PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1-2 | 104-115
Tytuł artykułu

Realizacja celów lokalnej polityki społecznej w gospodarce przestrzennej gminy

Warianty tytułu
Achievement of the Objectives of Local Social Policy in the Spatial Management of the Municipality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istniejące związki między lokalną polityką społeczną a gospodarką przestrzenną gmin pokazują, że racjonalne uwzględnienie czynników społecznych powinno pozytywnie oddziaływać na rozwój lokalny. Artykuł określa sposób, w jaki lokalna polityka społeczna może być realizowana w gospodarce przestrzennej. Autorzy analizując studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wybranych gmin w aspekcie realizacji celów polityki społecznej, dochodzą do wniosku, że w praktyce cele te są realizowane w gospodarce przestrzennej poszczególnych gmin w różnym okresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The existing relationships between local social policy and the spatial management of municipalities show that taking rational account of social factors should have a positive impact on local development. The article specifies the manner in which local social policy can be implemented in spatial management. In analysing the structure plans and land use plans of selected municipalities in terms of the achievement of the objectives of social policy, the authors conclude that, in practice, these objectives are achieved in the spatial management of individual municipalities to varying degrees. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
104-115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Acocella N., Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, Warszawa 2002, s. 238.
 • Auleytner J., Głąbicka K., Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, Warszawa 2000, s. 16.
 • Borsa M., Polityka przestrzenna w gospodarce regionalnej i lokalnej, w: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa 2008, s. 179.
 • Chojnicki Z., Współczesne problemy gospodarki przestrzennej, w: Z. Chojnicki, T. Czyż (red.), Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski, Poznań, s. 9-19.
 • Dye T.R., Understanding Public Policy, New Jersey 1992, s. 354.
 • Gaczek W., Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Bydgoszcz 2003, s. 23.
 • Groeger L., Aspekt społeczny w kształtowaniu przestrzeni mieszkaniowej, w: E. Klima (red.), Czynniki społeczne w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym, Łódź 2009, s. 87.
 • Grzywacz W., Polityka społeczno-gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, Szczecin 2005, s. 154.
 • Grzywacz W., Wprowadzenie do polityki społecznej, Szczecin 1999, s. 7.
 • Gutry-Korycka M., Zobowiązania nauki wobec zrównoważonego rozwoju środowiska życia człowieka w warunkach globalnych zmian klimatu, w: M. Gutry-Korycka, T. Markowski (red.), Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym ziemi, Warszawa 2009, s. 8-17.
 • Jałowiecki B., Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Warszawa 2010, s. 44.
 • Jaźwiński I., Elementy ekonomii i polityki społecznej, Szczecin, 2007, s. 53.
 • Karwińska A., Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Warszawa 2008, s. 48.
 • Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, Warszawa 2008, s. 149.
 • Kopczewska K., Renta geograficzna a rozwój społeczno- -gospodarczy, Warszawa 2008, s. 67.
 • Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Lublin 2005, s. 49.
 • Kozłowski S., Słysz K., Węglowski M., Wierzchowski M., Zastawniak B., Zgud K., Vademecum gospodarki przestrzennej, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2005, s. 97.
 • Kurzynowski A., Polityka społeczna - podstawowe pojęcia i zakres, w: A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2003, s. 11.
 • Kwaśniak P., Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2008, s. 199-204.
 • Lorens P., Gospodarowanie przestrzenią a polityka równoważenia rozwoju, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005/4, s. 30-31.
 • Losch A., Gospodarka przestrzenna, Warszawa 1961, s. 203-208, 235-246.
 • Malisz B., Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej, Wrocław 1984, s. 388-390.
 • Małysa-Sulińska K., Normy kształtujące ład przestrzenny, Warszawa 2008, s. 188.
 • Mierzejewska L., Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne, Poznań 2010, s. 255.
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa 2007, s. 192.
 • Niewiadomski Z.(red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2008, s. 100.
 • Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Poznań 2001, s. 49.
 • Parysek J., Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Poznań 2007, s. 79.
 • Rogala P., Przestrzeń jako jeden z czynników kształtujących jakość życia (doświadczenia brytyjskich samorządów lokalnych), w: K. Miszczak, Z. Przybyła (red.), Nowe paradygmaty gospodarki przestrzennej, Warszawa 2008, s. 159-164.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dziwnów, 2007, http://bip.dziwnow. pl.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Police, 2003, http://bip.police.pl. Rozpoczęto procedurę wprowadzania zmian do tego studium.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa, 2011, http://bip.widuchowa. pl.
 • Supińska J., Style i instrumenty polityki społecznej, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2007, s. 85-89.
 • Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Warszawa 2006, s. 21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195125
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.