PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 578 | 354
Tytuł artykułu

Wpływ zewnętrznych uwarunkowań na realizację zintegrowanej perspektywy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono ideę zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie, a następnie przedstawiono jej realizację w trzech perspektywach: konkurencyjnej, środowiskowej i społecznej. Opisano perspektywę konkurencyjną jako najsilniej utrwaloną w zachowaniach przedsiębiorstw. Przedstawiono sposób uwzględniania środowiska przyrodniczego w strategiach i operacjach przedsiębiorstw. Perspektywę społeczną zaprezentowano w ujęciu społecznej odpowiedzialności biznesu. Zanalizowano wpływ uwarunkowań zewnętrznych na zachowania strategiczne przedsiębiorstw - uwarunkowania rynkowe, wyzwania strategiczne, społeczne i ekologiczne oraz proces instytucjonalizacji wpływu na przedsiębiorstwo. Dokonano także krytycznej analizy stanu badań nad realizacją idei zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach.
Rocznik
Numer
Strony
354
Opis fizyczny
Bibliografia
 • AA 1000. Assurance Standard, Accountability, 2003.
 • AA 1000. Stakeholder Engagement Standard. Exposure Draft, AccountAbility, 2005.
 • Abel D., Strategic Windows, Journal of Marketing", July 1978.
 • AccountAbility, Fundacao Dom Cabral, Responsible Competitiveness. Reshaping Global Market Through Responsible Business Practices, AA, December 2005.
 • Achtenberg W., Can liberal democracy survive the environment al crisis? Sustainability, liberal neutrality and overlapping consensus, w: The Politics of Nature: Exploration In Green Political Theory, red. A. Dobson, P. Lucardie, London, Routledge 1974.
 • Adamczyk W., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 • Anderson R.C., Mid-Course Correction, Toward a Sustainable Enterprise: The Interface Model, Peregrinzilla Press, Atlanta 1998.
 • Andrzejewski R., Ekologia i ekorozwój - esej dydaktyczny, "Człowiek i przyroda" 1996, nr 5.
 • Archibald S.O., Banu L.E., Bochniarz Z., Market Liberalisation and Sustainability in Transition: Turning Points and Trends in Central and Eastern Europe, "Enviromental Politics", t.13, nr 1, Spring 2004, s 266-289.
 • As if Future Mattered.Translating Social and Economic Theory into Human Behavior, red. N.R. Goodwin, The University of Michigan Press, Michigan 1999.
 • Badaracco Jr.J.L., Leading quietly, An Unorthodox Guide to Doing the Right Thing, Harvard Business Press, Boston 2002.
 • Baghai M., Coley S., White D., The Alchemy of Growth, Kickstarting and Sustaining Growth in Your Company, Orion Publishing Group, London 1999.
 • Bake, S., Kousis M., Richardson D., Young S., The Politics of Sustainable Development. Theory, Policy and Practice within the European Union, Global Environmental Change Series, Routledge, London, New York 1997.
 • Barde J.Ph., Economie et Politique de l'Environnement, Presses Universitaires de France, Paris 1992.
 • Bateman I.J., Lovett A.A., Julii Brainard S., Applied Environmental Economics, A GIS Approach to Cost-Benefit Analysis, Cambridge University Press 2003.
 • Baturo W., Burger T., Kassenberg A., Agenda niespełnionych nadziei, Raport nr 4/1997, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1997.
 • Baumol W.J., Oates W.E., The Theory of Environmental Policy, Cambridge University Press, Cambridge 1988.
 • Bennet S.J., Ecopreneuring. The Complete Guide to Small Business Opportunities from the Environmental Revolution, J. Wiley&Sons, Inc. NY 1991.
 • Berger J. J., Charging Ahead. The Business of Renewable Energy and What It Means for America, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 1997.
 • Biznes Międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, red. M. Nowakowski, SGH, Warszawa 2005.
 • Bojo J., Maler K.G, Unemo L., Environment and Development: an Economic Approach, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1990.
 • Bolan R.S., Bochniarz Z., Poland's Path to Sustainable Development 1989-1993, Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs, University of Minnesota, Minneapolis 1994.
 • Bossidy L., Charan R., Confronting Reality. Doing What Matters to Get Things Right, Crown Business, New York 2004.
 • Bossidy L., Charan R., Execution, The Discipline of Getting Things Done, Crown Business, New York 2002.
 • Bowers J., Environmental Problems and Environmental Economics. An Alternative Text, Addison-Wesley Longman Ltd. 1997.
 • Brammer S., Millington N., Does it pay to be different?, "Strategic Management Journal", 29 Sept. 2008.
 • Bruce J.P., The Atmosphere of the Living Planet Earth, "World Meteorological Organization" 1990, nr 735.
