PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 4/2 | 163-186
Tytuł artykułu

Konwergencja nominalna na tle realnych procesów gospodarczych

Warianty tytułu
Nominal Convergence versus Real Economic Processes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gospodarcze skutki spełnienia kryteriów konwergencji nominalnej znane są jedynie od strony kształtowania się nominalnych zmiennych ekonomicznych. Kwestią dyskusyjną pozostaje nadal ich wpływ na przebieg realnych procesów gospodarczych. Normatywny charakter nominalnych kryteriów zbieżności nie uwzględnia ich związku z realną konwergencją gospodarczą. W kontekście wstąpienia do strefy euro nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, a w dalszej perspektywie również z punktu widzenia wspólnej polityki makroekonomicznej, ważne znaczenie ma podjęcie próby określenia, czy kryteria zbieżności nominalnej sprzyjaj ą procesom realnej konwergencji gospodarczej, czy wręcz przeciwnie - osłabiają jej tempo. W artykule przeprowadzono krytyczną analizę instytucjonalnych zasad doboru kryteriów nominalnych oraz ustalania ich wartości referencyjnych. Zaprezentowano również standardy teoretycznych i empirycznych badań nad efektem konwergencji realnej. Dokonano przeglądu wybranych konstrukcji teoretycznych, wskazując na możliwości wykorzystania ich w próbie opisania związków pomiędzy nominalną a realną konwergencją gospodarczą. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of defining how nominal convergence criteria affect real economic processes remains still open to question. Attempts to describe the relation between nominal and real economic convergence have a great importance not only in the euro zone accession context but also in the context of the future common macroeconomic policy. In the paper we carry out a critic analysis of institutional rules according to which nominal criteria were chosen and their reference levels have been determined. We also present a review of some theoretical constructions and point out how they could be used in describing the connection of nominal and real economic convergence. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
163-186
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Alberola E., Buisan A., de Lis S. F. (2002), The quest for nominal and real convergence through integration in Europę and Latin America, Banco de España - Seracio de Estudios Documento de Trabajo n.°0213
 • Andres J., Hernando I. (1997), Does inflation harm economic growth? Evidence for the OECD, NBER Working Paper 6062
 • Bednarczyk J. (2007), Inflacja neutralna a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa
 • Belka M. (2007), Rozszerzenie europejskiej unii walutowej a perspektywy rozwoju gospodarczego Polski, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa
 • Ben-David D., Loewy M.B. (2003), Trade and the Neoclassical Growth Model, "Journal of Economic Integration", t. 18
 • Bień A. (1988), Optymalny obszar walutowy. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa, 23-48, 65-66, 143-160
 • Bini Smaghi L., Padoa-Schioppa T., Papadia F. (1993), The Policy History of the Maastricht Treaty: The Transition to the Final Stage of EMU, Banca d'Italia
 • Brugemann B. (2003), Trade Integration and the Political Support for labor Market Rigidity, mimeo, MIT
 • Buiter W., Grafe C. (2002), Anchor, Float or Abandon Ship: Exchange Rate Regimes for Accession Countries, Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review
 • Chmielewski T. (2003), Od kursu płynnego do unii monetarnej. Znaczenie efektu Balassy-Samuelsona dla polskiej polityki pieniężnej, Materiały i Studia, Zeszyt nr 163, NBP, Warszawa, 15, 26-39, 40-53, 69.
 • De Grauwe P. (2003), Unia Walutowa: funkcjonowanie i wyzwania, PWE, Warszawa, 143-148
 • De Grauwe P., Schnabl G. (2005), Nominal Versus Real Convergence -EMU Entry Scenarios for the New Member States, Kyklos Vol. 58, No. 4, 537-555
 • Hein E., Truger A. (2002), European Monetary Union: Nominal Convergence, Real Divergence and Slow Growth? An investigation into the effects of changing macroeconomic policy institutions associated with monetary union, WSI Discussion Paper No. 107
 • Malaga K. (2004), Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 8-27, 282-286
 • Malaga K. (2007), Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa
 • Mihaljek D., Klau M. (2003), The Ballasa-Samuelson effect in central Europe: a disaggregated analysis, BIS Working Paper 143
 • Podkaminer L. (2007), Konwergencja realna a inflacja: próba kwantyfikacji, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa
 • Próchniak M., Rapacki R. (2007), Konwergencja beta i sigma w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2005, Bank i Kredyt Nr. 8-9, NBP, Warszawa, 42-60.
 • Siwiński W. (2007), Unia Europejska i wzrost gospodarczy - perspektywy dla Polski i krajów Europy Centralnej, w: Michałek J.J., Siwiński W., Socha M.W. (2007), Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 46-54
 • Socha M. W., Wincenciak L.E. (2007), Wpływ handlu zagranicznego na konwergencję płac w wybranych krajach UE, w: Michałek J.J., Siwiński W., Socha M.W. (2007), Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 101, 128-132
 • Szapary G. (2000), Maastricht and the Choice of Exchange Rate Regime in Transition during the Run-Up to EMU, National Bank of Hungary Working Paper 2000/7
 • Wójcik C. (2008), Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 72-74
 • Zienkowski L. (2007), Determinanty i perspektywy wzrostu gospodarczego w nadchodzących latach - próba syntezy, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192845
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.