PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 11 | 22-32
Tytuł artykułu

Ocena systemów zarządzania jakością wdrożonych w administracji samorządowej

Autorzy
Warianty tytułu
Assessment of the Approaches to Quality Management Implemented by Self-Government Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W latach 2007-2010 zrealizowano wiele projektów mających na celu doskonalenie jakości usług świadczonych przez administrację samorządowa. Na przykład Związek Powiatów Polskich, korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zainicjował prace zmierzające do wprowadzenia systemów jakości w 20 jednostkach samorządu terytorialnego. Jednocześnie niektóre urzędy z własnej inicjatywy wprowadziły podejście procesowe do zarządzania jakością. Doskonalenie jakości usług obejmuje trzy kierunki działań: wdrażanie znormalizowanych systemów zarządzania jakością, przeprowadzanie samooceny na podstawie modelu CAF oraz stosowanie podejścia procesowego. Najpopularniejszym narzędziem doskonalenia jakości usług jest system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008. Artykuł dokonuje oceny występujących inicjatyw projakościowych w urzędach administracji samorządowej i nakreśla możliwe scenariusze dalszych inicjatyw projakościowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Many projects which had the objective of improving the quality of services provided by self-government administration were conducted in 2007-2010. For example, the Association of Polish Counties, benefiting from the European Social Fund, has started working towards the implementation of quality systems in 20 self-government units. Simultaneously, some authorities have taken the initiative to introduce a process approach to quality management. Improving the quality of services encompasses three lines of action: the implementation of standardized quality management systems, conducting self-assessment on the basis of a CAF model and the application of a process approach. The most popular tool for improving the quality of services is a quality management system based on ISO 9001:2008. The article assesses the present pro-quality initiatives in self-government administration offices and outlines the possible scenarios for further pro-quality initiatives. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
22-32
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Batko R., Zarządzanie jakością w urzędach gminy, Kraków 2009.
 • Bugdol M., Systemy jakości w administracji publicznej - aktualne problemy i perspektywy rozwoju, "Problemy Jakości" 2007/4, s.15-18.
 • Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.
 • Cailler J.G., Centralized Customer Service: What Local government Characteristics Influence Its Acceptance and Usage of Information, "Public Administration & Management" 2009/2.
 • Chamberlin J., Business process reengineering, "Management Service" 2009/4.
 • Edwards P., Collinson M., Empowerment and managerial labor strategies, "Work Occupations" 2002/3.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Siedem kroków do Karty Obywatela zawierającej Standardy Usług. Plan wdrożenia w instytucjach publicznych. Podręcznik praktyka, Warszawa 2008.
 • Kluse Ch., TQM and the Government, "Journal for Quality & Participation" 2009/3.
 • Kowalczyk J., Zarządzanie przez jakość w jednostkach samorządowych, "Problemy Jakości" 2002/5.
 • Lisiecka K., Papaj T., Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną, Katowice 2009.
 • Lisiecka K., Papaj T., System zarządzania jakością w urzędach terytorialnej administracji publicznej, "Problemy Jakości" 2006/10.
 • Nogalski B., Strumiłło J., Reinżynieria jako metoda organizacji pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego, w: S. Dolata (red.), Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego, Opole 2002.
 • Papaj T., Strategia TQM w urzędach terytorialnej administracji publicznej, Katowice 2005.
 • Powszechny Model Samooceny. Common Assessment Framework. Doskonalenie zarządzania w urzędach administracji publicznej w Polsce, www.umbrella.org.pl.
 • Opolski K., Dylematy wdrażania systemu zarządzania jakością w administracji samorządowej, w: Jakość w administracji. Materiał z Konferencji Naukowej organizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej, Łódź 2001.
 • Otenyo E.E., Lind N.S., Comparative Public Administration: the Essentials Readings, "Research in Public Policy Analysis and Management" 2006/15.
 • Recha M., Polska Nagroda Jakości - kategoria organizacje publiczne, "Problemy Jakości" 2000/2.
 • Reiner G., Analysis of critical factor of company success based on the EFQM Excellence Model, vol. 2, Proceeding of the 7th World Congress for Total Quality Management, Verona 2002.
 • Rogala P., Podstawowe narzędzia zarządzania jakością w administracji publicznej, "Problemy Jakości" 2002/4.
 • Rogala P., Podstawowe narzędzia zarządzania jakością w jednostce samorządu terytorialnego, "Problemy Jakości" 2002/4.
 • Shah R., One-stop-shop: Making Government Foster and Friendly, "Public Management" 2001/6.
 • Sruebing L., ASQ testifies on TQM in government, "Quality Progress" 1997/9.
 • Swiss J.E., Adopting Total Quality Management (TQM) to Government, "Public Administration Review" 1992/4.
 • Wilson D.D., Collier D.A., An empirical investigation of the Malcolm Baldrige National Quality Award causal model, "Decision Sciences" 2000/2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192633
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.