 • Budnikowski A., Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa 1998.
 • Burchard-Dziubińska M" Ekologiczne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji i przemysłu, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1998.
 • Byrne P., Deeb A., Logistics must meet the Green challenge, "T&D", Febr. 1993.
 • Carraro C, Siniscalco D., Environmental Policy Reconsidered: The Role of Technological Innovation, monografia 62.93, Fondazione ENI Enrico Mattei, Mediolan 1993.
 • Carroll C, Techniczne śmieci, "National Geographic Polska" 2008, nr 4.
 • Castenow D., Nowy Marketing w praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
 • Cattanach R., Holdreith J., Reinke D., Sibik L., The Handbook of Environmentally Conscious Manufacturing. From Design&Production to Labeling&Recyckling, EPA's DfE Program, Irwin, Chicago 1995.
 • Chan K., Mauborgne R., Jak rozpoznać, czy przedsięwzięcie ma szanse na sukces, "HBR Polska", listopad 2005.
 • Chan K, Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.
 • Chatterji A., Levine D., Breaking Down the Wall of Codes. Evaluating Non-Financial Performance Measurement, "California Management Review" 2006, Vol. 48, No 2.
 • Chodyński A., Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2007.
 • Chodyński A., Jabłoński A., Jabłoński M., ECSR - koncepcja strategiczna oparta o ekologiczna i społeczna odpowiedzialność biznesu, w: W poszukiwaniu nowych paradygmatów w zarządzaniu, red. W.M. Grudzewski, SGH, Warszawa 2008.
 • Chowdhury S., Organization 21C, Prentice Hall, Upper Saddle River 2003.
 • Ciambrone D.S., Waste Minimization as a Strategic Weapon, Lewis Publishers, Boca Raton 1996.
 • Coddington W, Environmental Marketing. Positive Strategies for Reaching the Green Consumer, McGraw Hill 1993.
 • Collins. C, Porras J.I., Wizjonerskie organizacje. Skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych, MT Biznes, Warszawa 2008.
 • Commission of the European Communities (CEC), The Sixth European Community Environmental Action Programme: Environment 2010: Our Future, Our Choice, Brussels, COM (2001) 31 final.
 • Commission of the European Communities (CEC), Declaration on Guiding Principles for Sustainable Development, Brussels, COM, 16 czerwca 2005.
 • Comparative Analysis of Innovation Performance, raport, Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology (UNU-MERIT G.).
 • Conca K., Dabelko G.D., Green Planet Blues. Environmental Politics from Stockholm to Kyoto, Westview Press 1998.
 • Copeland T, Koller T, Murrin J., Unternehmenswert. Methoden Und Strategien für eine wertorientierte Unternehmensführung, Campus, Frankfurt 1993.
 • Corporate responsibility: a business driver or an ethical obligation? EFMD, Global Focus Vol. 3, luty 2009.
 • Crosbie L., Knight K., Strategy for Sustainable Business, Environmental Opportunity and Strategic Choice, McGraw-Hill Book Company, London 1995.
 • Curtin T., Jones J., Managing Green Issues, MacMillan Business Press, New York 2000.
 • Czaja St., Fiedor B., Jakubczyk Z., Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Kraków 1993.
 • Dales J.H., Pollution, property and prices, Toronto Press, Toronto 1968.
 • Damodaran A., Value Creation and Enhancement, NY University Stern School Finance Department Working Paper Series 1999.
 • Davis S., Future Perfect, Addison Wesley Publishing Compagny, Reading 1996.
 • Deans G., Kroeger F., Stretch! How Great Companies Grow in Good Times and Bad, A.T. Kearney, Wiley 2004.
 • De Backer, P. Le management vert, Dunod, Paris 1992.
 • Decleris M., The Law of Sustainable Development, raport dla Komisji Europejskiej, Environment Directorate-General, European Communities 2000.
 • Deklaracja Tysiąclecia, UNDP, Human Development Report 2001, Oxford University Press, NY 2001.
 • Delmas M., Terlaak A., A Framework for analyzing environmental voluntary agreements, "California Management Review", Spring 2001.
 • Deloitte, Zarządzanie ryzykiem jako element podnoszenia wartości organizacji i budowy ładu korporacyjnego, 2008 (materiały wewnętrzne).
 • De Man A.P., The Network Economy, Strategy, Structure and Managemen, Edwarg Elgar, Cheltenham 2004.
 • Dennis W, Sasseville R., Sustaining Environmental Management Success, John Wiley&Sons, New York 1999.
 • Denton D.K., Enviro-Management, How Smart Companies Turn Environmental Costs into Profits, Prentice Hall International, London 1994.
