PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 171 | 29-38
Tytuł artykułu

Wybory strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Nowosolna

Warianty tytułu
Strategic Choices in Self-Government Territorial Units: the Case of Nowosolna Commune
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wybory strategiczne to najogólniej cele strategiczne bądź poszczególne rodzaje strategii. Dokonywanie tych wyborów jest niezbędne w dynamicznie zmieniającym się środowisku, w którym odbywa się rozwój społeczno-gospodarczy. Jest to szczególnie trudne dla organizacji, jaką jest samorząd terytorialny, który ma ograniczone kompetencje i możliwości wpływania na niezależne podmioty funkcjonujące na jego terytorium. Dlatego też w podejmowaniu decyzji odnośnie do procesów rozwojowych musi brać pod uwagę oczekiwania wszystkich grup interesu, a jednocześnie dążyć do rozwoju jednostki terytorialnej jako całości. Celem artykułu jest ukazanie wyborów strategicznych dokonywanych w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem czynników, które ten wybór determinują. Przedmiotem analizy jest proces opracowywania strategii w gminie Nowosolna. (abstrakt oryginalny)
EN
In general, strategic choices can be defined as strategic goals or different types of strategies. Making strategic choices is necessary in the dynamic environment in which socio-economic development is taking place. It is particularly difficult for an organization like the territorial self-government, as it has limited powers and influence on independent entities acting on its territory. Therefore, while the territorial units make decisions concerning development processes they must consider expectations of all interest groups as well as aim at the development of the area as a whole. The aim of the article is to present strategic choices made in territorial units with special attention paid to the determinants of these choices. The subject of the study is the process of creating strategy in Nowosolna commune. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29-38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bartkowska-Nowak D., Nowak J., Webb J., 1998, Zarządzanie w gminie, Fundusz Współpracy, Warszawa.
 • Bolesta-Kukułka K., 1996, Świat organizacji, w: Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Budzyński I., Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2010 r., GUS, Warszawa.
 • Gawroński H., 2010, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Gierszewska G., Romanowska M., 2009, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik, 1996, t. 9, Fundusz Współpracy, Brytyjski Fundusz Know-How, Kraków.
 • http://www.nowosolna.gminarp.pl [dostęp: 13 grudnia 2010].
 • http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.dims?p_id=23918&p_token=0.4207216206663914 [dostęp: 13 grudnia 2010].
 • Kot J., 2003, Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Noworól A., 1998, Instrumenty zarządzania rozwojem miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.
 • Potoczek A., Stępień J., 2008, Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Robbins S.P., DeCenzo D.A., 2002, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Strategia rozwoju gminy Nowosolna na lata 2008-2017, Załącznik do uchwały nr XXVI/137/08 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 listopada 2008 roku.
 • Ślusarz G., 2006, Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego - specyfika, potrzeby i wyzwania, Problemy Zarządzania, nr 3.
 • Urbanowska-Sojkin E., 2010, Wybory strategiczne przedsiębiorstw w teorii, w: Urbanowska-Sojkin E. (red.), Wybory strategiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Wrana K., 2001, Partnerstwo w strategiach rozwoju lokalnego i regionalnego, w: Klasik A., Kuźnik F. (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Ziółkowski M., 2005, Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, w: Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171194099
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.