PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 14 | nr 3 | 87-100
Tytuł artykułu

Functioning of the Clothing Networks on the Global Markets - Comparative Analysis

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Funkcjonowania sieci odzieżowych na rynkach globalnych - analiza porównawcza
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Proces globalizacji przyczynia się do kształtowania wielu różnorodnych następstw, między innymi powoduje internacjonalizację produkcji, nowy, globalny podział pracy, wzrost konkurencyjności, buduje oddziały globalizującego się biznesu. Z punktu widzenia ekonomii, zjawisko globalizacji wpływa na pogłębianie się wolnego przepływu towarów, usług, zasobów, kapitału, pracy, a także informacji pomiędzy krajami. W sektorze odzieżowym dochodzi do tworzenia się sieci partnerskich pomiędzy podmiotami gospodarczymi, bowiem działania takie mają na celu zmierzać do minimalizacji ryzyka, jak również do zmniejszenia kosztów produkcji oraz dystrybucji. Najczęściej spotykanymi sieciami w branży tekstylno - odzieżowej są sieci franchisingowe. W niniejszym artykule skoncentrowano się na aspekcie konkurencyjności globalnych sieci odzieżowych. Dokonano analizy porównawczej działania odzieżowych sieci handlowych, w celu ukazania pewnych cech jego działalności i postępowania skupiając się na określonych elementach strategii marketing-mix. Uzyskane wyniki pozwoliły na pokazanie różnic i podobieństw w stosowanych strategiach marketingowych. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
The globalisation process contributes to shaping of many diverse consequences, among others it causes the internationalization of production, new, global division of work, increase of competitiveness, it builds the branches of a globalising business. From the point of view of economy, the phenomenon of globalisation influences the deepening of a free float of commodities, services, resources, capital, work, and also information between the countries. These factors significantly contribute to many changes that are visible in the operation of the latter-day enterprises (Penc 2003, p. 152). One of the consequences of the globalisation process, which is directly connected with the functioning of companies, is the necessity of building and managing the brand. As a result it creates many possibilities to global companies from the textile-clothing sector that want to achieve a market success. However, in order to achieve it one has to fulfill many, constantly increasing, expectations of the buyers. The realisation of these challenges is possible only with the share of two crucial factors: proper competitiveness and progressive marketing strategies. In the clothing sector the partnership networks are being created between the economic subject, because such actions are aimed at minimising the risk, as well as to reducing the production and distribution costs. The most often encountered networks in the textile-clothing branch are the franchising networks. The present article concentrates on the competitiveness aspect of the global clothing networks. A comparative analysis of the action of the commercial clothing networks was made, in order to show some features of its operation and proceeding, while focusing on the specified elements of the marketing-mix strategy. The obtained results allowed to show the differences and similarities in the used marketing strategies. (original abstract)
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
87-100
Opis fizyczny
Twórcy
  • Lodz University of Technology, Poland
Bibliografia
  • Lachiewicz S. (2006), Przedsiębiorstwa sektora tekstylnego - teraźniejszość i przyszłość Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź
  • Olczak A. (2008), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw odzieżowych w perspektywie Rynku Unii Europejskiej, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź
  • Penc J. (2003), Zarządzanie w warunkach globalizacji, Centrum Doradztwa i Informacji, Difin, Warszawa
  • Rymarczyk J. (2010), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE Warszawa
  • Wysokińska Z. (2010), Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź
  • Wysokińska Z. (2005), Strategie prokonkurencyjne w przemyśle tekstylno - odzieżowym a tle tendencji rozwojowych na rynkach europejskich, Komitet Redakcyjny Wydawnictw Politechniki Łódzkiej, Łódź
  • Ziółkowska M. J. (2010), Franczyza, nowoczesny model rozwoju biznesu, Wydawca CeDeWu, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195275
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.