PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 121 | 55-70
Tytuł artykułu

Przesłanki i żródła wzrostu kapitału społecznego w kontekście strategii bolońskiej

Warianty tytułu
Growth of Social Capital in the Bologna Strategy Context
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaką rolę pełnią obecnie uczelnie wyższe w społeczeństwie wiedzy i gospodarce opartej na wiedzy w Europie. W szczególności zaś celem jest tu przedstawienie niekwestionowanej misji szkół wyższych w procesie kreowania oraz rozwijania kapitału społecznego. Ponadto prezentuje się tu także założenia strategii bolońskiej, które mogą okazać się pomocne w realizacji tego procesu. W artykule wskazuje się także na państwo jako podmiot odpowiedzialny za system edukacji. Co więcej, można też przyjąć hipotezę, iż to państwo właśnie w najistotniejszy sposób determinuje tworzenie desygnatów kapitału społecznego. Hipotezę tę przyjmuję za V. Perez-Diazem, który stwierdza, iż szczególnie w warunkach właściwych społeczeństwom powracającym do tradycji obywatelskich oraz wolnej gospodarki rynkowej, niezbędnym czynnikiem powodzenia w kształtowaniu kapitału społecznego jest - obok spontanicznej działalności obywateli - także szczególna polityka państwa. (fragment tekstu)
EN
This article refers to the social capital which is defined as trust, a network relations between people. The concept of social capital is often used both in economics and sociology. The aim of the author is to show the important role of system education in creating and increasing the social capital. Putting into effect the main suggestions of the Bologna Strategy may lead to the creation of trust, positive relationships, reliability. Those factors may provide grounds for social and economic growth. What is more, the author points out the significat role of government in creating social capital because the government is responsible for establishing institutions of higher education. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
55-70
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Coleman J.S., Foundation of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990.
 • Deklaracja bolońska. Szkolnictwo wyższe w Europie. Wspólna deklaracja europejskich ministrów edukacji, zebranych w Bolonii, w dniu 19 czerwca 1999 roku.
 • Derczyński W., A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Elementy teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 1975.
 • Dziuba D. T., Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego, Wyd. Nowy Dziennik, Warszawa 2000.
 • Edukacja w społeczeństwie ryzyka, red. M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Ewolucja w e-edukacji w Polsce, www.pldg.pl.
 • Fukuyama F., Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Free Press Puberbacks Book, New York-London-Toronto-Sydney-Tokyo-Singapur 1995.
 • Fukuyama F., Wielki wstrząs, Wyd. Politeja, Warszawa 2000.
 • GłowińskiM., Dramat języka. Uwagi o mowie publicznej IV RP, „Przegląd Polityczny" 78/2006.
 • Januszek H., Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. AE Poznaniu, Poznań 2004.
 • Januszek H., Kapitał społeczny we wspólnotach, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Kaczocha W, S. Popławski, Transformacja i wartości. Aksjologiczne aspekty transformacji ustrojowej w Polsce, WSP, Zielona Góra 1997.
 • Kaczocha W., Filozoficzne i empiryczne zagadnienia współczesnej demokracji, OBRS W, Poznań 2003.
 • Kempy M., J. Szmatki, Współczesne teorie wymiany społecznej. Zbiór tekstów, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1992.
 • Kowalkiewicz M., Zarządzanie wiedzą krok po kroku (3). Kapitał intelektualny, kapitał społeczny i społeczności w działaniu, www.gazeta-it.pl.
 • Marysiak A., Źródła kapitału społecznego, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Mazurek M., Kapitał społeczny -jakość więzi, www.nbportal.pl.
 • North D. C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 • Perez-Diaz V., Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996
 • Pluta-Olearnik M., Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 • Przybysz J., J. Sauś, Kapitał społeczny :szkice socjologiczno-ekonomiczne, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
 • Putnam R., Demokracja w działaniu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 • Richardson J., Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York 1986.
 • Rola i wpływ wyższej uczelni na rozwój społeczny i ekonomiczny regionu, Wyd. WSIiE w Olsztynie, Olsztyn 2000.
 • Rola uniwersytetów w Europie wiedzy, Publikacja Komisji Europejskiej, tłumaczenie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2003, www.uka.amu.edu.pl/pictu- tWbolonia.pdf.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2.11.2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, Dz.U. z dnia 9.12.2006, nr 224, poz. 1634.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3.10.2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta., Dz.U. z dnia 16.10.2006, nr 187, poz. nr 1385.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki z dnia 12.07.07, Dz.U. z dnia 13.09.07, nr 164, poz. 1166.
 • Siciński A., O idei społeczeństwa obywatelskiego, „Wiedza i Życie" 6/1996.
 • Ustawia z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 30.08.2005, nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
 • Warner M., Building Social Capital: the Role of Local Government, „Journal of Socio-Economics" 30/2001
 • Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, PWN, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195227
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.