PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 171 | 286-295
Tytuł artykułu

Strategiczna orientacja firm sektora MŚP w procesie wykorzystania zewnętrznych instrumentów wspierania rozwoju

Autorzy
Warianty tytułu
The Strategic Orientation of SME Sector Companies in the Process of Using the External Tools for Development Support
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Firmy sektora MSP funkcjonują w złożonym otoczeniu, w którym dostępnych jest wiele programów oraz instrumentów pozwalających na wspieranie ich rozwoju. Ich wykorzystanie często determinuje możliwości i kierunki rozwoju tych przedsiębiorstw. W artykule zwrócono uwagę na wymóg strategicznej orientacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pozwalającej na wykorzystanie szans z otoczenia w postaci pozyskiwania i wykorzystywania różnorodnych instrumentów wspierania ich rozwoju w dłuższym horyzoncie czasowym. Fundamenty tej orientacji opierają się na wiedzy, elastyczności działania, rozwijaniu relacji międzyorganizacyjnych oraz na umiejętności wdrażania zmian wynikających z wykorzystania zewnętrznego wsparcia. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na próbie 132 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu łódzkiego, wstępnie weryfikując przedstawione założenia do modelu teoretycznego. Zwrócono również uwagę na konieczność prowadzenia dalszych badań dotyczących proponowanego tematu. (abstrakt oryginalny)
EN
The SME sector companies operate in a complex environment, where several programmes and instruments are available to support their development. The use of these instruments often determines the possibilities and directions of these enterprises' development. This article highlights the requirement for the strategies' orientation of micro, small and medium-sized enterprises, which allows to make the most of the opportunities in the environment in the form of the acquisition and use of various instruments supporting development in the long term. The foundations of this orientation are based on knowledge, flexibility, development of interorganisational relationships, and the ability to implement changes resulting from the use of external support. The article presents the results of research carried out on a sample of 132 micro, small and medium-sized enterprises from the Lodz region. These results pre-verify the presented theoretical model. Attention was also drawn to the need for further research in the proposed area. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
286-295
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Borowiecki R., Siuta-Tokarska R., 2008, Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa.
 • Choroszczak, J., Mikulec M., 2009, Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagrożenia, Poltext, Warszawa.
 • Dąbrowska A., 2005, Postrzeganie pomocy publicznej przez sektor MŚP, w: Misiąg F. (red.), Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość, PWE, Warszawa.
 • Dębniewska M., Skorwider J., 2007, Instrumenty wsparcia rozwoju mikroprzedsiębiorstw wykorzystywane przez gminy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, numer specjalny.
 • Filipiak B., Ruszała J., 2009, Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa.
 • Kogut-Jaworska M., 2008, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa.
 • Koncerewicz B., 1998, Inkubatory przedsiębiorczości w północno-wschodniej Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6.
 • Krupski R., 2009, Strategia a elastyczność organizacji, w: Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Matejun M., 2003, Ocena systemu wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw w aglomeracji łódzkiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej - Organizacja i Zarządzanie, nr 38, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Matejun M., 2005, Ocena systemu wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw przez przedstawicieli instytucji działających w otoczeniu biznesu, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej - Organizacja i Zarządzanie, nr 41, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Matejun M., 2008, Barriers to Development Of High-Technology Small And Medium-Sized Enterprises, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Mikołajczyk B. (red.), 2006, Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MŚP, Difin, Warszawa.
 • Niemczyk J. 2009, Filozofie i szkoły strategu, w: Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.
 • Pełka B., 2009, Działania wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych instytucji otoczenia biznesu w Łodzi, praca magisterska, Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka, Łódź.
 • Piasecki B., 1998, Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Piasecki B., 2001, Mała firma w teoriach ekonomicznych, w: Piasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 • Safin K., 2008, Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, mała firma - zagadnienia podstawowe, w: Safin K. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Śmigielska K., 2010, Analiza systemu wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim, praca magisterska, Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka, Łódź.
 • Teece D. J., Pisano G., Shuen A., 1997, Dynamic capabilities and strategic management, Strategic Management Journal, Vol. 18, No. 7.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zmianami.
 • Waniak-Michalak H., 2007, Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171194185
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.