 • De Waal A., Strategic Performance Management, A Managerial and Behavioural Approach, Palgrave MacMillan, New York 2007.
 • Dobiegała-Korona B., Herman A., Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
 • Doorley Th., Donovan J., Value Creating Growth. How to Lift Your Company to the Next Level of Performance, JosseyBass 1999.
 • Dormían R., Protecting the Global Environment: An Immodest Proposal, "World Development" 1991, nr 19.
 • Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Duchin E, Structural Economics. Measuring Change in Technology, Lifestyles, and the Environment, The United Nations University, UNU/IAS, Island Press, Washington, D.C., Covelo, California 1998.
 • Duck J.D., The Change Monster, The Human Forces that Fuel or Foil Corporate Transformationand Change, Crown Business, New York 2001.
 • Durlauf S., Fafchamps M., Social Capital, NBER working paper 2004.
 • Dyrektywa 82-500 Komisji Europejskiej, zwana dyrektywą Seveso.
 • Dziawgo D., Idea zrównoważonego rozwoju w relacjach inwestorskich, w: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Sidorczuk-Pietraszko, WSE, Białystok 2009.
 • Dziawgo D., Zrównoważony rozwój w relacjach inwestorskich, "Ecomanager" 2010, nr 3.
 • Dziawgo L., Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warszawa 2010.
 • Ecchia i Mariotti, A Survey on Environmental Policy: Technological Innovation and Strategic Issues.
 • Educating Tomorrow's Leaders in CSR: a Case Study of Cooperation Between a Firm and a Business School in Executive Education, "GRLI Magazine", Summer 2009, www.grli.org (PRME -principles for responsible management education).
 • Egzamin z kryzysu. Zrównoważony rozwój w trudnych czasach, Raport o odpowiedzialności biznesu, BRE Bank SA 2008.
 • Ekologiczne aspekty prywatyzacji, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
 • Ekologiczne problemy jakości wyrobów, red. W. Adamczyk, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2002.
 • Ekonomia Środowiska i Zasobów Naturalnych, red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, T. Żylicz, Wyd. Krupski i S-ka 1996.
 • Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, red. G. Anderson, J. Śleszyński, referaty z konferencji "Wartościowanie dóbr i zasobów środowiska", Białowieża, 29 maja - 1 czerwca 1994, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
 • Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, red. P. Jeżowski, SGH, Warszawa 2007.
 • Elkington J., Emerson J., Beloe S., The Value Palette: A Tool for Full Spectrum Strategy, "California Management Review", Winter 2006, Vol. 48, No. 2.
 • Ellerby N., Learning Multiplication As Well As Addition: Establishing Communities of Responsible Action (CoRAs), "GRLI Magazine" Summer 2009.
 • Environmental Signals 2000, EEA, Kopenhaga 2000, nr 6.
 • Epstein M., Measuring Corporate Environmental Performance - Best Practices for Costing and Managing an Effective Environmental Strategy, Irwin, Chicago 1966.
 • Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, CEBI IFiS PAN&WSPiZ oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa 2002.
 • European Sustainable Development Strategy 2005-2010. A Platform for Action, CEC, Brussels 2005.
 • Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, red. W. Gasparski, Wydawnictwo Wyższej szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Evaluation of Environmental Marketing Terms in the United States, EPA, US 1993, pub. No EPA F41-R-92-003.
 • Famielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Fiedor B., Ekonomia postkeynsowska w systemie współczesnej niemarksistowskiej ekonomii politycznej. Kryteria neoklasycyzmu, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 1984, nr 260.
 • Forest Reinhardt L., Richard Vietor H.K., Business Management and the Natural Environment, Cases and Text, South-Western College Publishing, Cincinnati 1996.
 • Foster R., Kaplan S" Twórcza destrukcja. Dlaczego firmy nastawione na stopniowe ulepszanie swojej działalności nie mają szansy przetrwać - i jak je skutecznie przekształcać, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2003.
 • Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman Publishing Boston 1984.
 • Freeman R.E., Velamuri S.R., A New Approach to CSR: Company Stakeholder Responsibility, w: Corporate Social Responsibility. Reconciling Aspiration with Application, red. A. Kakabadse, M. Morsing, London, United Kingdom, Palgrave Macmillan Ltd. 2006.
 • Freeman W.H., de la Court T., Beyond Brundtland: Green Development in the 1990s, Zed Books, London 1990.
 • Friedman M., The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, "New York Times Magazine" 1970, September 13th.
 • Friedman M., Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago 1962.
 • Future Expectations of Corporate Environmental Performance. Emerging Ecosystem Services Tools and Applications, BSR's Environmental Services, Tools and Markets Working Group, March 2010.
 • Gasiński T., Piskalski G, Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, (na zlecenie Ministerstwa Gospodarki) 2009.
