PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 9 | nr 82 | 181-198
Tytuł artykułu

Wpływ zarządzania jakością w publicznej służbie zdrowia na poziom usług medycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Influence of the Quality Management at the Public Health Service to the Service Level Medical
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie procesu zarządzania jakością widzianego z perspektywy pracownika służby zdrowia i z punktu widzenia pacjenta oczekującego w kolejce na zapis, wizytę lub badanie. Te różne spojrzenia uwarunkowane są zachodzącymi zmianami w świadomości pracowników i brakiem zmian w spojrzeniu pacjenta na służbę zdrowia, wynikającym w niezmiennym od lat systemie kolejek czy braku numerków. Szkoda, że wini się lekarzy, a nie Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest głównym sprawcą takiej sytuacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose of the article is show of the process of the quality management seen from a perspective of a health service employee and immediately of seeing the expecting patient at the queue for the record, the visit or the examination. These different conditioned looks are happening changes in the awareness of employees and a lack of changes in the look of the patient to the Health Service, resulting in unchanging for years system of queues or the lack of numbers. It is a pity that doctors are being blamed rather than a National Health Fund which is a chief perpetrator of such a situation. (original abstract)
Rocznik
Tom
9
Numer
Strony
181-198
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa
Bibliografia
 • Czech M., Podejmowanie decyzji w medycynie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 6/2007, IOiZwP "ORGMASZ", Warszawa, 2007.
 • Cygańska M., Metody zarządzania szpitalami, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 10/2007, IOiZwP "ORGMASZ", Warszawa, 2007.
 • Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 • Dzieleńska M., Zarządzanie informacjami w sektorze usług, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 4/2007, IOiZwP "ORGMASZ", Warszawa, 2007
 • Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999
 • Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Kodeks etyki lekarskiej. Wyd. NIL. Warszawa 2004
 • Kostera M., Antropologia organizacji - metodologia badań terenowych, Warszawa PWN 2005.
 • Lisiecki M. Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa 2001.
 • Lisowski J.L., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.
 • Łukasiński W., Model doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 6/2008, IOiZwP "ORGMASZ", Warszawa 2008.
 • Mazurkiewicz J., Wierzbicka M., Rola przywództwa we wdrażaniu systemu zarządzania jakością, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 02/2007, IOiZwP "ORGMASZ", Warszawa 2007.
 • Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka. CeDeWu, Warszawa 2003.
 • Tkaczyk S., Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 7/2000, IOiZwP "ORGMASZ", Warszawa.
 • Tkaczyk S., Inżynieria jakości a inżynieria materiałowa, IOiZwP "ORGMASZ, Warszawa 2000.
 • Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, HELION, Gliwice, 2002.
 • Norma ISO 9001:2000
 • Norma ISO 9001:2008
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, które definiuje wymagania i szczegółowe zasady realizacji systemu zarządzania jakością w radioterapii, medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej, czyli dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, o których mowa w Ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku - "Prawo atomowe".
 • Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 26, poz. 153 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 17 maja 2000 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz.U. Nr 44, poz. 520, z późn. zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 29 marca 1999 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 30, poz. 300, z późn. zmianami).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171193633
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.