PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
9 (2010) | nr 4 | 543-553
Tytuł artykułu

Zintegrowany model przedsiębiorczości dla turystyki

Warianty tytułu
Integrated Entrepreneurship Model for Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka, która stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego wielu miejscowości i regionów, nie rozwija się w największym stopniu w polskich województwach dysponujących najwyższym potencjałem przyrodniczym (na podstawie danych GUS z ostatnich lat). Istnieje zatem potrzeba zwiększenia konkurencyjności turystyki w tych regionach. Autor w opracowaniu stawia tezę, iż istotnym czynnikiem, podnoszącym i umacniającym konkurencyjność polskiej turystyki, a tym samym polskiej gospodarki w Europie, jest wzrost przedsiębiorczości sektora turystycznego. Pierwsza część opracowania przedstawia istotę przedsiębiorczości i jej najważniejsze cechy. Druga część artykułu poświęcona jest omówieniu zaproponowanego zintegrowanego modelu przedsiębiorczości dla turystyki, który jest oparty na czynnikach wejścia i wyjścia, z uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
Tourism which constitutes an essential factor of economic development of many places and regions does not develop to a large extent in Polish voivodeships having the highest natural potential (on the basis of CSO data in recent years). Therefore, there is a need for increasing tourism competitiveness in these regions. The author in the study places a thesis, that entrepreneurship growth of tourist sector is an essential factor, raising and strengthening competitiveness of Polish tourism and Polish economy in Europe. The first part of the study introduces an issue and most important features of entrepreneurship. The second part is dedicated to discussion of an integrated entrepreneurship model for tourism, based on entry and exit factors including the idea of sustainable development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
543-553
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Bibliografia
 • Albach H., Das Unlernelimerische in der Theorie der Unlernehiniing. Zeitschrift fur Betriebswirtschaft (Erganzungsheft) 2002, No 1, 97.
 • Begg D., Fischer S., Dournbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia. PWE, Warszawa 2003. 115-127.
 • Bettis R.A., Prahalad C.K., Dominant logic: retrospective and extension. Strategie Management Journal 1995, t. 16, 10.
 • Bygrawe W.D., Hofer C.H., Theorizing about entrepreneurship, Entrepreneurship: Theory and Practice, Winter 1991, vol. 16, 13.
 • Brzeziński M., Czop K., Istota i zakres funkcjonowania przedsiębiorstwa, [w:] Wprowadzenie do nauk o przedsiębiorstwie, Wyd. Difin, Warszawa 2007, 21.
 • Doh J.P., Entrepreneurial privatization strategies: Order of entry and local partner collaboration as sources of competitive advantage. Academy of Management Review 2000 nr 3, 551-571.
 • Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992, 163.
 • Freeman R.E., Gilbert D.R., Stoner J.A.F., Kierowanie. PWE, Warszawa 1999, 623.
 • Gaweł A., Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2007, 47.
 • Gruszecki T, Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, 198.
 • Hisrich R.D., Peters M.P., Entrepreneurship. Starling, Decephing and Managing a New Enterprise, Boston 1989, 8.
 • Janasz W. (red.). Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Difin, Warszawa 2004, 10.
 • Kraśnicka T, Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002, 67.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, 164.
 • Pinchot G., Pellman R., Intrapreneuring in Action. Berrett-Koehler, Publishers, Inc., San Francisco 1999, 2-7.
 • Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach, red. R. Sobiecki. Difin, Warszawa 2003, 20.
 • Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 162.
 • Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1960, 16.
 • Słowiński B., Podstawy sprawnego działania. Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008, 15.
 • Strużycki M. (red.). Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa 2002, 112-113.
 • Sudoł S., Przedsiębiorczość - jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i zmienność, red. K. Jaremczuk. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2008, 35.
 • Szczepanowski A.E., Uwarunkowania organizacyjne walorów i atrakcji turystycznych w rozwijaniu przedsiębiorczości na współczesnym rynku turystycznym, [w:] Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. Wyd. Difin, Warszawa 2009, 66-67.
 • Sztompka P., Zaufanie fundamentem społeczeństwa. Wyd. Znak, Kraków 2007, 243.
 • Śliwa J., Wymysłowski S., Podstawowe czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorczości w Polsce, [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, (red.) B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Poznaniu, Toruń 2001. 189.
 • Tyszka T, Przedsiębiorczość i ryzyko, [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, (red.) W.B. Godziszewski, M. Haffer, M. Stankiewicz. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001, 545.
 • Wickham P.A., Strategie Entrepreneurship. Third Edition. Person Education, Harlow 2004, 19-20.
 • Zienkiewicz T., Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka, [w:] Psychologia ekonomiczna, (red.) T. Tyszka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, 307.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192385
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.