PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4 | 76-87
Tytuł artykułu

Dywestycje produkcyjne w gospodarstwach towarowych - próba identyfikacji skali zjawiska

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Production Divestments in Commercial Farms - an Attempt at Identifying the Scale of the Phenomenon
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie podejmuje coraz bardziej aktualne zagadnienie dywestycji w gospodarstwach rolniczych. Procesy ograniczenia, czy też rezygnacji z niektórych działalności rolniczych stanowią naturalny element ewolucji gospodarstw rolnych, jednak w warunkach turbulentnego otoczenia dynamika tego zjawiska ulega przyspieszeniu, mogąc stanowić przejaw upadku lub rozwoju podmiotów gospodarczych. Celem opracowania była próba oszacowania skali i struktury zjawiska dywestycji produkcyjnych w indywidualnych gospodarstwach towarowych. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione o wyniki analiz uwzględniających typ produkcyjny gospodarstwa. Najliczniejszą grupę wśród 6881 badanych gospodarstw stanowiły gospodarstwa rezygnujące z uprawy ziemniaków 1086 oraz rezygnujące z chowu trzody chlewnej 1177. Większość zaobserwowanych przypadków rezygnacji z działalności produkcyjnej należy uznać za działania porządkujące organizację gospodarstwa: koncentrację (dekoncentracje) produkcji, będącą wynikiem specjalizacji lub/i uproszczeń w prowadzonej działalności. (abstrakt oryginalny)
EN
This study raises the issue of divestments in agricultural holdings, which is now becoming topical. The processes of limiting or abandoning certain agricultural activities constitute an intrinsic element in evolution hi agricultural holdings. However, in such turbulent circumstances, the dynamics of this phenomenon is gaining speed, which may reflect a decline in or the development of economic entities. This study attempts to estimate the scale and structure of production divestments in individual commercial farms. The theoretic considerations are supplemented with analysis results, taking into account the production type of the holding. The most numerous group out of the 6881 holdings surveyed was formed by the holdings which had abandoned potato production (1086 entities) and pig breeding (1177 entities). Most of the observed instances of retreating from agricultural activity should be viewed as measures to streamline the organisation of the holding: the production concentration (re-concentration), resulting from a specialisation and/or simplification in the activities conducted. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
76-87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Boddewyn J.J.: International divestment. A survey of corporate experience. Business International of Corporate Experience. Business International. New York 1976.
 • 2. Chastin C.E.: Divestiture: antidote to merger mania. Business Horizons, vol. 30, nr 6, 1987.
 • 3. Decker C., van der Velden R.: Desinvestition von Unternehmensteilen aus der Sicht des Ressourcen- und Kompetenzansatzes [w:] Neue Perspektiven des Strategischen Kompetenzmanagements (red. C. Burmann, J. Freiling, M. Hülsmann, M. Hrsg). Wiesbaden 2006.
 • 4. Fereniec J.: Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wydawnictwo KEY-TEXT, Warszawa 1999.
 • 5. Halamska M.: Pięć lat w UE: stare i nowe procesy zmian na polskiej wsi. Wieś i Rolnictwo, nr 2 (143), 2009.
 • 6. Lovejoy F.A.: Divestment for profit Financial Executives Research Foundation. New York 1971.
 • 7. Musiał W.: Rozważania nad upadłością gospodarstw rodzinnych w Polsce. Wieś i Rolnictwo, nr 1 (142), 2009.
 • 8. Osbert-Pociecha G.: Dywestycje w przedsiębiorstwie. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 794, 1998.
 • 9. Straszyński W.: Zaniechanie niektórych rodzajów działalności. Organizacja i Kierownictwo, nr 1, 1989.
 • 10. Wojewodzic T. Dywestycje w gospodarstwach rolnych - istota, definicje, podział. Wieś i Rolnictwo, nr 2 (147), 2010.
 • 11. Wojewodzic T., Musiał W., Mikołajczyk J.: Upadek ekonomiczny gospodarstw rolniczych Pogórza i Beskidów Zachodnich. Sprawozdanie z projektu badawczego nr 2P06R 020 30 współfinansowanego ze środków MNiSW. Maszynopis. Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2008.
 • 12. Wojewodzic T.: Perspektywy gospodarstw suplementarnych Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidów Zachodnich. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 4 (XIX), z. 3. 2008.
 • 13. Wojewodzic T.: Zjawiska schyłkowe w gospodarstwach osób fizycznych i prawnych na obszarze Karpat Polskich [w:] Sytuacja ekonomiczna gospodarstw z terenów górskich i podgórskich. Program Wieloletni 2005-2009, nr 185. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192795
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.