PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 193 Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka | 159-172
Tytuł artykułu

Kształtowanie się kosztów obsługi zadłużenia w miastach na prawach powiatu

Warianty tytułu
Debt Servicing Costs in Townships
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki samorządu terytorialnego, wykorzystując w swojej gospodarce finansowej przychody zwrotne, stają przed koniecznością ponoszenia kosztów obsługi zadłużenia. Składają się na nie głównie odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Koszty te stanowią element wydatków budżetowych i jako takie mogą istotnie wpływać na saldo budżetu, zwiększając potrzeby pożyczkowe i powodując dalszy przyrost długu. Celem artykułu jest omówienie podstawowych kategorii kosztów obsługi długu oraz ocena ich znaczenia w strukturze wydatków budżetowych miast na prawach powiatu. Przeprowadzona analiza wskazuje na niewielkie obecnie znaczenie omawianych kosztów i ich znikomy wpływ na poziom zadłużenia badanych jednostek.(abstrakt oryginalny)
EN
Self-government territorial units, by means of using return income in their financial management, face the need of increasing debt servicing costs which mainly consist in interests on credits and loans as well as the issued securities. These costs constitute the component of budgetary expenditure and, as such, may exert significant influence on the budget balance since they increase loan needs and result in further debt augmentation. The objective of the hereby article is to discuss basic categories of costs in servicing debt and their significance evaluation in the structure of townships budgetary expenditure. The conducted analysis confirms the current insignificance of the discussed costs and their negligible effect on the level of the studied units indebtedness. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Dziuba J., Pożyczki preferencyjne z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na przykładzie finansowania miast na prawach powiatu, [w:] Nauki o finansach 1, red. G. Borys, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 61, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  • Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008.
  • Kopańska A., Wykorzystanie instrumentów dłużnych w realizacji zadań samorządu terytorialnego. Warunki i perspektywy rozwoju w Polsce (praca doktorska), Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2001.
  • Maciejasz-Świątkiewicz M., Obligacje mieszkaniowe, [w:] Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
  • Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2003.
  • „Rating&Rynek” nr 9 (265) z 30.09.2009, Fitch Polska SA.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DzU nr 107, poz. 726 z późn. zm.).
  • Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu w latach 2007–2009, www.mf.gov.pl.
  • Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2007–2009, www.mf.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192229
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.