PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
9 (2010) | nr 4 | 585-595
Tytuł artykułu

Kierunki i uwarunkowania wspierania współpracy terytorialnej Polski w turystyce

Warianty tytułu
Trends and Determinants of Polish Support Territorial Cooperation in Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono następujące zagadnienia: kierunki rozwoju turystyki w planach rozwojowych Polski, kierunki rozwoju turystyki w regionach przygranicznych, rozwój turystyki wynikający ze współpracy ponadnarodowej i międzyregionalnej oraz rozwój turystyki między regionami i rejonami turystycznymi w Polsce. Celem artykułu - opartego na literaturze przedmiotu, dokumentach dotyczących rozwoju turystyki Polsce i wybranych instrumentach polityki strukturalnej Unii Europejskiej - było określenie kierunków tej współpracy oraz uwarunkowań jej prowadzenia w Polsce w obecnej perspektywie finansowej. Ponadto wskazano na potrzebę wspierania tej współpracy. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article the following topics were discussed: directions of tourism development in the light of Polish developing plans, directions of tourism development in border regions, development of tourism resulting from the transnational and interregional cooperation and development of tourism between the regions and districts in Poland. The aim of this article - based on literature, documents of tourism development in Poland and selected instruments structural policy of the European Union - was to present the directions of this cooperation and determinants of realization in Poland in the current financial perspective. Moreover was indicated to support of this cooperation. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
585-595
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Decyzja Rady (WE) nr 1855/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca Program Kultura (2007-2013). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 372 z 27.12.2006 r., 1-11.
 • Gaworecki W.W., 2000. Turystyka. PWE, Warszawa, 79-84.
 • Jankowska A., 2005. Fundusze Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013. PARP. Warszawa, 19-21,63-67.
 • Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, październik 2008,45-101.
 • Komentarz do aktów prawnych Wspólnot Europejskich w zakresie funduszy strukturalnych i funduszu spójności na lata 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, 22-34.
 • Panasiuk A., 2010. Instrumenty zarządzania turystyką w regionie. Problemy Zarządzania, nr 3, 21-29.
 • Pudełko S., 2000. Rola turystyki we współpracy transgranicznej na przykładzie Euroregionu - Pro Europa - Viadrina, [w:] Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku. Wyd. AWF. Poznań, 229-231.
 • Rozporządzenie Rady (WF) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 210 z 31.07.2006 r., 25-27, 41-42.
 • Sługocki W., 2008. Współpraca przygraniczna 2007-2013. Wspólnota z 10 kwietnia 2008 r., 1-2.
 • Walasek J.. 2009. Turystyka w Unii Europejskiej. Wyd. Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Lublin, 57-60.
 • Wiatrak A.P., 2010. Zarządzanie turystyką i wspieranie jej rozwoju. Problemy Zarządzania, nr 3, 11-15.
 • Woś B.. 2005. Rozwój regionalny i polityka regionalna w Unii Europejskiej i w Polsce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, 25-30.
 • www.interreg.gov.pl - 10 sierpnia 2010 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192605
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.