PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 229 Makroekonometryczny model gospodarki opartej na wiedzy | 201-240
Tytuł artykułu

Modele satelitarne

Warianty tytułu
Satellite Models
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono modele, stanowiące samodzielne całości zbudowane z myślą o podłączeniu do centralnego modelu. Dotyczą one modelu sektora nauki i sektora edukacji, modeli przemysłu w układzie według poziomu technicznego służących pogłębionej analizie transferu technologii, a także submodelu opisującego uwarunkowania ekologiczne. (fragment tekstu)
EN
The core model represents a highly aggregated system that needs several extensions, mainly in order to illustrate the dependence in creating knowledge capital on specific factors. For this reason several satellite models have been proposed and constructed. Firstly, the models of research and educational sector were built to show the channels the knowledge capital is generated. The technology transfer assuming sector decomposition was separately analysed. On the other hand, the factors affecting the human capital were distinguished and analysed, including demographic variables. The ecological issues were treated separately. (original abstract)
Bibliografia
 • Atkinson J., Manning N. (1995), A survey of international energy elasticities, [w:] T. Barker, P. Ekins, N. Johnstone (eds.), Global Warming and Energy Demand, Routledge, London
 • Bańkowski M. (2004), Powiązanie polityk energetycznej i ochrony środowiska w dokumentach rządowych jako element realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, www.kape.gov.pl
 • Bolin B., Doos B. R., Jager J., Warrick R. A. (1986), The Greenhouse Effect, Climatic Change and Ecosystems, Wiley, New York
 • Brown M.,Conrad A. (1967), The Influence of Research on CES Production Relations, [w:] M. Brown (ed.), The Theory and Empirical Analysis of Production, Studies in Income and Wealth, Vol. 3, Columbia University Press for NBER, New York, s. 275-340
 • Budnikowski A. (1994), Ekonomia i środowisko, "Ekonomia i Środowisko", Vol. 4, nr 1, s. 31-43 (Białystok)
 • Campbell C. J. (2002), Peak Oil: An Outlook on Crude Oil Depletion, www.mbendi.co.za/indy/oilg/p0070.htm
 • Cline W. R. (1991), Scientific basis for the greenhouse effect, "Economic Journal", Vol. 101, s. 904-919
 • Сое D. T., Helpman E. (1995), International R&D Spillovers, "European Economic Review", Vol. 39, s. 859-887
 • Cygler M., Ejdys J., Poskrobko B. (1998), Opłata produktywno-emisyjna za zanieczyszczanie powietrza, "Ekonomia i Środowisko", Vol. 13, nr 2, s. 95-108 (Białystok)
 • Dietzenbacher E. (2000), Spillovers of Innovation Effects, "Journal of Policy Modelling", Vol. 22, s. 27-42
 • Famielec J. (2000), Instrumenty polityki ekologicznej w krajach OECD, "Ekonomia i Środowisko", Vol. 16, nr 1, s. 65-75 (Białystok)
 • Florczak W. (1999), Modelowanie gospodarki Polski w okresie transformacji przy użyciu makroekonometrycznego modelu W8-98, Instytut Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Łódzki, Łódź, rozprawa doktorska
 • Florczak (2007), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach społeczno-ekonomicznych, "Studia Prawno-Ekonomiczne", Vol. LXXV, s. 119-139 (Łódź)
 • Florczak W., Welfe W. (2003), Long-Term Growth Scenarios for Poland to 2025, "International Advances in Economic Research", Vol. 9, No. 2, s. 114-122
 • Goto A., Suzuki K. (1989), R&D Capital, Rate of Return of R&D Investment and Spillover of R&D in Japanese Manufacturing Finns, "Review of Economics and Statistics", Vol. 71, s. 555-564
 • Griliches Z. (1979), Issues in Assessing the Contribution of Research and Development to Productivity Growth, "Bell Journal of Economics", Vol. 10, Spring, s. 92-116
 • Griliches Z. (1995), Firm Productivity in Israeli Industry, 1979-1988, "Journal of Econometrics", Vol. 65, Issue 1, s. 175-203
 • Gujarati D. N. (1995), Basic Econometrics, MacGraw-Hill, London
 • Hanushek E. A. (2003), The Economics of Schooling and School Quality, Vol. 1, 2, Edward Edgar Publishing, Cheltenham UK - Northhampton (MA)
 • Jaffe А. В. (1986), Technological Opportunity and Spillovers of R&D: Evidence from Firms' Patents, Profits and Market Value, "American Economic Review", Vol. 76, s. 984-1001
