PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. nr 18 | 290-302
Tytuł artykułu

Innowacyjny segment żywności wspierającej zdrowie człowieka

Autorzy
Warianty tytułu
Innovative Segment of the Food that Supports Human Health
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konkurencyjność polskich producentów żywności na nasyconym rynku związana jest ściśle z wprowadzaniem innowacji. Wśród innowacyjnych technologii wymienić można produkcje, żywności funkcjonalnej, której przypisuje się korzystny wpływ na zdrowie człowieka, a nawet ograniczanie i zapobieganie występowaniu chorób cywilizacyjnych. Celem pracy była charakterystyka żywności funkcjonalnej jako innowacyjnych produktów o nowych cechach jakościowych. W Europie nie ma usankcjonowanej prawnie definicji żywności funkcjonalnej. Najczęściej tę nazwę przypisuje się produktom spożywczym i napojom wykazującym udokumentowany, korzystny wpływ na zdrowie człowieka ponad ten, który wynika z obecności w nich składników odżywczych uznawanych za niezbędne. W Japonii uznawana jest ona za żywność ze specjalnymi żywieniowymi deklaracjami. Do grupy żywności funkcjonalnej zalicza się wiele produktów, w związku z tym jej podział jest różny ze względu na istnienie szeregu kryteriów. Najczęściej klasyfikuje sieją uwzględniając jej specyficzny skład, zaspokajanie określonych potrzeb organizmu, czy sposób działania na organizm. Produkty funkcjonalne swoje właściwości zawdzięczają obecności składników bioaktywnych, m.in. takich jak: błonnik, oligosacharydy, glikozydy, poliole, flawonoidy, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy, bakterie fermentacji mlekowej, substancje; mineralne. Składniki te mogą występować naturalnie w produktach lub żywność może być nimi wzbogacana. W ostatnich latach nastąpił bardzo dynamiczny rozwój rynku żywności funkcjonalnej. Jej produkcja jest obecnie najważniejszym kierunkiem rozwoju przemysłu spożywczego. Daje ona ogromne możliwości zwiększenia atrakcyjności wielu produktów. (abstrakt oryginalny)
EN
Competitiveness of the Polish food manufacturers on the saturated market is closely related to the introduction of innovations. When discussing innovative technologies, the manufacture of functional food should be mentioned since this food is regarded to beneficially impact human health, and, even, to reduce and prevent the occurrence of civilization diseases. The objective of this study was to characterize functional food as innovative products embodying new quality features. In Europe, no legally legitimized definition of functional food exists. Most frequently, this name is ascribed to those food products and drinks, which have a documented advantageous impact on human health beyond their usual effect exerted by nutritients contained therein and deemed as indispensable. In Japan, only food products with special health claims can be approved and labelled as functional food. There are many food products classified as functional food, therefore, the functional food products can be very differently divided according to various division criteria. Most commonly, functional food is classified based on its specific composition, or according to the way of how it impacts human organisms, or using a criterion of whether or not it meets specific needs of human organisms. Functional products owe their properties to the fact that they contain bio-active components, among other things: dietary fibre, oligosaccharides, glycosides, polyols, flavonoids, indispensable unsaturated fatty acids, vitamins, lactic acid bacteria, and mineral substances. Those substances can either naturally occur in food products or be added to enrich them. Recently, the functional food market has been dynamically developing. Presently, the production of functional food is the most important direction for food industry to develop. This production offers an immense potential for increasing the attractiveness of many food products. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
290-302
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bioaktywna żywność, http://www.up.poznan.pl/biozywn/index.html (stan na dzień 09.08.2010).
 • Bodalski T., Karłowicz-Bodalska K., 2007, Nienasycone kwasy tłuszczowe, ich właściwości biologiczne i znaczenie w lecznictwie, „Postępy Fitoterapii" nr l, 46-56.
 • Bogacz A., 2006, Napoje funkcjonalne - zdrowie, żywienie, marketing. Cz. 1. Napoje funkcjonalne - szansa dla producentów i konsumentów, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" nr 11, 30-31.
 • Brzozowska A., 2001, Wzbogacanie żywności i suplementacja diety składnikami odżywczymi - korzyści i zagrożenia, „Żywność Nauka Technologia Jakość" nr 4, 16-28.
 • Darewicz M., Dziuba J., Panfil T., 2003, Biologicznie aktywne składniki żywności funkcjonalnej w profilaktyce chorób nowotworowych, „Żywność Nauka Technologia Jakość" nr 4, 36-47.
