PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 168 | 315-325
Tytuł artykułu

Rozwój szkół mistrzostwa sportowego - źródła finansowania z uwzględnieniem samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
The Development of Schools of Sport Championship - the Sources of Funding, with Local Governments Taken into Consideration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule została poruszona kwestia zasilenia finansowego szkół mistrzostwa sportowego oraz mechanizmów finansowych, jakimi posługuje się jednostka samorządowa w celu stworzenia jak najbardziej optymalnych warunków dla młodzieży do kontynuowania nauki, przy równoczesnym osiąganiu możliwie najlepszych wyników sportowych na poziomie mistrzowskim. Próba przedstawienia modelu współpracy na płaszczyźnie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pomiędzy partnerem publicznym a partnerem prywatnym przy nadzorze organizacji społecznych otwiera nowe możliwości pozyskania środków finansowych, a jednocześnie pokazuje, jak racjonalnie je wydatkować. Autor ukazuje problem, który dotyka jednostki samorządu terytorialnego jako organy prowadzące szkoły mistrzostwa sportowego, a związany z permanentnym zmniejszaniem środków finansowych na prowadzenie tych szkół na poziomie centralnym. System zarządzania finansami w sferze kultury fizycznej w Polsce wymaga wielu zmian, nie może pozostać także bez wpływu na sposób finansowania szkół mistrzostwa sportowego. Finansowanie tych szkół na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego winno być elementem wspomagającym dwie najważniejsze dotąd instytucje dla istnienia szkół mistrzostwa sportowego, tj. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zachodzące zmiany powinny zmierzać do doskonalenia działalności szkół pod względem organizacyjnym i finansowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to describe a model of public - private partnership which would open new possibilities in obtaining funds and at the same time, would show how to spend them rationally. The author points to a problem concerning local government units which are in charge of the schools of sport championship. The problem consist in systematic reductions of the funds provided by the central government for running these schools. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
315-325
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Bibliografia
 • Chmielnicki P., 2005, Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce - zagadnienia ustrojowe, Wydawnictwo Municipium, Warszawa.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (DzU z 25 listopada 1994 r. nr 124, poz. 607).
 • Pastwa M., 2000, Zarządzanie finansami instytucji sportowo-rekreacyjnych, Wydawnictwo PKMS, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego (DzU nr 126, poz. 1078).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną(DzU nr 116, poz. 783).
 • Strategia Rozwoju Sportu do roku 2015, 2007, Ministerstwo Sportu, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU z 1998 r. nr 91, poz. 578 z póź. zm.).
 • Wankiewicz B., 2003, Czy partnerstwo lokalne jest skuteczną metodą rozwoju samorządności? w: Ekonomiczne i techniczne aspekty funkcjonowania i rozwoju regionalnego, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin - Wałcz.
 • Wankiewicz B., 2009, Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju - rozwiązania modelowe, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Wankiewicz B., 2010, Miejsce samorządu terytorialnego w finansowaniu kultury fizycznej, w: Niedzielski P., Downar W. (red.), Zarządzanie i ekonomika usług. Doświadczenia i kierunki zmian, Zeszyty Naukowe nr 604, Ekonomiczne problemy Usług nr 60. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Wojciechowski E., 2003, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192747
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.