PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 10 | nr 83 | 173-185
Tytuł artykułu

Konkurencyjność samorządu terytorialnego a finansowanie rozwoju lokalnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competitiveness of a Local Government vs Financing Local Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnienie konkurencyjności samorządu terytorialnego jest zagadnieniem istotnym nie tylko z punktu widzenia analiz ekonomicznych, ale również z uwagi na jej znaczenie dla polityki makroekonomicznej państwa. Istnieje, bowiem silne korelacja pomiędzy efektywnością funkcjonowania na poziomie regionalnym i lokalnym, a efektywnością w realizowaniu funkcji publicznych przez państwo, np. podział funkcji i zadań, powiązania istniejące pomiędzy budżetem centralnym, a budżetami lokalnymi. Konkurencyjność samorządu terytorialnego postrzegana jest w kontekście umiejętności adaptowania przez nie pozytywnych trendów pojawiających się w otoczeniu kreujących dla nich korzyści wewnętrzne i zewnętrzne np. rozwój przedsiębiorczości, kreowanie rozwoju lokalnego. Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia konkurencyjności samorządu terytorialnego, w tym analizy budżetu gmin w latach 2002-2006, jako jednego z kluczowych czynników konkurencyjności samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of competitiveness of a local government is an important subject not only from the point of view of economic analyses but also due to its significance for the macroeconomic policy of a country. This is because there is a strong correlation between the effectiveness of operation on the regional and local level and effectiveness in realising public functions by the state, e.g. division of functions and tasks, links existing between the central budget and local budgets. The competitiveness of a local government is perceived in the context of the ability to adapt by it positive trends that appear within its reach creating internal and external advantages, e.g. the development of entrepreneurship, facilitating local development. The purpose of this article is to present the notion of competitiveness of a local government, including the analysis of the gminas' budget between 2002 and 2006 as one of factors of competitiveness of a local government. (original abstract)
Rocznik
Tom
10
Numer
Strony
173-185
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
Bibliografia
 • Borodo A., 2004: Samorząd terytorialny. System prawno finansowy, PWN, Warszawa, s. 160.
 • Baruk J., 2001: Wiedza i innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej. "Gospodarka Narodowa", nr 4, s. 20.
 • Brandenburg H., 2002: Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi. Prace naukowe AE w Katowicach, Katowice, s. 2.
 • Dziemianowicz W., 2000: Polskie gminy i regiony w globalnej konkurencji. "Wspólnota", nr 46, s. 30-31.
 • Gilowska Z., 2000: Finansowanie polityk wspierania rozwoju regionalnego, Kongres Ekonomistów Polskich, "Problemy Rozwoju Regionalnego", Warszawa, s. 8.
 • Kosiedowski W., 2005: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Wyd. 1, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń, s. 200.
 • Patrzałek L., 2000: Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce. PWE, Warszawa, s. 26.
 • Sztucki T., 1996: Marketing przedsiębiorcy i menadżera. Agencja Wydawnicza PLACED, Warszawa s. 30.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1996 Nr 78, poz. 483.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lipca 2000 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Dz.U. Nr 59, poz. 688 z późn. zm.
 • Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. Dz.U. Nr 203, poz. 1966 oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. Nr 224, poz. 2228.
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz.U.2005 Nr 249, poz. 2104.
 • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Dz.U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2001 Nr 142, poz. 1592.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171194613
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.