 • Jaffe A., Trajtenberg M. (1999), International Knowledge Flows: Evidence from Patent Citations, "Economics of Innovation and New Technology", Vol. 8, s. 105-136
 • Lichtenberg F. R., Van Pottelsberghe de la Potterie B. (1996), International R&D Spillovers: A Re-examination, NBER, "Working Paper", No. 5668
 • Lichtenberg F. R., Van Pottelsberghe de la Potterie B. (2001), Does Foreign Direct Investment Transfer Technology Across Borders, "The Review of Economics and Statistics", Vol. 83, s. 490-497
 • Nauka i technika w 2006 roku (2007), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 • Norregaard J., Reppelin-Hill V. (2000), Taxes and Tradable Permits as Instruments for Controlling Pollution: Theory and Factice, IMF, "Working Paper", No. 13
 • Plich M. (red.), (2000), Model ekonomiczno-ekologiczny dla gospodarki Polski. Budowa i wyniki modelu, Wydawnictwo Broker, Łódź
 • Posłuszny K. (1992), Analiza modelowa zarządzania ochroną środowiska przyrodniczego, "Ekonomia i Środowisko", Vol. 2, nr 2, s. 21-37 (Białystok)
 • Romer P. M. (1990), Endogenous Technical Change, "Journal of Political Economy", October, s. 71-102
 • Sadowski M. (1999), Perspektywy współpracy Wschód-Zachód w kontekście ustaleń protokolu z Kioto, "Ekonomia i Środowisko", Vol. 14, nr l, s. 35-46 (Białystok)
 • Sadowski M., Olecka A. (2001), Strategie i polityka ochrony klimatu, "Ekonomia i Środowisko", Vol. 18, nr 1, s. 71-93 (Białystok)
 • Sanjaya L. (2001), The Economics of Technology Transfer, Edward Edgar Publishing, Cheltenham (UK) - Northhampton (MA)
 • Sterlacchini A. (1989), R&D, innovations and total factor productivity growth in British manufacturing, "Applied Economics", Vol. 21, s. 1549-1562
 • Sveikauskas L. (1981), Technological Inputs and Multifactor Productivity Growth, "Review of Economics and Statistics", Vol. 68, s. 275-282
 • Świeczewska I. (2007), Łączna produktywność czynników produkcji. Ucieleśniony kapitał wiedzy, [w:] W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa
 • Świeczewska J., Tomaszewicz Ł. (2008), Rola innowacji w procesie wzrostu efektywności polskiej gospodarki. Ujęcie gałęziowe, referat wygłoszony na I Konferencji "Metody ilościowe w ekonomii i finansach", Łańsk, 23-25 czerwca 2008
 • Terleckyj N. E. (1974), Effects on R&D on the Productivity Growth of Industries: An Exploratory Study, National Planning Association, Washington D.C.
 • Tomaszewicz Ł. (1994), Metody analizy input-output, PWE, Warszawa
 • Turowski K. (2005), Sektor wysokich technologii jako główne źródło wzrostu we współczesnych gospodarkach, [w:] D. Kopycińska (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 • Verspagen B. (1997), Measuring Intersectoral Technology Spillovers: Estimates from the European and US Patent Office Databases, "Economic Systems Research", Vol. 9, No. 1, s. 47-65
 • Welfe A. (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa
 • Welfe W., Welfe A. (2004), Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa
 • Welfe W., Florczak W., Sabanty L. (2002), Kapitał ludzki i jego endogenizacja, "Przegląd Statystyczny", Vol. 50, nr 2, s. 7-36 (Warszawa)
 • Welfe W. (red.) (2001), Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Welfe W. (red.) (2004), Długookresowy makroekonometryczny model W8D-2002 gospodarki polskiej, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica, nr 172 (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź)
 • Wolff E. N. (1997), Industrial Composition, Interindustry Effects and the U.S. Productivity Slowndown, "Review of Economics and Statistics", Vol. 65, s. 268-277
 • Wolff E. N., Nadiri M. I. (1993), Spillover Effects, Linkage Structure, and Research and Development, "Structural Change and Economic Dynamics", Vol. 4, s. 315-331
 • Worldwide Look at Reserves and Production (2006), "Oil and Gas Journal", Vol. 104, No. 47, s. 24-25
 • Żółkiewski Z. (2003), Nakłady na przyszły rozwój (NPR) w okresie transformacji, [w:] L. Zienkowski (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 76-121
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171194311
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.