PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 137 | 112-128
Tytuł artykułu

Instrumenty udzialania pomocy publicznej dla przedsiębiorsów jako element polityki budżetowej

Warianty tytułu
Instruments of State Aid for Enterpreneurs as an Element of Budgetary Policy.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie pomocy publicznej oraz próba oceny jej wykorzystania w Polsce w ostatnich latach. W opracowaniu zostały przedstawione formy, rodzaje oraz instrumenty pomocy publicznej, a także zakres ich wykorzystania w Polsce w latach 2003-2007. (fragment tekstu)
EN
Public authorities use budgetary policy to influence both the amounts and the proportions of public revenues and expenditures. They also use revenue and spending instruments in order to realise various economic and social tasks. The impact of public authorities on the economy and especially on business activities of enterprises raises numerous controversies. State aid is one of the instruments of this influence. The aim of the present study is to present state aid as one of the instruments of budgetary policy and to make attempt at evaluating the use of state aid in Poland in the last years. The study presents various forms, kinds and instruments of state aid and the extent to which it was used in Poland in 2003-2007. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
112-128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Augustyński L, Przyszłość pomocy publicznej w Polsce, http://ekonom.univ.gda.pl/ /mi-kro/konferencja/pdf7Augustynski_Iwol.pdf [dostęp 07.03.2009].
 • Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych wprawie wspólnoty europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Wydawnictwo "Zakamycze", Kraków 2002.
 • Jaźwiński L, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, w: Ekonomiczne problemy usług nr 8, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, Wydawnictwo US, Szczecin 2007.
 • Kulesza M., Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w RP. Uwagi wstępne na tle postanowień traktatu rzymskiego i Układu o stowarzyszeniu, w: Współczesne problemy administracji publicznej, "Studia luridica", t. 32, Warszawa 1996.
 • Mapa pomocy regionalnej, http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2006/ n531-06.pdf [dostęp 03.03.2009].
 • Muńko A., Wspólnotowe zasady udzielania pomocy państwa - reguły sektorowe, "Wspólnoty Europejskie" 1995, nr 4.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2004 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2005.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2007 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2008.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, Dz.Urz. WE, L 379 z 28.12.2006 r.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii, Dz U nr 14, poz. 89.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 roku ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE, Dz.Urz. WE, L83/1 z 27.03.1999.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 roku w sprawie badania skuteczności i efektywności pomocy publicznej, Dz U nr 31, poz. 254.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach, Dz U nr 194, poz. 1983.
 • Szydło M., Pojęcie pomocy państwa w prawie wspólnotowym, "Studia Europejskie" 2002, nr 4.
 • Tabela średnich kursów walut w roku 2007, www.nbp.pl [dostęp 02.03.2009].
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, wersja skonsolidowana, Dz.Urz. WE, nrC321Ez29.12.2006.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Dz U nr 141, poz. 1177.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, Dz U nr 210, poz. 2037.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tekst jednolity Dz U z 2007 r. nr 59, poz. 404.
 • Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013, Dz.Urz. WE, C54 z 04.03.2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195311
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.