PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 13 | nr 5 | 5-25
Tytuł artykułu

Model of Enterpreneurship and Social-cultural and Market Orientation of Small Business Owners in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Modele przedsiębiorczości oraz orientacje społeczno-kulturowe i rynkowe drobnych przedsiębiorców w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiotem rozważań zawartych w tekście są dominujące orientacje społeczno-kulturowe i rynkowe drobnych przedsiębiorców w Polsce. Orientacje te odnoszone są do czterech dominujących w Polsce wzorów przedsiębiorczości: żywiołowej, ewolucyjnej, systemowej i etycznej, zaś ich analiza przeprowadzana jest z trzech zasadniczych perspektyw. Po pierwsze, z perspektywy podstawowych funkcji, jakie mogą pełnić te orientacje w procesie rozwoju lub spowalniania przedsiębiorczości rynkowej. Po drugie, z perspektywy dynamiki zmian technologicznych i towarzyszącej im niepewności w sferze działań biznesowych. Po trzecie, z perspektywy przestrzennej: lokalnej, regionalnej i globalnej. W rozwoju MŚP w Polsce podstawowe znaczenie mają również uregulowania prawne, systematycznie dostosowywane do regulacji unijnych, zwłaszcza zaś do Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw. Badania prowadzone w Polsce przez wielu autorów dostarczają danych ku temu, by potwierdzić tezę, że wśród drobnych przedsiębiorców decydującą rolę w kształtowaniu ich sytuacji pracy odgrywają nadal nie mechanizmy i orientacje rynkowe, ale przede wszystkim czynniki społeczno-kulturowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of considerations of the text are the dominant socio-cultural and market orientations of small business in Poland. These orientations are related to the four dominant models of entrepreneurship in Poland: disaster, evolutionary, system and ethical, while their analysis is performed for three basic perspectives. Firstly, from the perspective of the basic functions that can perform these orientations in the development or slowing of the enterprise market. Secondly, from the perspective of the dynamics of technological change and accompanying uncertainties in the sphere of business. Thirdly, the spatial perspective: local, regional and global scales. In the development of SMEs in Poland crucial meaning is legislation, steadily adapted to EU regulations, especially to the European Charter for Small Enterprises. Research conducted in Poland by many authors provide data for doing so, to confirm the hypothesis that among small businesses a vital role in shaping their work situation did not continue to play the market mechanisms and orientations, but mainly socio-cultural factors. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
5-25
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Bartoszek A. (2003), Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
 • Basińska B. (2005), Warunki pracy a źródła stresu właścicieli małych przedsiębiorstw, [in:] Danuta Walczak-Duraj (ed.), Humanizacja pracy wobec wyzwań transformacyjnych i cywilizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock
 • Berger B. (1994), Współczesna kultura przedsiębiorczości, [in:] Brigitte Berger (ed.), Kultura przedsiębiorczości, Oficyna Literatów "Rój", Warszawa
 • Bławat F. (2003), Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk
 • Bratnicki M. (2002), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 • Bratnicki A., Strużyna J. (ed.) (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 • Borowiecki R., Siuta-Tokarska B. (2008), Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa
 • Drucker P. F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa
 • Drucker P. F. (1998), Praktyka zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków
 • European Commission. Enterprise and Industry (2000), The European Charter Small Enterprises, Feira
 • Glinka B. (2007), Rozwój nowoczesnej przedsiębiorczości w Polsce - wybrane społeczne uwarunkowania [in:] Jan Pyka (ed.), Przedsiębiorczość i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Katowice
 • Griffin R. W. (2001), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa
 • Gruszecki T. (1994), Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Wydawnictwo Naukowe CEDOR, Warszawa
 • Haber L. H. (1995), Wzory przedsiębiorczości w świadomości przyszłych menedżerów, 'Studia Socjologiczne', Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Warszawa, no. 1-2
 • Jezior J. (2009), Społeczno-kulturowe i rynkowe czynniki kształtowania sytuacji pracy przedsiębiorców. Na podstawie badań małych firm w województwie lubelskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Kozek W., Mielczarek P. (2000), Opinie przedsiębiorców sektora MSP o prowadzeniu działalności gospodarczej, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa
 • Kraśnicka T. (2002), Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 • Knight F. (1971), Risk, Uncertainity and Profit, University of Chicago Press, Chicago
 • Matuszak G. (1992), Kształtowanie się nowej klasy średniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Morawski W. (2001), Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria, PWN, Warszawa
 • Nauka i technika w 2002 r. (2003), Central Statistical Office, Warszawa
 • Nauka i technika w 2004 r. (2005), Central Statistical Office, Warszawa
 • Nauka i technika w 2005 r. (2006), Central Statistical Office, Warszawa
 • Nauka i technika w 2006 r. (2007), Central Statistical Office, Warszawa
 • Piasecki B. (1997), Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Pracujący w gospodarce narodowej w 2002 r. (2003), Central Statistical Office, Warszawa
 • Pracujący w gospodarce narodowej w 2003 r. (2004), Central Statistical Office, Warszawa
 • Pracujący w gospodarce narodowej w 2004 r. (2005), Central Statistical Office, Warszawa
 • Pracujący w gospodarce narodowej w 2005 r. (2006), Central Statistical Office, Warszawa
 • Pracujący w gospodarce narodowej w 2006 r. (2007), Central Statistical Office, Warszawa
 • Raport o stanie sektora MŚP w Polsce w latach 1999-2000 (2001), PARP, Warszawa
 • Raport o stanie sektora MŚP w Polsce w latach 2000-2001 (2002), PARP, Warszawa
 • Raport o stanie sektora MŚP w Polsce w latach 2001-2002 (2003), PARP, Warszawa
 • Raport o stanie sektora MŚP w Polsce w latach 2002-2003 (2004), PARP, Warszawa
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006 (2007), PARP, Warszawa
 • Shumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa
 • Strużyna J. (2002), Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 • Walczak-Duraj D. (2002), Ład etyczny w gospodarce rynkowej. Doświadczenia polskiej transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Weber M. (1994), Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Wydawnictwo TEST, Lublin
 • Warunki powstawania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 1995-1999 (2001), Central Statistical Office, Warszawa
 • Warunki powstawania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2001-2002 (2004), Central Statistical Office, Warszawa
 • Warunki powstawania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2001-2005 (2007), Central Statistical Office, Warszawa
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2006 r. (2007), Central Statistical Office, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192169
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.