 • Drożdż J., Nosecka B., Morkis G., Szczepaniak L, 2009, Produkcja żywności i napojów w XXI wieku, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" nr l, 12-13.
 • Gawącki J., 2002, Żywność nowej generacji a racjonalne żywienie, „Żywność Nauka Technologia Jakość" nr 4, 5-17.
 • Górecka D., 2008, Błonnik pokarmowy. Znaczenie żywieniowe i technologiczne, „Przegląd Zbożowo-Młynarski" nr 11, 23-26.
 • Górecka D., 2007, Nowe kierunki produkcji żywności funkcjonalnej i instrumenty jej promocji, „Przemysł Spożywczy" nr 6, 20-23.
 • Grajek H., 2008, Biotechnologia w produkcji żywności [w]: Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, red. J. Gawęcki, T. Mossor-Pietraszewska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 85-156.
 • Grajeta H., 2004, Żywność funkcjonalna w profilaktyce chorób układu krążenia, „Advances in Clinical and Experimental Medicine" nr 3, 503-510.
 • Janicki A., 1999, Wartość odżywcza żywności funkcjonalnej, „Żywność Nauka Technologia Jakość" nr 4(21), 33-39.
 • Jantarska D., Ratkovska В., Kunachowicz H., 2007, Wzbogacanie żywności - wartości deklarowane a rzeczywiste, „Przemysł Spożywczy" nr l, 24-27.
 • Karwowska A., Bogacz A., 2007, Żywność funkcjonalna w Polsce - dziś i jutro, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" nr 12, 22.
 • Kolanowski W., 2001, Zamiast cukru, tłuszczu..., „Przegląd Gastronomiczny" nr 8, 12-13.
 • Kozłowska H., Troszyńska A., 1999, Rola naturalnych substancji nieodżywczych pochodzenia roślinnego jako składników żywności funkcjonalnej, „Żywność Nauka Technologia Jakość" nr 4(21), 63-74.
 • Krajewski K., 1999, Przyczyny, kierunki rozwoju i segmentacja rynku żywności prozrowotnej na tle doświadczeń światowych, „Żywność Nauka Technologia Jakość" nr 4(21), 150-167.
 • Krygier K., 2002, Żywność funkcjonalna — żywność XXI wieku, „Przemysł Spożywczy" nr 4, 2-4.
 • Krygier K., Marciniak-Łukasiak K., 2004, Charakterystyka kwasów omega 3 i ich zastosowanie w żywności funkcjonalnej, „Przemysł Spożywczy" nr 12, 32-36.
 • Krygier K., Florowska A., 2008, Żywność funkcjonalna obecnie i przyszłości, „Przemysł Spożywczy" nr 5, 2-6.
 • Libudzisz Z., 2002, Pro- i prebiotyki w fermentowanych napojach mlecznych, „Pediatria Współczesna" nr l, 19-25.
 • Piesiewicz H., 2008, Żywność funkcjonalna - dyskusyjnie, „Przegląd Piekarski i Cukierniczy" nr 2, 32-34.
 • Radło M.J., 2008, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar [w]: Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, „Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej" nr 284, 3-33.
 • Rokicki T., 2007, Czy mięso może być żywnością funkcjonalną?, „Gospodarka Mięsna" nr 7, 20-22.
 • Różańska M., Żywność wygodna i funkcjonalna, http://www.wzdrowymstylu.com.pl (stan na dzień 09.08.2010).
 • Sosińska E., Terlicka K., Krygier K., 2006, Żywność funkcjonalna w opinii polskich i belgijskich konsumentów, „Przemysł Spożywczy" nr 10, 49-51.
 • Szołtysek K., 2001, Perspektywy i tendencje rozwoju produkcji żywności geriodietetycznej, „Żywność Nauka Technologia Jakość" nr 3, 31-41.
 • Szczepaniak L, 2006, Konkurencyjność polskich producentów żywności, „Przemysł Spożywczy" nr 8, 28-32.
 • Swiderski F., 2006, Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, WNT, Warszawa.
 • Trząskowska M., Żerańska E., 2002, Zastosowanie bakterii prabiotycznych, „Żywność Nauka Technologia Jakość" nr 3, 196-206.
 • Twardowski T., Lubiatowska-Krysiak E., 2008, Agrobiotechnologia i przemysł rolno-spożywczy: perspektywy i ograniczenia w świetle opinii publicznej, „Biotechnologia Monografie" nr 4, 3-66.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192635
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.