PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
9 (2010) | nr 4 | 617-625
Tytuł artykułu

Źródła innowacyjności w turystyce

Warianty tytułu
Sources of Innovativeness in Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W gospodarce turystycznej opartej na wiedzy innowacyjność staje się jedną z kluczowych dźwigni wzrostu konkurencyjności gospodarek i osiągania przez przedsiębiorstwa trwałej przewagi konkurencyjnej [Borkowska 2008]. Konkurencja globalna stanowi czynnik presji na wzrost zdolności innowacyjnej [Porter 2001] przedsiębiorstw turystycznych. które stoją wobec konieczności podejmowania działań zorientowanych zarówno na teraźniejszość, jak i przyszłość. Tylko takie działanie umożliwia im przetrwanie i rozwój na rynku. Przedsiębiorstwa turystyczne różnią się poziomem innowacyjności zależnie od przyjętej strategii działania, rodzaju działalności, kwalifikacji kadry pracowniczej, otoczenia rynkowego i wielu innych czynników. Wpływ na innowacje mogą wywierać i wywierają wszyscy interesariusze, m.in. pracownicy, klienci, dostawcy. Ważne zatem wydaje się badanie zmian zachodzących na rynku w zakresie stopnia wykorzystania poszczególnych źródeł innowacyjności w procesie doskonalenia ofert rynkowych przedsiębiorstw turystycznych. Celem opracowania jest wskazanie, które ze źródeł są najczęściej wykorzystywane w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
In knowledge-based tourist economy innovativeness becomes one of the key pivots in competitiveness growth for various economies as well as in reaching a permanent competitive advantage [Borkowska 2008]. Global competitiveness constitutes a pressure factor to improve innovative ability [Porter 2001] by tourist businesses or companies that face the necessity of taking various actions tending to be oriented towards the present and future. Only such action proves they will stay on the market longer. Tourist businesses vary in view of a level of innovativeness subject to the approved action strategy, type of activity, workforce qualifications, market environment, etc. Innovations may and are affected by all employees, customers, deliverers and all those who are interested. Thus, examination of all transitions on the market when it comes to the extent of utilization of particular sources of innovativeness in the process of improvement in offers given by tourist businesses in Poland deems to be significant. The main aim of the article is to point out which of the sources are most often used in innovative activities of tourist businesses in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
617-625
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Borkowska S., 2008. HRM dźwignią innowacyjności przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, pod red. Glińskiej-Neweś A. TNOiK "Dom Organizatora" Toruń.
 • Bednarczyk M., 2001. Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością. PWE, Warszawa-- Kraków.
 • Bednarczyk M. (red.), 2006. Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy. Fundacja dla UJ, Kraków.
 • Bielski I., 2007. Innowacje w polskich przedsiębiorstwach. Ekonomika i Organizacja przedsiębiorstwa nr 3, 25.
 • Drucker P.F., 1992. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa.
 • Gołembski G. (red.), 2007. Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne. PWE, Warszawa.
 • Janasz W., 1994. Modele przedsiębiorstwa innowacyjnego. Przegląd Organizacji nr 9, 14.
 • Jasiński A.H., 1992. Innowacje techniczne a rozmiary przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr I, 24.
 • Korona M.. 1994. Innowacje technologiczne w przemyśle w 1992 r. GUS, Warszawa.
 • Oslo Manuał, Second Edition. OECD/EC/Eurostat 1996, 8, 9, 36.
 • Porter M.E., 2001. Porter o konkurencji. PWE, Warszawa.
 • Rogers E.M., 1993. Diffusion of innovations. Free Press, New York.
 • Schumpeter J., I960. Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192709
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.