 • Gibbs L., Dying from Dioxin. A Citizen's Guide to Reclaiming Our Health and Rebuilding Democracy, South End Press, Boston 1995.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2006.
 • Głos organizacji pozarządowych w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, red. Z. Psota, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2002.
 • Goldsmith M., Greenberg C.L., Robertson A., Hu-Chan M., Globalni liderzy - kolejna generacja, Wydawnictwo MT Biznes, Łódź 2007.
 • Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2001.
 • Govindarajan V.,-Gupta A.K., The Quest For Global Dominance, Transforming Global Presence into Global Competitive Advantage, Jossey-Bass, San Francisco 2001.
 • Graedel Th., Streamlined Life-Cycle Assessment, Prentice Hall, New Jersey, USA 1998.
 • Green Market Alert, TheBridge Group, Bethlehem, Connecticut, January 1991.
 • Guokiang L., Zadek S., Advancing Sustainable Competitiveness of China's Transnational Corporation, AccountAbility i RDC, kwiecień 2009.
 • Hagel III J., Seely Brown J., The Only Sustainable Edge. Why Business Strategy Depends on Productive Friction and Dynamic Specialization, Harvard Business School Press, Boston 2005.
 • Hale R. Whitlam P., Towards the Virtual Organization, McGraw-Hill, London 1997.
 • Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 • Hamel G, Leading the Revolution, "HBSP" 2000, Boston, MA.
 • Hamel G., Breen B., Zarządzanie jutra, jakie jest twoje miejsce w przyszłości?, Redhorse, Miłocin 2008.
 • Hamel G, Prahalad C.K., Competing for the Future, "HBSP", Boston, MA. 1994.
 • Hamrol, A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2004.
 • Handbook of Sustainable Development, red. G. Atkinson, Edward Elgar Publishing 2007.
 • Harris J.M., Global Institutions and Ecological Crisis, "World Development" 1991, nr 19.
 • Hart S., Beyond Greening, "Harvard Business Review" 1997, Jan./Feb.
 • Hawawini G, Viallet C, Finance for executives, Managing for Value Creation, Southwestern, Cincinnati 2002.
 • Hawken P., Ecology of commerce. A Declaration of Sustainability, Harper Business, NY 1993.
 • Hawken P., The Next Economy, Holt, Rinehart and Winston, New York 1983.
 • Hitchens D., Esmond B., McGowan A., Triebswetter U., Cottica A., The Firm, Competitiveness and Environmental Regulation. A Study of the European Food Processing Industries, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 1998.
 • Hitchens D., Birnie D., McGowan A., Triebswetter U, Cottica A., The Firm, Competitiveness and Environmental Regulations. A study of the European Food Processing industries, Edward Elgar Publ., Cheltenham 1998.
 • Hoffman A.J., Ehrenfeld J.R., Corporate Environmentalism, Sustainability, and Management Studies, w: Sustainability Strategies for Industry. The Future of Corporate Practice, red. N.J. Roome, Island Press 1998.
 • How companies think about climate change: A McKinsey Global Survey, McKinsey Quarterly, December 2007.
 • Hrebiniak L., Making Strategy Work. Leading Effective Execution and Change, Wharton School Publishing, New Jersey 2005.
 • http://www.eabis.org/csrplatform/
 • http://www.ec.europa.eu/enterprise/leadmarket.htm
 • http://www.ec.europa.eu/enterprise/leadmarket.htm
 • http://www.ester.u-bordeaux4.fr/
 • http://www.insead.edu/vl/ibis/response_project/
 • http://www.rare-eu.net
 • Hufschmidt M.M. Environment, Natural Systems and Development: an Economic Valuation Guide, John Hopkins University Press, Baltimore MD 1983.
 • Hutchinson A., Hutchinson F., Environmental Business Management, Sustainable Development in the New Millennium, McGraw-Hill, Berkshire 1997.
 • Improving the environment through reducing subsidies, OECD, Part III, Case Studies, Paris 1999.
 • Innovation and Growth. Chasing a Moving Frontier, red. V. Cahndra, D. Erocal, P.C. Padoan, CA. Primo Braga, OECD i IBRD/World Bank, 2009, materiały z konferencji Banku Światowego w Paryżu w listopadzie 2008, nt. Innovation and Growth in a Globalized World oraz The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development, World Bank, Washington D. C 2008.
 • Instrumenty ekonomiczne dla ochrony środowiska, MOŚZNiL, Warszawa 1990.
 • Jackson I.A., Nelson J., Profits with Principles, Seven Strategies for Delivering Value with Values, Currency Doubleday, New York 2004.
 • Janikowski R., Zarządzanie ekologiczne, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999.
