PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 168 | 263-278
Tytuł artykułu

Controlling personalny w klubie sportowym

Warianty tytułu
Human Resources Controlling in a Sport Club
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W sytuacji dynamicznych zmian w klubach sportowych istotne jest poszukiwanie sposobów zarządzania, które usprawnią ich funkcjonowanie. Przyjęcie perspektywy biznesowej uświadamia konieczność stosowania w klubach metod pomiaru i analizy procesów zarządzania. Jednym z takich instrumentów jest controlling personalny. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji mierników i obszarów analizy zasobów ludzkich, które mogą być wykorzystane w klubach sportowych. Po krótkim wstępie omówiono istotę i przesłanki wdrażania controllingu personalnego w klubach sportowych, metody i źródła informacji wykorzystywane dla potrzeb controllingu oraz przykładowe mierniki, które mogą być stosowane w odniesieniu do wolontariuszy, zawodników i trenerów. (abstrakt oryginalny)
EN
In the situation of dynamic changes in sport clubs it is important to find some ways of management that will improve their functioning. Adopting a business perspective is necessarily connected with using methods of management processes measurement and analysis in the sports clubs. One of these instruments is personal controlling. The aim of the article is to propose methods of measurement and the areas of human resources analysis which can be used in the sports clubs. After a short introduction, the essence and the reasons for the implementation of personal controlling in sports clubs are presented. The article also shows the methods and sources of information used for the purpose of controlling, as well as some sample measurers that can be used with the volunteers, players and coaches. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
263-278
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Baron A., Armstrong M., 2008, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Barylski P., 2007, Profil kompetencji gracza (zespołu sportowego) a jego wartość rynkowa, w: Mruk H., Śliwowski R., Kropielnicki K., Matecki P., Przybylska P., Furlepa M. (red.), Marketingowe zarządzanie sportem, Sport & BusinessFoundation, Poznań.
 • Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D., 2002, Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Bernais J., Ingram J. 2005, Controlling personalny i koszty pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Dobija D., 2003, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Fitz-enz J., 2001, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Juchnowicz M., 2007, Kapitał ludzki w organizacji wiedzy, w: Juchnowicz M. (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa.
 • Listwan T., 2006, Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami, w: Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Łasiński G., 2003, Sprawność zarządzania organizacją sportową, Studia i Monografie nr 70, Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław.
 • Łukasiewicz G., 2009, Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Masiota J., 2007, Dystrybucja kompetencji sportowych (kontrakt zawodniczy). Aspekty prawne i rynkowe, w: Mruk H., Śliwowski R., Kropielnicki K., Matecki P., Przybylska P., Furlepa M. (red.), Marketingowe zarządzanie sportem, Sport & BusinessFoundation, Poznań.
 • Motała Ł., 2007, Ocena wartości zawodnika sportowego i jej znaczenie jako wartości księgowej, w: Mruk H., Śliwowski R., Kropielnicki K., Matecki P., Przybylska P., Furlepa M. (red.), Marketingowe zarządzanie sportem, Sport & BusinessFoundation, Poznań.
 • Nowak M., 2008, Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Panfil R., 2006, Determinanty umiędzynarodowienia kadry instytucji sportowych, w: Listwan T., Witkowski S.A. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Panfil R., 2010, Zarządzanie kapitałem ludzkim w efektywnych firmach sportowych, w: Listwan T., Witkowski S.A. (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Pocztowski A., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Sienkiewicz Ł., 2007, Pomiar wartości kapitału ludzkiego, w: Juchnowicz M. (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa.
 • Smoleń A., Pawlak A., 2009, Wpływ otoczenia na zarządzanie klubami sportowymi w nowoczesnej gospodarce rynkowej, w: Dziubiński Z., Jankowski K. W. (red.), Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • Smoleń A., 2003, O potrzebie controllingu w zarządzaniu sportem wyczynowym, w: Dziubieski Z. (red.), Społeczny wymiar sportu, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • Strużyna J., 2010, recenzja pracy Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, w: Juchnowicz M. (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, IPiSS, nr 1, za: Juchnowicz M., Ewolucja zarządzania w sferze ludzkiej - od ZZL do ZKL, w: Listwan T., Witkowski S.A. (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Taylor T., Doherty A., McGraw P., 2008, Managing People in Sport Organizations. A Strategic Human Resource Management Perspective, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Waśkowski Z., 2007, Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Prace habilitacyjne, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192739
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.