PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 185 Prognozowanie w zarządzaniu firmą | 149-158
Tytuł artykułu

Wpływ czynników i zdarzeń kluczowych na rozwój nowych technologii - wybrane metody korygowania prognoz na przykładzie technologii energooszczędnych

Warianty tytułu
The Influence of Key and Events Factors on the Development of New Technologies - Selected Methods of Forecast Correction on the Example of Energy-Saving Technologies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ze względu na daleki horyzont prognoz budowanych na potrzeby foresightu, należy się spodziewać głębokich zmian w otoczeniu rozpatrywanego zjawiska. Zmiany te mogą mieć charakter powolny oraz regularny, ale mogą wystąpić także zdarzenia gwałtowne, o znacznym wpływie na analizowane zjawisko. W artykule przedstawiono metody korygowania prognoz, uwzględniające wpływ zmian otoczenia. W przypadku zmian regularnych zbudowano prognozy wariantowe, a w przypadku zdarzeń kluczowych zastosowano analizę trendów zmiennych oraz wpływów krzyżowych.(abstrakt oryginalny)
EN
With regard to a distant horizon of forecasts constructed for the need of foresight, one should expect profound changes in the surrounding of the considered phenomenon. These changes may be slow and regular, but there can also be rapid occurrences with a significant influence upon the analyzed phenomenon. The article presents the methods of forecast correction that include the influence of changes in the surrounding. In case of regular changes the scenario forecasts are constructed, while in case of key events the analysis of trend impacts and cross impacts is applied.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
  • Dittmann P., Integracja ilościowych i jakościowych metod prognozowania, [w:] Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1001, Wrocław 2003.
  • Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  • Feldman W., Kryterium wyboru krzywych Pearsona, Przegląd Statystyczny, z. 1, Warszawa 1975.
  • Fontela E., Rueda-Cantuche J., Linking Cross-Impact Probabilistic Scenarios to World Social Accounting Model, 15th International Input-Output Cenference, Pekin 27.06-1.07.2005.
  • Gatnar E., Walesiak M. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
  • Gordon T.J., Cross Impacts Analysis, [w:] J. Glen, T. Gordon (red.), Future Research Methodology - version 3, American Council for the United Nations University, Washington D.C. 2009.
  • Gordon T.J., Trend Impacts Analysis, [w:] J. Glen, T. Gordon (red.), Future Research Methodology - version 3, American Council for the United Nations University, Washington D.C. 2009.
  • Poradowska K., Subjective growth models in long-term forecasting the development Technologies, red. P. Dittmann, Research Papers of Wroclaw University of Economics, Econometrics. Forecasting, 2011.
  • Zieliński R., Zieliński W., Tablice statystyczne, PWN, Warszawa 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192039
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.