 • Jeżak J., Ład korporacyjny- doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Juran J. M., Gryna RM., Jakość. Projektowanie. Analiza, WNT, Warszawa 1974.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Alignment. Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies, Harvard Business School Press, Boston 2006.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard, Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
 • Kolk A., Economics of Environmental Management, Financial Times-Prentice Hall 2000.
 • Kośmicki E.O., Z problematyki ekologizacji działów ekonomicznych, "Ruch Prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny" 1983, nr 3.
 • Kozłowski S., Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Kozłowski S., Ekologiczne problemy przyszłości świata i Polski, Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN, DW Elipsa, Warszawa 1998.
 • Kroeger F., Vizjak A., Kwiatkowski A., Sukces w niszach rynkowych. Studio Emka, Warszawa 2007.
 • Kronenberg J., Bergier T, Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 • Kuraszko I., Augustyniak S., 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Warszawa 2009.
 • Lander G.P., What is Sarbanes - Oxley?, McGraw-Hill, New York 2004.
 • Laszlo Ch., The Sustainable company. How to Create Lasting Value Through Social and Environmental Performance, Island Press, Washington 2003.
 • Lele S., Sustainable Development: a Critical Review, "World Development" 1991, nr 19.
 • Lesourd J.-B., Schilizz, S.G. M., The Environment in Corporate Management. New Directions and Economic Insights, Edward Elgar, Cheltenham 2001.
 • Leśniak-Łebkowska G, Interesariusze zrównoważonego rozwoju, w: Zarządzanie - uwarunkowania i procesy, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, M. Zalewska, SGH, Warszawa 2007.
 • Leśniak-Łebkowska G., Wdrażanie strategii przez projekty - materiały do wykładu na studiach podyplomowych "Zarządzanie projektami", Wyd. Bizarre 2009.
 • Letica B., Three CSR Models in New European Union Member States and Candidate Countries. Fondacione Eni Enrico Mattei: 18, Mediolan 2008.
 • Lintner J., Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification, w: "The Journal of Finance" 1965 nr 20.
 • Lipton M., Guiding Growth, How Vision Keeps Compagnies on Course, Harvard Business School Press, Boston 2003.
 • Lomborg B., The Sceptical Environmentalist. Measuring the Real State of the World, Cambridge University Press 2001.
 • Long B.L., International Environmental Issues and the OECD1950-2000. A Historical Perspective, OECD 2000.
 • Longchamps M., Odpowiedzialność za szkodę ekologiczną, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1986.
 • Lovins A., Lovins H., Hawken P., Natural Capitalism, Little Brown &Company 1999.
 • Lovins H., Hawken P., A Road Map for Natural Capitalism, w: Business and the Environment, Harvard Business School Press 2000.
 • Lynch R., Corporate Strategy, FT Prentice Hall, Essex, WB 2006.
 • Łudzińska K., Indeksy zrównoważonego rozwoju a wycena przedsiębiorstw przez rynki kapitałowe, w: Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstwa, red. A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2010.
 • Maher M., Anderson T, Corporate Governance: Effects on Firm Performance and Economic Growth, OECD Paris, (http://www.oecd.org/dataoecd/10/34/2090 569.pdf).
 • Managing in the New Economy, red. J. Magretta, Harvard Business School Publishing, Boston 1999.
 • Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Maler K.G, Environment/ Economics: A Theoretical Inquiry, The John Hopkins University Press, 1974.
 • Mankiewicz P., Urban Rooftop Agriculture, w: Eco-pioneers. Practical Visionaires Solving Today's Environmental Problems, red. S. Lerner, Cambridge, MA 1998.
 • Marketing ekologiczny, red. S. Zaremba, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Maslow A., Motivation and Personality, Harper & Row, NY 1954.
 • Matejun M., Szczepańczyk M., Aktualne problem zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, Wyd. Politechniki. Łódzkiej 2010.
 • May P.H., Seróa da Motta R., Pricing the Planet, Economic Analysis for Sustainable Development, Columbia University Press, New York 1996.
 • McDonough W., Redesigning Buildings and Building Materials for Environmentally Intelligent Architecture.
 • McFarland K.R., Przełomowe firmy, MT Biznes, Warszawa 2008.
 • McGrath J., Kroeger F,. The Value Growers, MCGraw-Hill, New York 2001.
 • Mcintosh M., Thomas R., Living Corporate Citizenship. Strategic Routes to Socially Responsible Business, Prentice Hall, London 2003.
 • McKinsey Company, The Corporate Response to the Environmental Challenge - Summary Report, Mc Kinsey Company, Amsterdam 1991.
 • McNeill J. R., Something New Under the Sun. An Environmental History of the Twenthieth Century World, Norton&Compagny, New York 2001.
