PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | R. 8, z. 3 | 13-30
Tytuł artykułu

Partnerstwo Wschodnie w kontekście stosunków Unia Europejska - Federacja Rosyjska

Warianty tytułu
The Eastern Partnership in the Context of Relations between the European Union and the Russian Federation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W politycznej pragmatyce funkcjonowania UE, w poszczególnych zakresach jej aktywności zauważalne pozostają pewne wiodące problemy i kierunki jej działalności międzynarodowej. Należą do nich m.in. inicjatywy partnerstwa transatlantyckiego, partnerstwa strategicznego UE z regionami śródziemnomorskim i bliskowschodnim, a także Partnerstwa Wschodniego. Intensywność i dynamika takich oddziaływań międzynarodowych sprawia, iż z jednej strony niepomiernie rośnie pozycja i znaczenie samej Wspólnoty, z drugiej zaś wzrasta i dynamizuje się zainteresowanie współpracą z UE ze strony podmiotów środowiska zewnętrznego, do których należy również Federacja Rosyjska. Dodatkowo, Wspólnota poszerzając i pogłębiając procesy integracji europejskiej ad extra i ad intra, zwiększa swoje zainteresowanie środowiskiem poliarchicznym, stając się tym samym coraz poważniejszym aktorem politycznomiędzynarodowym. W podejmowanych działaniach międzynarodowych Wspólnota skutecznie łączy środki dyplomatyczne, doradztwo polityczne i działalność humanitarną, zaś koncyliacyjność i kompromisowość tychże działań UE skutkuje życzliwą percepcją i współpracą ze strony innych aktorów polityki światowej. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this article is to analyse the Eastern Partnership in the context of relations between the European Union and the Russian Federation. This article touches the main problems threatening the political stability and security in those mutual relations. The Eastern Partnership assumes creating forms of regional cooperation of the EU member states with its eastern neighbourhoods such as Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, and Ukraine, and conditionally, after introducing democratic changes - with Belarus. It is important to point out that the initiative does not include Russia. The Eastern Partnership is going to be based on already existing European Neigbourhood Policy. The Eastern Dimension is slowly becoming a steady and clear aspect of the EU's Neigbourhood Policy. So far, the ENP is addressed to a diverse group of countries from the Mediterranean and Eastern Europe, however the recent French initiatives of the Union for the Mediterranean and Polish-Swedish Eastern Partnership result in the change of the past idea of the EU's relations with its partners. Nevertheless, the question as for the efficiency of the projects and their realisation remains unsolved. The efficiency of the implementation of these projects depends on the number of the EU member states which approve them. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13-30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Bibliografia
 • Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006.
 • Borkowski P.J., Dośpiał-Borysiak K., Kapuśniak T., Wymiar południowy, północny i wschodni Unii Europejskiej: osiągnięcia, szanse, wyzwania, "Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", t.1, Lublin-Łódź-Warszawa 2009.
 • Bryc A., Rosjo w XXI wieku. Gracz światow czy koniec gry?, Warszawa 2009.
 • Cichocki M.A., Europejska Polityka Sąsiedztwa czy Polityki Sąsiedztwa?, "Nowa Europa", 2010, nr 1 (9), s. 104.
 • Dumała A., Polityka wschodnia Unii Europejskiej, w: Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania - koncepcje - realizacja, A. Gil, T. Kapuśniak (red.), Lublin-Warszawa 2009, s. 339-342.
 • Hillion Ch., Mayhew A., The Eastern Partnership - something new or window-dressing, "SEI Working Paper", no. 109, Sussex European Institute, January 2009, http://www. sussex.ac.uk/sei/documents/wp_109.pdf .
 • http://ec.europa.eu/external_relations/ceeca/pca/index.htm.
 • Kamiński A.Z., Kościuk L., Rozpad ZSRR a bezpieczeństwo Europy Środkowej, "Sprawy Międzynarodowe", 1993, nr 1, s. 29.
 • Kapuśniak T., Ewolucja polityki Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, w: Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata, T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gotoś (red.), Lublin 2009, s. 185-202.
 • Kapuśniak T., Miejsce Ukrainy w polityce wschodniej Unii Europejskiej. Perspektywa Polski, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", 2009, nr 4 (VI), s. 95-107.
 • Kapuśniak T., Polityka Unii Europejskiej w regionie Morza Czarnego, w: Unia Europejska i Federacja Rosyjska wobec regionu Morza Czarnego, T. Kapuśniak (red.), Lublin 2010, s. 21-22.
 • Kapuśniak T., The Eastern dimension of the European Union, w: European Union - present and future, W. Gizicki (ed.), Lublin 2009, s. 145-156.
 • Kapuśniak T., Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie, Warszawa-Lublin 2008, s. 105-124.
