PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 12 | 39-47
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki a rozwój regionalny

Autorzy
Warianty tytułu
Human Capital in the Light of Regional Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym warunkiem wzrostu zdolności konkurencyjnych regionów są nakłady na kształcenie i badania naukowe, inwestycje w człowieka, jego wiedzę i umiejętności. Posiadanie przez dany region kadr o wysokich kwalifikacjach pozwala skutecznie wprowadzać nowe technologie oraz umożliwia kreowanie kierunków jego rozwoju. Struktura rozwoju regionu jest rezultatem ludzkich talentów, wiedzy, przedsiębiorczości, inicjatywy i własnych nakładów na rzecz poprawy warunków bytowych. Analiza korzyści osiąganych przez jednostki i całe społeczeństwo z inwestycji w kapitał ludzki upoważnia autorkę do stwierdzenia, że omawiany kapitał stanowi kluczową determinantę konkurencyjności województwa podlaskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The fundamental condition for growth in the competitive capacity of regions is spending on education and scientific research, investments in man, his knowledge and skills. A region's possession of highly skilled personnel allows for the effective introduction of new technologies and enables the creation of the directions of its development. The structure of a region's development is the result of human talents, knowledge, entrepreneurship, initiative and its own outlays aimed at improving living conditions. The analysis of the benefits achieved by individuals and society as a whole from investments in human capital lead the authoress to the conclusion that this capital is a key determinant of competitiveness of the Podlaskie Voivodship. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39-47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Bibliografia
 • Bończak-Kucharczyk E., Herberst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Warszawa 1998, s. 7-8.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Warszawa 2007, 43-44.
 • Collect Consulting S.A., Raport z badania ewaluacyjnego pn. Identyfikacja potrzeb w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych w województwie podlaskim, Katowice 2011, s.20.
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Warszawa 2003, s. 28.
 • Domański S.R., Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność, "Gospodarka Narodowa" 2000/7-8, s. 32.
 • Dorozik L., Frajerski S., Globalizacja gospodarki a rozwój regionalny i współpraca transgraniczna (ze szczególnym uwzględnieniem regionu Pomorza Zachodniego), w: J. Brdulak (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Warszawa 2001, s. 294-295.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Warszawa 2001, s. 16.
 • Główny Urząd Statystyczny, Ogólnopolskie badanie wynagrodzeń według zawodów w październiku 2009 г., Warszawa 2010.
 • Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny województw, Warszawa 2010.
 • Horodeński R.Cz., Sadowska-Snarska C. (red.), Poziom i struktura popytu na pracę w świetle badań podlaskich pracodawców, Warszawa 2010, s. 134-139.
 • Instytut Badań Strukturalnych, Diagnoza kapitału ludzkiego miasta stołecznego Warszawa, Warszawa 2008, http://strategia.um.warszawa.pl.
 • Jaki A., Kapitał intelektualny jako składnik kapitału przedsiębiorstwa, w: R. Borowiecki (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krynica 2000, Kraków 2000, s. 78.
 • Jarecki W., Koncepcja kapitału ludzkiego, w: D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki, Szczecin 2003, s. 32.
 • Kociszewski J., Krzemień R., Wpływ edukacji na tworzenie kapitału ludzkiego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej, w: M. Dudek (red.), Polityki unijne dwa lata po akcesji. Wybrane problemy, Zielona Góra 2007, s. 8.
 • Kukulak-Dolata I. (red.), Arendt Ł., Profile migracji zarobkowych mieszkańców województwa podlaskiego, Białystok 2009, s. 43.
 • Majowska M., Problemy badania wpływu kapitału ludzkiego na zachowania przedsiębiorcze, w: M. Juchnowicz (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Warszawa 2004, s. 35.
 • Makuch M., Kapitał ludzki-próba definicji, w: D. Moroń, (red.), Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wrocław 2009, s. 13-23.
 • Nazarko J., Kędzior Z. (red.), Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT, Białystok 2010, s. 76.
 • Podlaski regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2011 rok, Białystok 2010, s. 7.
 • Program rozwoju edukacji województwa podlaskiego do 2013 г., Białystok 2010, s. 56.
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Wojewódzka strategia polityki społecznej na lata 2010-2018, Białystok 2010, s. 56-61.
 • Rybak M., Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Warszawa 2003, s. 40.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa 2009, s. 9-10.
 • Szacunek PKB per capita i bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwach oraz wskaźniki wyprzedzające koniunktury. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011, s. 4.
 • Urząd Statystyczny w Białymstoku, Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w III kwartale 2010 r., Białystok 2010, s.2-3.
 • Urząd Statystyczny w Białymstoku, Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego 12/2010, Białystok 2010, s. 2.
 • Woźniak M.G., Kapitał ludzki i intelektualny w strategii prowzrostowej ograniczającej nierówności społeczne, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rola kapitału ludzkiego i intelektualnego, Rzeszów 2005, s. 174.
 • Zróżnicowanie poziomu rozwoju przedsiębiorczości w regionach, www.prasa.parp.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171193163
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.