 • Meadows D.H, Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W: The Limits to Growth, Earth Island, London 1972.
 • Mielniczek M., Polskie firmy odkrywają zrównoważony rozwój, "HBR Polska", marzec 2010.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie, Difin, Warszawa 2009.
 • Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa, Odpady, w: Prawo ochrony Wspólnoty Europejskiej, t. 6, Warszawa 1992.
 • Mintzbeg H., Managers not MBAS, A Hard Look at the Soft Practice of Managing and Management Development, Pearson Education, London 2004.
 • Mirvis Ph., Googins,B., Stages of Corporate Citizenship, California Management Review, Winter 2006, Vol. 48, No 2.
 • Mische M.A., Strategic Renewal, Becoming a High - Performance Organization, Prentice Hall, Upper Saddle River 2001.
 • Mody A., Stimulating Innovation and International Diffusion of Environmentally Responsive Technology: The Role of Expenditures and Institutions, Mimeo, World Bank, Washington DC 1993.
 • Moore C, Miller S., Green Gold, Japan, Germany, the United States, and the Race for Environmental Technology, Beacon Press, Boston 1994.
 • Moro A., A Survey on R&D and Technological Innovation: Firm's Behaviour, Regulation and Pollution Control, monografía 73.93, Fondazione ENI Enrico Mattei, Mediolan 1993.
 • Nidumolu R., Prahalad C.K., Rangaswami M.R., Zrównoważony rozwój - główny motor dzisiejszych innowacji, "HBR Polska", marzec 2010.
 • Nonaka I., Takeuchi H., The knowledge - Creating Compagny. How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York 1995.
 • North K., Environmental Business Management, International Labour Office, Geneva 1997.
 • Nutzinger H., Radke V., Das Konzept der nachhaltigen Wirtschaftsweise: Historische. Theoretische und politische Aspekte, w: Nachhaltige Wirtschaftsweise Und Energieversorgung: Konzepte, Bedingungen, Ansatzpunkte, Metropolis, red, H. Nutzinger, Marburg, Niemcy 1995.
 • Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 • Ochrona środowiska. Poradnik dla gmin, red. B. Poskrobko, Białystok 1992.
 • Odpowiedzialny biznes w Polsce. Raport 2009, FOB 2009.
 • OECD Economic Instruments for Environmental Protection, Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris 1989.
 • Olsen E., Stelter D., Plaschke F., Spotlight on Growth (Report), The Boston Consulting Group, Boston 2006.
 • Orsen, E., Stelter D., Xhonneux P., The Next Frontier. Building an Integrated Strategy for Value Creation. The 2004 Value Creators Report, December 2004.
 • Olsen, E., Stelter D., Plaschke S., Balancing Act (Report), The Boston Consulting Group, Boston 2005.
 • Opschoor J.B., Sustainable Development: the Economic Process and Economic Analysis, w: Environment, Economy and Sustainable Development, Wolters-Noordhoff, Groningen 1992.
 • Orsato R., Competitive Environmental Strategies. When Does It Pay to Be Green?, "California Management Review" Winter 2006, Vol. 48, No 2.
 • Orzechowski R., Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, SGH, Warszawa 2008.
 • Ottman J., Green Marketing. Challenges and Opportunities for the New Marketing Age, NTC Business Books, Lincolnwood, Illinois, USA 1992.
 • Palmer K.L., Simpson.R. D., Environmental Policy as Industrial Policy, Resources, Summer 1993.
 • Panayotou T, Green Markets, The Economics of Sustainable Development, International Center for Economic Growth, Harvard Institute for International Development, Institute for Contemporary Studies Press, San Fransisco 1993.
 • Pearce D., Turner R., Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester Wheatsheaf, New York 1990.
 • Pearce D.W., Warford J.J., World without End, Economic, Environment, and Sustainable Development, published for the World Bank, Oxford University Press, Washington 1993.
 • Peloza J., Using Corporate Social Responsibility as Insurance for Financial Performance "California Management Review" Winter 2006, Vol. 48, No 2.
 • Perrini F., Pogutz S., Tencati A., Developing Corporate Social Responsibility. A European Perspective, Edward Elgar, Cheltenham, UK 2006.
 • Perrini F., Russo A., Tencati A., Vurro C., Going Beyond a Long-Lasting Debate: What is Behind the Relationship Between Corporate Social and Financial Performance? EABiS Research Project Working Paper 2009.
 • Perrini F., The Practitioner's Perspective on Non-Financial Reporting, "California Management Review" Winter 2006, Vol. 48, No 2.
 • Peters T., Re-imagine! Business excellence in a Disruptive Age, Dorling Kindersley Limited, London 2009.
