PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 12 | 35-41
Tytuł artykułu

Procedura oceny bezpieczeństwa użytkowania zabawek

Warianty tytułu
Procedure for Assessment of the Safety of Toys
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ocena bezpieczeństwa użytkowania zabawek, zgodnie z Dyrektywą 2009/48/WE (TSD), stanowi jeden z podstawowych warunków wprowadzania zabawek na rynek europejski. Obejmuje ona analizę występujących zagrożeń oraz związanej z nimi ocenę potencjalnego narażenia dzieci. Obowiązek przeprowadzania oceny bezpieczeństwa spoczywa na producentach zabawek oraz ich importerach i dystrybutorach wprowadzających wyrób na rynek pod własną nazwą i znakiem towarowym. W publikacji przedstawiono algorytm procedury oceny bezpieczeństwa zabawki, spełniającej wymagania Dyrektywy TSD oraz omówiono tryb postępowania przy jej wykonywaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
Assessment of the safety of toys, according to the Directive 2009/48/EC (Toy Safety Directive), is one of the basic conditions for commercialization of toys on the European market. It includes analysis of existing hazards and related with those hazards assessment of potential exposure of children. Manufacturers of toys as well as importers and distributors of toys, who introduce the product on the market under its own name and trademark, are responsible to make assessment of the safety. Algorithm of the procedure for assessment of the safety of toy, which meets the requirements of the Toy Safety Directive, is presented in the paper and the procedure for its realization is discussed. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
35-41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska KOMAG
Bibliografia
 • 1. Bartoszek B., Gawlik-Jendrysik M., Grynkiewicz-Bylina B.: Badania migracji pierwiastków w lakierach i farbach stosowanych w zabawkach. Materiały konferencyjne, Analityka dla społeczeństwa XXI wieku, VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Kraków, 4-9 lipca 2010, 420.
 • 2. Bartoszek B., Gawlik-Jendrysiak M., Grynkiewicz-Bylina B.: Oznaczanie niebezpiecznych plastyfikatorów ftalanowych w tworzywach sztucznych. Materiały na konferencję: Analityka dla społeczeństwa XXI wieku, VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Kraków, 2010,71.
 • 3. Grynkiewicz-Bylina B.: Badania zgodności zabawek z wymaganiami bezpieczeństwa. Problemy Jakości 2010, 8: 17-23.
 • 4. Grynkiewicz-Bylina B.: Testing of toxic elements migration from the materials used as toy coatings, Ecological Chemistry and Engineering S., Vol. 18 No 2, 2011 r.
 • 5. Grynkiewicz-Bylina B.: Dangerous phthalates in child's environment, Ecological Chemistry and Engineering S., (artykuł przekazany do druku) 2011 r.
 • 6. Heudorf U., Mersch-Sundermann V, Angerer J.: Phthalates: Toxicology and exposure. Intrenational Journal of Hygiene and Environmental Health, 2007, 210, 623-634.
 • 7. Sathyanarayana S.: Phthalates and Children Heath. Current Problem Pediatrie Adolescence Health Care, 2008, 2, 34-49.
 • 8. Shea K.M.: Pediatrie Exposure and potential toxicity of phthalate plasticizers. Pediatrics, 2003, 111, 1467-1474.
 • 9. Shing Bong Chen: Migration of DINP from Polyvinyl Chloride (PVC) Children's Productts. Appendix A, December 1998, http://www.csps.gov/phth/dinp.html
 • 10. Yongling T.: Toy-Related Deaths and Injuries Calendar Year 2009, Division of Hazard Analysis, US. Consumer Product Safety Commission, http://www.cpsc.gov/library/toymemo09.pdf
 • 11. Praca badawcza Instytutu Techniki Górniczej KOMAG: Opracowanie procedury oceny ryzyka związanego z użytkowaniem zabawek, ITG KOMAG, Gliwice 2011 r. (praca niepublikowana).
 • 12. Praca badawcza Instytutu Techniki Górniczej KOMAG: Analiza i ocena zagrożeń bezpieczeństwa użytkowania wyrobów dla dzieci na podstawie badań laboratoryjnych. ITG KOMAG, Gliwice, 2011 (nie publikowane).
 • 13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r., w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Dz. U. WE Nr L170/1).
 • 14. Dyrektywa Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r., w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących zabawek (Dz. U. WE Nr L187).
 • 15. Dyrektywa Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r.,w sprawie zbliżania państwa członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych, (Dz.U. Nr L 262).
 • 16. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 • 17. Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów (Dz.U.WE. Nr L266/1).
 • 18. Dyrektywa Komisji 2002/72/WE z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. U. Nr L 22).
 • 19. Dyrektywa Rady 84/500/EWG z dnia 15 października 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu z środkami spożywczymi (Dz.U. Nr L0500).
 • 20. PKN-CEN/CR14379: Klasyfikacja zabawek. Wytyczne, Raport PKN, 2007.
 • 21. Publication of titles and references of harmonised standards under the directive Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys. Official Journal of the European Union (No 2011/C 307/3).
 • 22. Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006, Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz. U. WE Nr L136/3).
 • 23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek, Dz.U. Nr 83, póz. 454.
 • 24. Rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004, Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z dnia 27 października 2004 r. (Dz. U. WE Nr L338/4),.
 • 25. Rozporządzenie (WE) NR 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz. U. WE Nr L158/7).
 • 26. Technical documentation guidance document (rev 1.0) 05.04.2011 r. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm
 • 27. http://www.cas.org/
 • 28. http://esis.jrc.ec.europa.eu/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171193375
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.