 • Kapuśniak T., Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne, "Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", t.18, Lublin 2007, s. 7-11.
 • Kapuśniak T., Mierzejewski D., Zajączkowski J., Strategiczny trójkąt Rosja-Chiny-Indie: szanse i wyzwania w XXI wieku, "Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", t.5, Lublin-Łódź-Warszawa 2009.
 • Kapuśniak T., Olejarz T., Ewolucja zjawiska bezpieczeństwa międzynarodowego na obszarze Europy Wschodniej, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku, P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak (red.), Radom 2009, s. 195-211.
 • Kostecki M.B., Wybrane aspekty wzajemnych relacji Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską w świetle dokumentów prawnomiędzynarodowych, Sulechów 2009.
 • Kozyriew A., Demokratyczna transformacja, Warszawa 1995, s. 79-99, 127-159.
 • Longhurst K., Stepping into the geopolitical game. The European Union and its Eastern Neighbourhood, "Analizy Natolińskie", 2 (15) 2007.
 • Łapczyński M., The European Union's Eastern Partnership: chances and perspectives, "Caucasian Review of International Affairs", 2009, no. 3, s. 143.
 • Łastawski K., Kształtowanie się nowej tożsamości rosyjskiej polityki zagranicznej, w: tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych, S. Bieleń (red.), Warszawa 1999, s. 97.
 • Menkiszak M., Enhanced European neighbourhood policy towards Eastern European partners: a role for the Visegrad countries?, w: The foreign policies of the Visegrad countries towards the Eastern Neighbourhood - areas and options of cooperation, Budapest, 06-09.12.2007, http://www.hiia.hu/.
 • Menkiszak M., Rosja wobec Unii Europejskiej: kryzys "strategicznego partnerstwa", "Prace" OSW, Warszawa 2006, s. 23.
 • Partnerstwo Wschodnie - charakterystyka projektu. Dyskusje o polskiej polityce zagranicznej, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", 2008, nr 3(43).
 • Partnerstwo Wschodnie - raport otwarcia, B. Wojna, M. Gniazdowski (red.), PISM, Warszawa, kwiecień 2009, s. 5.
 • Pełczyńska-Nałęcz K., Poszerzona Unia Europejska wobec wschodniego sąsiedztwa: problemy i rozwiązania, "Prace" OSW, Warszawa 2003, s. 11.
 • Pełczyńska-Natęcz K., Dulęba A., Póti L., Votapek V., Polityka wschodnia Unii Europejskiej - perspektywa krajów wyszehradzkich. Myśląc o Wymiarze Wschodnim, "Punkt Widzenia" OSW, Warszawa, luty 2003.
 • Polityka rozszerzonej Unii Europejskiej wobec nowych sąsiadów, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2003, s. 93-107.
 • Raś M., Postrzeganie regionu czarnomorskiego przez Rosję, w: Unia Europejska i Federacja Rosyjska wobec regionu Morza Czarnego, T. Kapuśniak (red.), Lublin 2010, s. 49.
 • Rychłowski B., Rosja i WNP - między przeszłością a przyszłością, "Studia i Materiały PISM", z.69, Warszawa1993.
 • Schaffer S., Tolksdorf D., The Eastern Partnership - "ENP plus" for Europe's Eastern neighbors, "СAPerspectives", 4/2009, s. 1-4.
 • Schaffer S., Tolksdorf D., The EU member states and the Eastern Neighbourhood - from composite to consistent EU foreign policy?, "CAP Policy Analysis", no. 1/2009, s. 1-4.
 • Siemon G., Rosja - hegemon w Eurazji?, "Eurazja", 1994, nr 3/4, s. 110-120.
 • Słowikowski M., Stosunki unijno-rosyjskie w okresie niemieckiej prezydencji. Stagnacja zamiast przełomu?, "Analizy Natolińskie", 2007, no. 6 (19), http://www.natolin.edu.pl/pdf/analizy/ Natolin_Analiza_6_2007.pdf.
 • Słowikowski M., Współczesna odsłona polityki Unii Europejskiej wobec Białorusi, Mołdawii i Ukrainy. Koncepcje, narzędzia, perspektywy, w: Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata, T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gotoś (red.), Lublin 2009.
 • Solonenko I., Wschodni wymiar Unii Europejskiej - spojrzenie Ukrainy, w: Wymiar wschodni Unii Europejskiej, M. Zamarlik (red.), Kraków 2004, s.44.
 • Wojna B., Gniazdowski M., Partnerstwo Wschodnie: geneza, możliwości i wyzwania, "Biuletyn PISM", nr 24/2009, s. 1.
 • Zięba R., Unia Europejska, w: Międzynarodowe stosunki polityczne, M. Pietraś (red.), Lublin 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192703
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.