PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
9 (2010) | nr 4 | 499-508
Tytuł artykułu

Sektor turystyki zdrowotnej Pomorza Zachodniego na tle przeobrażeń społeczno-ekonomicznych Unii Europejskiej

Warianty tytułu
West Pomeranian Health Tourism on the Background of Socio-Economic Transformations of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto próbę oceny perspektyw rozwojowych sektora turystyki zdrowotnej w skali regionu. Poddano konfrontacji zjawiska i procesy obiektywnie oddziałujące na obecne i przyszłe kierunki rozwoju społeczno-ekonomicznego Unii Europejskiej w odniesieniu do rozwiązań instytucjonalnych UE. Analizując uwarunkowania w otoczeniu zewnętrznym sektora - poziom makro i mezo - wykazano występowanie dwóch tendencji: a) niedopasowania (skostnienia) krajowych strategii rozwoju turystyki (sektora turystyki zdrowotnej) do zmian jakościowych w skali europejskiej (megaczynników rozwoju) przy jednoczesnej b) próbie nadania turystyce zdrowotnej nowych impulsów rozwojowych przez włączenie jej w ramy szerszych rozwiązań instytucjonalnych, które obserwujemy na poziomie sąsiadujących z Pomorzem Zachodnim landów RFN, czyli regionalnej polityki rozwoju sektora jako komponentu w ramach dynamicznie rozwijającej się gospodarki zdrowotnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the attempt of a new reading of the growth prospects for the health tourism sector in the region through the confronting phenomena and processes which objectively affect the present and future socio-economic growth trends in the European Union in the face of institutional arrangements. Analysing the conditions in the external environment of the sector - macro and meso levels - the existence of two trends was proved: 1) mismatch (fossilization) between national tourism development strategies (health tourism sector) to qualitative changes in the European Union (megafactors of development) during 2) the attempt to give a new impetus of development to health tourism through the incorporation into the framework of broader institutional arrangements which can be observed in the German federal lands neighbouring with West Pomerania., that is, regional sector development policy as a component within the booming health economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
499-508
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Analiza przewag konkurencyjnych Polski na międzynarodowym rynku turystycznym. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, marzec 2003, 23 (wniosek 25).
 • Gesundheitscluster in Metropolen und Grenzregionen, Health Capital Berlin-Brandenburg, 19 Mai 2009, 6-10.
 • Hadzik A., 2009. Turystyka zdrowotna uzdrowisk, Wydawnictwo AWF, Katowice.
 • Komunikat Komisji Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu regionów "Solidarność w zdrowiu: zmniejszanie nierówności zdrowotnych w UE" COM(2009) 567 wersja ostateczna.
 • Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, październik 2008.
 • Petry R., Czy w Europie występuje zmierzch uzdrowisk i klasycznego leczenia? Marketing uzdrowiskowy w państwach europejskich, [w:] Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich, Muszyna, 4-6 czerwca 2009, 104-106.
 • Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego. Narodowy Bank Polski, Warszawa, wrzesień 2009, 11.
 • Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji (Dz.U. Nr 192, poz. 1186).
 • Spatial Scenarios for Europe. Bruksela, maj 2007, 4-10.
 • Sprawozdania roczne NFZ za lata 2005, 2006, 2007, Plan na rok 2010.
 • Zarządzenie nr 61/209/DSM Prezesa NFZ z 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192355
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.