PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 4 | 17-20
Tytuł artykułu

Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy

Autorzy
Warianty tytułu
Kinds of Gender Discrimination on the Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dyskryminację kobiet na rynku pracy można zdefiniować jako zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej, wynikające z ograniczenia lub pozbawienia równych praw i szans oraz zastosowania różnych kryteriów oceny dla osób o podobnych cechach społeczno-zawodowych i demograficznych, prowadzące do bezpodstawnie gorszego położenia kobiet. Celem niniejszego artykułu jest próba identyfikacji poszczególnych rodzajów dyskryminacji kobiet w kontekście wybranych kryteriów, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu rynku pracy. W artykule wyróżniono następujące kryteria podziału dyskryminacji kobiet: podmiot dyskryminujący, preferencje podmiotu dyskryminującego, jawność występowania, stopień powiązania osoby dyskryminowanej z rynkiem pracy oraz gwarantowane prawa kobiet. (abstrakt oryginalny)
EN
Discrimination means a breach of the principle of equality, which orders equal treatment "uniform" people. The purpose of this article is attempting to identify specific types of discrimination against women in the context of the selected criteria, with particular emphasis on labour market context. In article emphasized the following criteria of gender discrimination: a discriminatory person, preferences of a discriminatory person, transparency, degree of connection persons with the labour market and guaranteed the rights of women. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
17-20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adnett N. (1996), European labour markets: analysis and policy, London: Addison Wesley Longman Limited.
 • Armstrong M., (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Barron R., Norris G. (1976), Sexual Divisions and the Dual Labour Market, w: Dependence and Exploitation in Work and Marriage, red. D. Barker, S. Allen. London: Longman.
 • Budrowska B. (2004), Bariery i ograniczenia karier kobiet - wyniki badań nad zjawiskiem "szklanego sufitu", w: Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?, Raport Banku Światowego, Warszawa: Biuro Banku Światowego w Polsce.
 • Chryssides G., Kaler J. (1999), Wprowadzenie do etyki biznesu, Warszawa: PWN.
 • Gawrycka M., Wasilczuk J., Zwiech P. (2007), Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy, Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.
 • Gick A., Tarczyńska M. (1999), Motywowanie pracowników, Warszawa: PWE.
 • Kalinowska-Nawrotek B. (2005), Dyskryminacja kobiet na polskim i europejskim rynku pracy oraz możliwości jej przezwyciężenia, w: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej, red. W. Jarmołowicz. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Kenrick D., Neuberg S., Cialdini R. (2002), Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kryńska E. (1997), Instrumenty polityki strukturalnej na rynku pracy w Polsce w okresie dostosowań do Unii Europejskiej. Warszawa: IPISS.
 • Listwan T, red. (2002), Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Mandal E. (2004), Stereotypowe postrzeganie ról kobiet i mężczyzn jako wyznacznik karier zawodowych i funkcjonowania na rynku pracy, w: Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?, Raport Banku Światowego, Warszawa: Biuro Banku Światowego w Polsce.
 • McKenna E., Beech N. (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Gebethner i S-ka.
 • Nowakowska E. (2004), Szklany sufit, lepka podłoga, "Polityka" nr 8.
 • Sternberg E. (1998), Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Warszawa.
 • Turner J., Musick D. (1985), American Dilemmas. A Sociological Interpretation of Enduring Social Issues, New York: Columbia University Press.
 • Wpływ procesu prywatyzacji na położenie kobiet: kobiety polskie w gospodarce okresu transformacji (2000), Warszawa: Centrum Prawa Kobiet.
 • Zwiech P. (2008), Dyskryminacja zatrudnieniowa kobiet w Unii Europejskiej, USA i Japonii, w: Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, red. M. Noga, M.K. Stawicka, Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o., s. 317-328.
 • Zwiech P. (2006), Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce, Szczecin 2004, rozprawa doktorska.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171193985
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.