 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
 • Piontek F., Metody i efekty badania strat ekologicznych w Polsce, "Biblioteka Ekonomia i Środowisko" 1993, nr 1.
 • Pohlman R., Gardiner G., Heffes E., Value Driven Management. How to Create and Maximize Value over Time for Organizational Success, AMACOM, NY 2000.
 • Porter M.E., Kramer M.R., Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda, czy nowy element strategii konkurencyjnej?, "Harvard Business Review Polska" 2007, czerwiec.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 2000.
 • Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Free Press, NY 1990.
 • Porter M.E., America's Green Strategy, Scientific American, April 1991.
 • Porter M.E., Kramer M. R, Creating Shared Value, HBR, January 2011.
 • Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998.
 • Prahalad C.K., Hammond A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 • Prahalad C.K., Krishnan M.S., Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
 • Prawo ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej, red. J. Konieczny, U. Rzeszot, M. Talar, M. Żurek, Indeks aktów prawnych, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1997.
 • Private Sector Pioneers. How Companies are incorporating Environmentally Friendly Purchasing, EPA 742-R-99-001, June 1999.
 • Prokop M.K., Managing to Be Green, Help Your Organization Protect the Environment and Improve Profitability, Pfeiffer & Company, Amsterdam 1993.
 • Przedsiębiorstwo kooperujące, red. Z. Dworzecki, Euro Expert Grupa Doradcza, Warszawa 2002.
 • Pyłka-Gutowska E., Ekologia z ochroną środowiska, Wyd. Oświata, Warszawa 1996.
 • Radecki W., Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, Difin, Warszawa 2002.
 • Rappaport A., Shareholder Value. Wertsteigerung als Massstab für die Unternehmungsführung, Stutgart, Schaffer-Poeschel 1995.
 • Responsible Business Practices, AccountAbility i FDC, December 2005.
 • Responsible Competitiveness. Reshaping Global Markets Through Responsible Business Practices, AccountAbility i FDC, December 2005.
 • Rogers E., Diffusion of Innovations, Free Press 1995.
 • Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Rosenberg N., Inside the Black Box: Technology and Economics, Cambridge University Press 1982.
 • Sachs J., Koniec z nędzą, Zadanie dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Schaltegger S., Muller K., Hindrichsen H,. Corporate Environmental Accounting, Chichester, Wiley 1996.
 • Schaltegger S., Muller K., Calculating the True Profitability of Pollution Prevention, w: "Greener Management International" 1977, nr 17.
 • Schaltegger S., Burrit R" Petersen H., An Introduction to Corporate Environmental Management, Greenleaf Publishing, Sheffield, UK 2003.
 • Scharpe W, Capital Asset Pricing Model (CAPM): Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, w: "The Journal of Finance" 1964, nr 19.
 • Schmidheiny S., Zorraquin F.J. L., oraz WBCSD, Finansing Change. The Financial Community, Eco - Efficiency, and Sustainable Development, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1998.
 • Senge P., The Necessary Revolution. How Individuals and Organisations Are Working Together to Create a Sustainable World, Nicholas Brealey 2009.
 • Sharma, S., Starik, M., Stakeholders, the Environment and Society, New Perspectives in Research on Corporate Sustainability, Edward Elgar, Cheltenham, 2004.
 • Simon, H., Tajemniczy mistrzowie XXI wieku, Difin, Warszawa, 2009.
 • Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B., Strefa zysku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Smith C, Lenssen G., Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Studio Emka 2009.
 • Smith H., Fingar P., Business Process Management, the thirdwave, Meghan-Kiffer Press, Tampa 2000.
 • Spedding L., Environmental Management for Business, John Wiley& Sons, Chichester 1996.
 • Społeczna odpowiedzialność w biznesie, red. M. Bojar, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2007.
 • Staniek Z., Zróżnicowanie ekonomii instytucjonalnej. System instytucjonalny a wzrost i rozwój gospodarczy oraz Uwarunkowania i wyznaczniki efektywności systemów instytucjonalnych, w: Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, red. W. Pacho, SGH, Warszawa 2005.
 • State of the world. Innovations for a Sustainable Economy, red. L. Stark, The World-watch Institute, W.W. Norton & Company, New York, London 2008.
 • Sterowanie ekorozwojem, t. I-III, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 1998.
 • Stiglitz J.E., Globalizacja, PWN, Warszawa 2006.
 • Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, red. K. Kuciński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. Z. Dworzecki, M. Romanowska, SGH, Warszawa 2008.
 • Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa 2002.
 • Sustainability Strategies for Industry, red. N. Roome, Island Press, Washinghton 1998.
 • Swarbrooke J., Sustainable Tourism Management, CABI Publishing, London 1999.
 • Szablewski A. Tuzimek R., Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2007.
