PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 56 | nr 112 | 283-293
Tytuł artykułu

Wybrane problemy wyceny składników aktywów i ich ujęcie w sprawozdaniach finansowych banków

Warianty tytułu
Selected Problems in Assets Measurement and Disclosure in Financial Statements of Banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rachunkowość udostępnia szczegółową i wszechstronną informację o działalności banku. Dla odbiorców najważniejsze są dane o należnościach i depozytach, gdyż to one decydują o kondycji finansowej i płynności banku. Z analizy sprawozdań finansowych dwunastu banków, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika że nie zawsze są ujawniane wystarczające dane o polityce rachunkowości i zbyt mało miejsca poświęca się należnościom od klientów, które stanowią od 30% do 86,8% aktywów. Także nie wskazuje się na fakt, że tylko od 5% do 13,4% aktywów jest finansowanych kapitałami własnymi. Badanie pokazało rozbieżności między bankami w zakresie ujawniania informacji, zastosowanych metod wyceny, prezentacji danych w raportach finansowych pod względem ilości i jakości. W najbliższych latach rachunkowość w bankach będzie zmieniała się i rozwijała wraz ze zmianami, jakie są wprowadzane w systemie bankowym. Rozwój ten powinien też iść w kierunku lepszej prezentacji tych składników, które mają zasadniczy wpływ na kondycję i bezpieczeństwo banku. Udostępniane dane powinny być wiarygodne, porównywalne i aktualne oraz podane w sposób syntetyczny (skoncentrowany). (abstrakt oryginalny)
EN
Accounting provides a broad range of detailed information about bank's activities. Data concerning receivables and deposits are the most important for the users of financial statements as they determine the bank’s financial position and liquidity. Analysis of financial statements of 12 banks quoted on Warsaw Stock Exchange shows that they do not always present sufficient data concerning accounting policies and receivables from clients (which constitute from 30% up to 86.8% of their assets). The fact that only from 5% to 13.4% of assets are financed by owners' equity is not disclosed, either. The research showed differences between banks in the scope of information disclosed, methods of valuation used, and quality of data presented in financial reports. In the nearest future accounting for banks will be changing and developing together with changes introduced in the bank system. Nevertheless, this development should follow the direction of better presentation of the information that have essential influence on the bank's condition and security. Data should be reliable, comparable, up-to-date, and presented in a concise way. (original abstract)
Rocznik
Tom
56
Numer
Strony
283-293
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Beaver W.H. (1989), Financial Reporting, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., s. 16, [w:] Hendriksen E.A., M.F. van Breda, (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Cookson C., Tett G., Cook Ch. (4-6.12. 2009), Finansiści szukają ratunku w biologii i fizyce, „Gazeta Prawna" nr 237 (2613), za: „Financial Times".
 • De Soto J.H., (2009), Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga Von Misesa, Warszawa.
 • Encyklopedia biznesu (1995), red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Hendriksen E.A., M.F. van Breda (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. (1993), Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność", Gdańsk.
 • Luty Z. (2010). Wirtualny wymiar informacji finansowych, f w:] Mączyńska E., Messner Z. (red.) Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, PTE, SKwP, Warszawa.
 • Mączyńska E. (2010), Rachunkowość a wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami w działalności gospodarczej, [w:] Mączyńska E., Messner Z. (red.) Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, PTE, SKwP, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007), SKwP, IASB, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości (2009), tom l, SKwP, IFAC, Warszawa.
 • Potop danych, którego nie sposób zatrzymać, „Rzeczpospolita", Nr 50 (8561).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 sierpnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz.U. Nr 161 poz. 1002.
 • Ruciński L., Protokoły mędrców z Wall Street, „Rzeczpospolita", 20 stycznia 2010.
 • Ustawa z 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe, Dz. U. Nr 4, poz. 21.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późniejszymi zmianami.
 • Wielgórska-Leszczyńska J. (2005), Ekspozycje kredytowe w banku i odpisy z tytułu utraty ich wartości - zagadnienia wybrane, w: Problemy rachunkowości, październik - grudzień.
 • Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia W lutego 1983 r. w sprawie jednolitych zasad rachunkowości bankowej, Dz. Urz. NBP nr l, poz. 1.
 • Zarządzenie nr 1/91 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie jednolitych zasad rachunkowości bankowej, Dz. Urz. NBP Nr 2 poz. 3.
 • Zarządzenie Nr 1/95 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków i sporządzania informacji dodatkowej, Dz. Urz. NBP Nr 4, poz. 8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171193839
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.