PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1-2 | 86-103
Tytuł artykułu

Związek jednostek samorządu terytorialnego jako struktura sieciowa

Warianty tytułu
Territorial Self-Government Union as a Network Structure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autorzy podejmują problematykę zyskującej na znaczeniu współpracy międzyorganizacyjnej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Analiza funkcjonowania współczesnego samorządu terytorialnego pozwala dostrzec, że kreowanie wartości opiera się na styku organizacji. Jednostki samorządu terytorialnego posiadające zdolność nawiązywania uprzywilejowanych relacji współpracy między sobą oraz z uczestnikami sektora prywatnego są bardziej efektywne w zaspokajaniu potrzeb społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The authors discuss the issue of the increasingly important inter-organizational cooperation between self-government units in this article. The analysis of the functioning of contemporary territorial self-government shows that value creation is based on the interaction of the organizations. Territorial self-government units with the capacity to establish privileged cooperation relations between each other and with private sector participants are more effective in satisfying social needs. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
86-103
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Agoposzowicz A., Przejęcie przez gminy mienia państwowego, "Samorząd Terytorialny" 1991/1-2, s. 22.
 • Barney D., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008, s. 9.
 • Benassi M., Governance Factors in a Network Process Approach, "Scandinavian Journal Management" 1995/3, s. 270.
 • Boć J., Pięć podstawowych problemów samorządu terytorialnego, w: A. Błaś (red.), Studia nad samorządem terytorialnym, Wrocław 2002, s. 45.
 • Boć J., Dziewięcka-Bokun L. (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008.
 • Brass D.J., Galaskiewicz J., Greve H.R., Tsai W., Taking Stock of Networks and Organizations: A Multilevel Perspective, "Academy of Management Journal" 2004/6, s. 795.
 • Brzozowski W., Współdziałanie władz publicznych, "Państwo i Prawo" 2010/2, s. 3.
 • Burt R.S., Models of Network Structure, "Annual Review of Sociology" 1980/6, s. 79.
 • Borraz O., John P., The Transformation of Urban Political Leadership in Western Europe, "International Journal of Urban and Regional Research" 2004/1, s. 112.
 • Chapsal P., Les collectivites territorialés en France, Vuibert 2008, s. 29.
 • Dawnson S., Dargie C., New Public Management: An Assessment and Evaluation with Special Reference to Health, "Public Management Review" 1999/1, s. 459.
 • Dolnicki B. (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Kraków 2005, s. 510.
 • Fundowicz S., Decentralizacja fundacji publicznej w Polsce, Lublin 2005, s. 100.
 • Goldsmith S., Eggers W.D., Governing by Network. The New Shape of the Public Sector, Waszyngton 2004.
 • Granovetter M., The Strength of Weak Ties, "American Journal of Sociology" 1973/6, s. 1360.
 • Hardin R., Zaufanie, Warszawa 2009, s. 96.
 • Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007, s. 69.
 • Jankowska B., Konkurencja czy kooperacja, "Ekonomista" 2009/1, s. 68.
 • Jaskiernia J., Konstytucja RP jako efekt kompromisu politycznego, w: Z. Maciąg (red.), Stosowanie Konstytucji RP z 1997 r. - doświadczenia i perspektywy, Kraków 2006.
 • Jellinek G., Allgemeine Staatslehre, Tübingen 1905, s. 629, 638.
 • Jeserich K., Die deutsche Gemeinde, Stuttgart 1938,s. 154.
 • Jeżewski J., Komentarz do art. 164 Konstytucji RP, w: J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998, s. 257.
 • Jeżewski J.(red.), Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, Wrocław 1999, s. 266.
 • Ketchen D. Jr., Snow C., Hoover V., Research on Competitive Dynamics: Recent Accomplishments and Future Challenges, "Journal of Management" 2004/6, s. 779.
 • Kieres L., Związki i porozumienia komunalne, "Samorząd Terytorialny" 1991/3.
 • Kieres L., Ustrój i zadania celowych związków gmin, "Samorząd Terytorialny" 1994/3.
 • Klijn E.H., Kopppensjan J., Termer K., Managing Networks in the Public Sector: A Theoretical Study of Management Strategies in Policy Networks, "Public Administration" 1995/3, s. 437.
 • Kociński C., Odwołanie przewodniczącego związku międzygminnego, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2002/4.
 • Kooiman J., Social-Political Governance: Introduction, w: J. Kooiman (red.), Modern Governance: New Government - Society Interactions, Londyn 1993, s. 2.
 • Korczak J., O nieporozumieniach wokół porozumień w administracji publicznej, "Samorząd Terytorialny" 2009/6 s. 32.
 • Korczak J., Rola związków komunalnych w reformie kolei państwowych w Niemczech, w: Materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy prof. dr. hab. Tadeusza Bigo pt. "Związki komunalne w Polsce i w państwach Europy Zachodniej", Karpacz 1994, "Przegląd Prawa i Administracji" 1996/XXXV, s. 149.
