PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
9 (2010) | nr 4 | 567-576
Tytuł artykułu

Turystyka aktywna w kontakcie z przyrodą innowacyjnym produktem dla turystyki szkolnej

Autorzy
Warianty tytułu
Active Tourism in Contact with Nature - an Innovative Product for School Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka aktywna jest formą turystyki związaną z podejmowaniem przez jej uczestników działalności rekreacyjnej, dbałością o rozwój sprawności fizycznej, a także przemieszczaniem się z wykorzystywaniem aktywności fizycznej. Organizowanie turystyki szkolnej w kontakcie z naturą umożliwia kontynuację procesu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży w warunkach środowiska naturalnego. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, których celem była szacunkowa ocena rozmiaru oferty polskich szkół w zakresie turystyki aktywnej w kontakcie z naturą. Badaniami objęto nauczycieli wychowania fizycznego z 292 szkół z terenu całego kraju. Respondenci sondażu diagnostycznego potwierdzili, że w większości szkół organizowane były wycieczki lub inne imprezy turystyczne związane z turystyką aktywną, ale ich częstotliwość była zbyt maki w stosunku do potrzeb współczesnych dzieci i młodzieży. Na tym tle wydaje się konieczne tworzenie innowacyjnych produktów w zakresie szkolnej turystyki aktywnej, które dałyby możliwość zwiększenia zasięgu tego typu działalności i objęcia turystyką w plenerze jak największej części populacji uczniów. (abstrakt oryginalny)
EN
Active tourism is a form of tourism whereby its participants combine recreation, sport, development of physical fitness, visiting places, and different forms of physical activity. Nature-bound school tours allow continuing the education of children and youth in natural settings. A survey was conducted to estimate the offer of nature-bound active tourism provided by Polish schools. Two hundred and ninety-two physical education teachers throughout Poland entered the study. The respondents of the diagnostic survey confirmed that the majority of schools organized tours or other tourist events. However, the frequency of these events was inadequate compared to the needs of contemporary children and youth. Thus, it seems necessary to create a range of innovative products for active tourism during school years, which would broaden this type of activity among the largest possible fraction of schoolchildren population. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
567-576
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Bibliografia
 • Alejziak W., 2000. Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Albis, Kraków.
 • Bunting C.J., 2006. Interdisciplinary teaching through outdoor education. Human Kinetics Champaign, II.
 • Csikszentmihalyi M., 2005. Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia. Moderator, Taszów.
 • Domerecka B., 2008. Jak organizować szkolną turystykę? Municipium S.A., Warszawa.
 • Dougherty N., 1998. Outdoor recreation safety. Human Kinetics Champaign, II.
 • Drabik J., 1997. Aktywność, sprawność i wydolność fizyczna jako mierniki zdrowia człowieka. AWF, Gdańsk.
 • Drucker P., 2004. Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość. Emka, Warszawa.
 • Gilbertson K., Bates T, McLoughlin T., Ewert K., 2006. Outdoor education. Methods and strategies. Human Kinetics Champaign, II.
 • Isański J., 2004. Turystyka ekstremalna, [w:] J. Grad, K. Manzer (red.), Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej. UAM, Poznań, 51-60.
 • Janowski I., 2003. Krajoznawstwo i turystyka szkolna. Akademia Świętokrzyska, Kielce.
 • Kogut R., Gordon A., 1999. Rola szkoły w rozwijaniu turystyki kwalifikowanej i aktywnej, [w:] T. Łobożewicz, R. Kogut (red.), Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna. Druk Tur Sp. z o.o., Warszawa, 102-108.
 • Kożuchowski J., 2005. Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji. Kurpisz Poznań.
 • Kurek W. (red.), 2008. Turystyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Łaciak J., 2006. Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2005 roku. Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Martin B., Cashel C, Wagstaf M., Breuning M., 2006. Outdoor leadership. Theory and practice. Human Kinetics Champaign, II.
 • Merski J., Warecka J., 2009. Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna. Almamer, Warszawa.
 • Miner J., Bolt J., 2002. Outword Bund USA. The Mountaineers Books, Seattle.
 • Morlock C, 1994. The adventure alternative. Cicerone Press, Cumbria.
 • Ożdziński J., 2004. Szanse i zagrożenia dla rozwoju turystyki szkolnej w XXI wieku, [w:] S. Bosiacki, J. Grella (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej. AWF, Poznań, 65-70.
 • Pańczyk W., 1999. Biologiczno-zdrowotne i wychowawcze efekty lekcji wychowania fizycznego w terenie i w sali. ODN, Zamość.
 • Preist S., Gass M., 2005. Effective leadership in adventure programming. Human Kinetics Champaign, II.
 • Prouty D., Panicucci J., Collinson R., 2007. Adventure education: theory and applications. Human Kinetics Champaign, II.
 • Przecławski K., 1996. Człowiek i turystyka. Zarys socjologii turystyki. Albis, Kraków.
 • Siwiński W., 1994. Czas wolny uczniów od nauki a ich uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjno-turystycznych. PDW "Ławica", Poznań.
 • Sonelski W., 2008. Wychowanie przez przygodę, [w:] W. Mynarski, (red.), Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki. AWF, Katowice, 11-31.
 • Stremba B., Bisson CH.A., 2009. Teaching adventure education theory: best practices. Human Kinetics Champaign, II.
 • Swarbrooke J., Beard C, Łęckie S., Pomfred G., 2003. Adventure tourism: the new frontier. Elsevier Burlington, Ma.
 • Tauber R., 1996. Sport, rekreacja i turystyka w opinii badanej młodzieży. WSHiG, Poznań.
 • Wartecka-Ważyńska A., 2007. Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania. UAM, Poznań.
 • Winiarski R., Zdebski J., 2008. Psychologia turystyki. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonali Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192601
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.