PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 56 | nr 112 | 185-194
Tytuł artykułu

Komisja nadzoru publicznego i komitety audytu nowymi organami zapewnienia jakości zbadanych sprawozdań finansowych

Warianty tytułu
Public Supervision Committee and Audit Committees as New Bodies Ensuring the Quality of Examined Financial Statements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia zmiany w zakresie audytingu, wprowadzone w Polsce na podstawie Dyrektywy 2006/43/WE, których celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów oraz rzetelność i wiarygodność sprawozdań finansowych. Osiągnięcie tego celu powinno ułatwić ustanowienie niezależnego organu nadzoru publicznego i powołanie komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego. Artykuł zawiera również próbę oceny skuteczności i efektywności nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych, w wysokim stopniu opartych na stosowanych w USA. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents changes in the area of auditing, introduced in Poland in accordance with Directive 2006/43/EC. The changes are intended to ensure high quality of services provided by statutory auditors as well as reliability and credibility of financial statements. Achievement of this aim should be easier thanks to introducing an independent body of public supervision and establishment of audit committees in entities of public interest. The article also undertakes assessment of the efficiency and effectiveness of the new legal and organizational solutions, largely based on the solutions used in the United States. (original abstract)
Rocznik
Tom
56
Numer
Strony
185-194
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Dadacz J. (2009), Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, „Rachunkowość" Nr 3, s. 2-10.
 • Dobija D. (2009), Problemy ustalania efektywności komitetów audytu - istniejący dorobek i kierunki dalszych badań, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa, tom 50 (106), s. 37-49.
 • Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/254/EWG, Dz. Urz. UE L 196/87.
 • Guillebert B., Aundas J. (2007), Organizacja systemu nadzoru publicznego, [w:] Jakość usług biegłego rewidenta, materiały pokonferencyjne, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa, s. 41-44.
 • Kamela-Sowińska A. (2009), Rachunkowość w czasach kryzysu, „Rachunkowość", Nr 9, s. 10-12.
 • Kęsik A. (2010), Wchodzimy w trudny rok, „Rachunkowość - audytor", Nr l (42), s. 1-3.
 • Krapivko M. (2009), Rola audytu w przezwyciężeniu i uniknięciu kryzysu finansowego w przyszłości, [w:] Standaryzacja usług biegłego rewidenta, materiały pokonferencyjne, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa, s. 91-92.
 • Leners R. (2007), System nadzoru publicznego nad zawodem biegłego rewidenta w Niemczech zgodnie z Dyrektywą 2006/43/WE, [w:] Jakość usług biegłego rewidenta, materiały pokonferencyjne, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa s. 27-31.
 • Smejda A. (2004), IV Doroczna konferencja audytingu, „Rachunkowość - audytor". Nr 1 (18), s. 16-20.
 • Ustawa (2009) z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. Nr 77, poz. 649.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171193821
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.