 • Korczak J., Rozwiązanie i likwidacja związków międzygminnych, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 1999/6, s. 29.
 • Korczak J., Lisowski P., Ostapski A., Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego. Materiały do ćwiczeń, Wrocław 2011, s. 611.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa 2004, s. 59.
 • Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji, Warszawa 2011, s. 128.
 • Kroński A., Teoria samorządu terytorialnego, Warszawa 1932, s. 8.
 • Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacyjnej, Warszawa 2009, s. 17.
 • Kulesza M., Konsolidacja zarządzania w samorządzie - wybrane zagadnienia. Uwagi do dyskusji, "Samorząd Terytorialny" 2005/7.
 • Kulesza M., Państwo-Obywatel-Samorząd, "Samorząd Terytorialny" 2007/9, s. 2.
 • Kulesza M., Współpraca międzysamorządowa, s. 2, www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultopisy/2165/3/1/materialy_fdp_26-01-2011.pdf.
 • Kulesza M., Bitner M., Zasada legalizmu a zdolność kontraktowa jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2009/6, s. 17.
 • Kuzior P., Utworzenie związku międzygminnego a działalność nadzorcza wojewody, "Samorząd Terytorialny" 2007/1-2.
 • Lackowska M., Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce. Między dobrowolnością a imperatywem, Warszawa 2009, s. 69.
 • Leoński Z., Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" 1995/4.
 • Lisowski P., Samorząd terytorialny a jednostka samorządu terytorialnego - rozważania semantyczne, w: J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, Wrocław 2009, s. 448.
 • Lisowski, P., Status miasta na prawach powiatu w świetle ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o samorządzie gminnym - uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: J. Korczak (red.)¸ Materiały z seminarium "10 lat miast na prawach powiatu", Wrocław, 14-15 września 2008 r., Wrocław 2008, s. 26.
 • Meier K., O'Toole K. Jr., Public Management in Intergovernmental Networks: Matching Structural Networks and Managerial Networking, "Journal of Public Administration Research and Theory" 2004/4, s. 470.
 • Milward B., Provan K., Managing the Hollow State: Collaboration and Coontracting, "Public Managemen Review" 2003/1, s. 2-3.
 • Möslein F., Contract Governance within Corporate Governance. A Lesson from the Global Financial Crisis, 2009, www.papers.ssrn.com, s. 10.
 • Pagenkopf H., Kommunalrecht, Kolonia 1975, s. 184.
 • Peterson J., O'Toole L. Jr., Federal Governance in the US and the EU: A Policy Network Perspective, w: K. Nicolaidis, R. Howse (red.), In the Federal Vision: Legitimacy and Levels of Governance in the US and the EU, Oxford 2001.
 • Pragier A., Zarys skarbowości komunalnej, cz. I, Warszawa 1990, s. 25.
 • Promińska U., Umowy strukturalne i organizacyjne w gospodarce, w: W.J. Katner, Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, t. 9, Warszawa 2010, s. 961.
 • Raab J., Kenis P., Heading Toward a Society of Networks: Empirical Developments and Theoretical Challenges, "Journal of Management Inquiry" 2009, s. 198.
 • Rhodes R.A., Understanding Governance. Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability Buckingham 1997, s. 15.
 • Schenker M., Das Recht der Gemeindeverbände, St. Gallen 1986.
 • Skrzydło-Niżnik I., Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007, s. 304-305.
 • Soroka J., Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wrocław 2009, s. 57.
 • Stawrowski Z, Aksjologia i duch Konstytucji III Rzeczypospolitej, "Przegląd Sejmowy" 2007/4.
 • Supernat J., Administracja publiczna, governance, nowe zarządzanie publiczne, w: J. Blicharz, J. Boć (red.), Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, Wrocław 2009.
 • Stańczyk-Hugiet E., Koopetycja, czyli dokąd zmierza konkurencja, "Przegląd Organizacji" 2011/5, s. 8.
 • Turner J., Powstanie teorii funkcjonalnej, Warszawa 2004, s. 7.
 • Walley K., Coopetition: An Introduction to the Subject and an Agenda for Research, "International Studies of Management and Organization" 2007/2, s. 11.
 • Wellman B., Network Analysis: Some Basic Principles, "Sociological Theory" 1983/1, s. 155.
 • Williams G., Institutional Capacity and Metropolitan Governance: The Greater Toronto Area, "Cites" 1999/3, s. 173.
 • Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Warszawa 1998, s. 79.
 • Wyrzykowski, Konstytucja negocjacji i kompromisu, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja-wybory-parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, Warszawa 2000.
 • http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultopisy/2373/3/1/projekt_ustawy.rtf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195123
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.