PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | Public relations : sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce | 316-327
Tytuł artykułu

Kategoria odpowiedzialności moralnej w działalności PR

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ostatecznie należy przyjąć, że stosowanie zasady odpowiedzialności - a w konsekwencji reguł etyki - staje się pewnego rodzaju antidotum na różnego rodzaju problemy organizacyjne, społeczne, polityczne czy nawet globalne, albowiem kryzysy obecne w świecie są przejawem wewnętrznego kryzysu człowieka "odartego" z jego moralności. Przykładem może się stać zasada nowej jakości ludzkiego życia, która mentalności posiadania i konsumpcji przeciwstawia uporządkowaną hierarchię wartości. Wśród tych wartości na pierwsze miejsce wysuwa się człowiek w jego pełnym urzeczywistnieniu poprzez integralny rozwój i kształtowanie postawy godnego życia. Dlatego też wszelkie działania związane z kształtowaniem relacji społecznych muszą przestrzegać zasady odpowiedzialności za etyczne działania ludzkie, które są nastawione na urzeczywistnienie naczelnej wartości, jaką jest człowiek. Dopiero wtedy realizowana jest formuła nowego stylu życia, gdzie postawiona na piedestale kategoria "być" przeciwstawia się kategorii "mieć". (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • J. Altkorn, Wizualizacja firmy, Instytut Marketingu S.C., Kraków 1999
 • P. Andrzejewski, W. Kot, Media relations : budowanie reputacji firmy, Warszawa 2002
 • W. Budzyński, Public Relations. Zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 1999
 • M. Friedman, Społeczną powinnością biznesu jest pomnażanie zysków, [w:] Etyka biznesu: z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, red. L.V. Ryan, J. Sójka, Wydawnictwo "W drodze", Poznań 1997
 • W. Gasparski, Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo. WSPiZ, Warszawa 2003
 • W. Gasparski Normy etyczne a normy sprawnościowe w zarządzaniu, w biznesie i gospodarce. W: W. Kieżun (red.) Krytyczna opinia organizacji. Warszawa 1998
 • W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy. Warszawa 2002
 • M. Jędraszewski, Wobec Innego. Relacje międzypodmiotowe w filozofii Emanuela Lévinasa. Poznań 1990
 • A. Kadragic, P. Czarnowski, Public relations, czyli promocja reputacji. Praktyka działania. Warszawa 1997
 • F. Koneczny, Państwo i prawo, Kraków 1997
 • F. Koneczny, Rozwój moralności. Lublin 1938
 • A. Lewicka-Strzałecka, Etyczne standardy firm i pracowników, s. 77, wyd. IfiS PAN, Warszawa 1999
 • E. Levinas, Etica e Infinito. Roma, 1984
 • Z. Necki, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa 1992
 • Ł. Piasta: Public relations: istota, techniki. Warszawa 1997
 • A. Pocztowski: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków 1996
 • B. Rok, Audyt etyczny według reguł AA1000 jako narzędzie edukacji menedżerskiej. "Pusty Obłok" 2000, nr 9, s. 3
 • B. Rok, Standard społecznej odpowiedzialności SA 8000. "Pusty Obłok" 2001, nr 2, s. 3
 • J. Rudniański, Homo cogitans. O myśleniu twórczym i kryteriach wartości, Warszawa 1981
 • J.P. Sartre, Dramaty. Warszawa 1956
 • J.P. Sartre, L'Être et le Néant. Paris 1979
 • Słownik języka polskiego. Warszawa 1982
 • R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne. Lublin 2000
 • T. Styczeń, ABC etyki. Lublin 1983
 • T. Styczeń, Zarys etyki. Metaetyka. Cz. 1. Lublin 1974
 • A. Szostek, Pogadanki z etyki. Częstochowa 1993
 • T. Ślipko, Czyn odpowiedzialny w aspekcie moralności. W: Kościół i prawo. Lublin 1990
 • T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej. Kraków 1974
 • E. B. Taylor, Primitive culture (1871) (cyt. za) K. Waloszczyk, Kryzys ekologiczny w świetle ekofilozofii. Łódź 1996
 • Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Londyn 1975
 • K. Wojtyła, Elementarz etyczny. Wrocław 1996
 • Z. Zemler, Public Relations - kreowanie reputacji firmy, Poltext, Warszawa 1992
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171194577
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.