toruń.
 • 13. Noworól A., (2007a), Pojęcie rozwoju terytorialnego w kontekście nauk o zarządzaniu, "Współczesne Zarządzanie" nr 2, Fundacja Współczesnego Zarządzania, Białystok.
 • 14. Noworól A., (2007b), Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. Nr 80, poz. 717.
 • 16. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach polityki rozwoju, Dz. U. Nr 227, poz. 1658.
 • 1. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, projekt z dnia 18 maja 2010 r., MRR, Warszawa, [on line], www.mrr.gov.pl, [10.09.1010].
 • 2. Raport Polska 2030, (2009), Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, [on line], http://www.polska2030.pl/, [20.09.2010].
 • 3. World Development Report 2009. Reshaping Economic Geography (Raport o rozwoju świata 2009. Przekształcając geografię gospodarczą), Waszyngton 2009, [on line], http://econ.worldbank.org, [10.08.2010].
 • 4. Current macroeconomic trends and prospects, "European Restructuring Monitor" No. 4, Dublin, [on line], www.eurofound.europa.eu/emcc/erm/templates/displaydoc.php?docID=54, [05.03.2010].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195453
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.