PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 10 | z. 4 | 325-330
Tytuł artykułu

Energia odnawialna w Polsce szansą na zwiększenie konkurencyjności sektora rolnego

Warianty tytułu
The Renewable Energy in Poland as an Opportunity for Increasing the Competitiveness of the Agricultural Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z form energii odnawialnej jest biomasa. W Polsce istnieje duży potencjał wytwórczy energii z biomasy również w sektorze rolnym. Strategia UE wskazuje na zwiększenie udziału w użytkowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym i z biomasy. Wytyczne w tym zakresie zostały przyjęte w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007-2013. Formułują one najważniejsze wyzwania dla kraju i cele, w tym dotyczące wyrównania szans rozwojowych i wspomagania zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. Jedną z szans na podniesienie konkurencyjności sektora rolnego jest wykorzystanie potencjału energii pochodzącej z odpadów biomasy. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the forms of renewable energy is biomass. Poland has a large potential of energy production from biomass in the agricultural sector. The EU strategy suggests increasing the proportion of energy from renewable sources, including biomass. Guidelines to this end have been accepted in the Narodowe Startegiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (National Strategic Reference Frame for 2007-2013). They formulate the most important challenges for the country and the related goals of equalizing the development opportunities and assisting structural changes in rural areas. One of the development opportunities is the utilization of the energy potential of biomass waste. (original abstract)
Rocznik
Tom
10
Numer
Strony
325-330
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Borkowska H., Styk B. 2003: Ślazowiec pensylwański - cenny gatunek energetyczny. Czysta Energia, nr 9, 12-13.
 • Decyzja Rady UE 2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnot dla rozwoju obszarów wiejskich dla okresu 2007-2013. Dz. U. UE L 55 z dnia 25 lutego 2006 r.
 • Dyrektywa 2001/77/W Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Dz. U.L 283 z 27.10.2001, s. 33-40.
 • Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych. Dz.U.L 123 z 17.5, s. 42-46.
 • Główny Urząd Statystyczny, Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska. 2007: Rolnictwo w 2006 r. Zakład Wydawnictw Statystycznych, s. 34, 1007.
 • Gradziuk P. 2002: Alternatywne wykorzystanie gruntów rolniczych - przegląd roślin energetycznych. Czysta Energia, nr 10, 24-26.
 • Guzenda R., Swigoń J. 1997: Techniczne i ekologiczne aspekty energetycznego wykorzystania drewna i odpadów drzewnych. Gospodarka Paliwami i Energią, nr 1, 10-12.
 • Kowalik P. 1997: Światowe tendencje w wykorzystaniu biomasy do produkcji ciepła, elektryczności i paliw samochodowych. Gospodarka Paliwami i Energią, nr 1, 2-5.
 • Kowalik P. 2002: Wiklinowe uprawy energetyczne. Czysta Energia, nr 6, 8-9.
 • Minister Gospodarki 2005, załącznik nr 1 do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 1 lipca 2005 r.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2006: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Narodowa Strategia Spójności - dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r., s. 5, 47, 137.
 • Ministra Gospodarki i Pracy. 2004: Dz. U. nr 267 poz. 2656.
 • Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. 2006: Rynek energii, nr 30, s. 28-29. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. IERiGŻ-PIB, raporty 2001 do 2007.
 • Rogulska M. 2002: Wykorzystanie energii biomasy w Polsce. Pierwsza Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych", mat. konferencyjne. Kudowa Zdrój, czerwiec.
 • Szlachta J. 2007: Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i na wsi. I Dolnośląskie Forum Energii Odnawialnej, "Przyszłość energii odnawialnej polityka energetyczna, trendy", mat. konferencyjne. Wrocław, październik, 34-46.
 • Tatarek A. 2006: Biomasa - cenne źródło energii odnawialnej. Centrum promowania innowacji w energetyce, IASE Wrocław, s. 55.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192461
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.