 • Tabakoff N., Top Accountant Fights World of Standards, w: "Australian Financial Review" 1995, nr 3 s. 30.
 • The Environment: Public Attitudes and Behavior, raport opracowany przez The Roper Organization i S.C. Johnson&Son Inc., NY 1990.
 • The Politics of Sustainable Development. Theory, Policy and Practice within the European Union, red. S. Baker, Global Environmental Change Series, Routledge, London 1997.
 • The Power of Children, INFOCUS Environmental, Princeton 1992.
 • The Worldwatch Institute, "State of the World" (od 1984 r.) oraz Vital Signs (od 1992 r.), W.W. Norton&Co, NY London.
 • Thinking Ecologically, the Next Generation of Environmental Policy, red. M.R. Chertow, D.C. Esty, Yale University Press, New Haven 1997.
 • Tibor T., Feldman I., ISO14000. A guide to the New Environmental Management Standards, Irwin, Chicago 1996.
 • Toffler A., Future Shock, Random House, New York 1970.
 • Towards Greater Corporate Responsibility. Conclusions of EU-funded Research, EC, SSH 2009.
 • Tully S., International Documents on Corporate Responsibility, Edward Elgar, Cheltenham 2005.
 • Urbaniak M., Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej, Centrum Doradztwa i Informacji, Difin, Warszawa 2007.
 • Van der Heijden K., Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Vizjak A., Competing Against Scale. The Growth Cube for Scale-Based Competition, GV Zalożba, Ljubljana 2008.
 • Vlavianos-Arvanitis A., Biopolitics, Business Strategy for the Bio-environment II, A Corporate Symposium, The Harvard Club of New York City, February 7, 1995 (ang.), Biopolitics International Organisation B.I. O., New York, 1995.
 • Wallace D., Environmental Policy and Industrial Innovation. Strategies in Europe, the US and Japan., The Royal Institute of International Affairs, Energy and Environmental Programme, Earthscan Publications Ltd, London 1995.
 • WCED Our Common Future, Oxford University Press, Oxford 1987.
 • Welford R., Gouldson A., Environmental Management & Business Strategy, "Financial Times", Pitman Publishing, London 1993.
 • Werbach A., Strategy for Sustainability: A Business Manifesto, Harvard Business Press 2009.
 • Weresa M. A., Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Wever G., Strategic Environmental Management. Using TQEM and ISO 14000 for Competitive Advantage, John Wiley and Sons, Inc., New York 1996.
 • What Does Business Think about Corporate Social Responsibility? Part II: A Comparison of Attitudes and Practices in Hungary, Poland and Slovakia, Enabling a Better Environment for CSR in CEE Countries Project, World Bank 2005.
 • Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, red. B. Rok, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
 • Wines J., Zielona architektura, Taschen, TMC Art. 2008.
 • Winpenny J., Wartość środowiska: Metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa 1995.
 • Womack J.P., Jones D.T., Lean Thinking, Simon&Schuster, New York 1996.
 • World Bank World Development Report 1992. Development and the Environment, Oxford University Press, Oxford 1992.
 • World Bank EU - 8 Quarterly Economic Report, January 2005: Country Pages.
 • World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development Gland, Szwajcaria, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, UNEP, WWF, 1980.
 • Woźniak L., Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, t. 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2000.
 • W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, SGH, Warszawa 2008.
 • Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Woźniak, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 • Wspólna Europa, zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne - problem i polskie wyzwania, red. M. Moszkowicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, t. 2.
 • www.bsr.org
 • www.ge.ecomagination.com
 • www.grli.org
 • www2.sasac.gov.cn/Zyty/jykx/200704060 098
 • Young J.E., Sachs A., The Next Efficiency Revolution: Creating a Sustainable Materials Economy, "Worldwatch Paper 121", Ed Ayres, Washington 1994.
 • Zadek S., Corporate responsibility and competitiveness at the macro level. Responsible competitiveness: reshaping global markets through responsible business practices, Corporate Governance, 2006, Vol. 6, No 4.
 • Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Godziszewski, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, red. A. Kaleta, K. Mosznowicz, "Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2008, nr 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Zarządzanie w energetyce, koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej, red. A. Chochowski, F. Krawiec, Difin, Warszawa 2008.
 • Zięba S., Idea natury w problematyce ekologicznej, "Człowiek i przyroda", 1994, nr 1.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009.
 • Zintegrowane systemy zarządzania, Klub Polskie Forum ISO 9000, Polanica Zdrój 1998 (materiały z konferencji).
 • Zook Ch., Allen J., Profit from the Core. Growth Strategy in an Era of Turbulence BainlkCompany, Inc., HBSP, Boston 2001.
 • Żylicz X, Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa 1989.
 • Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195299
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.