PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 151 Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości | 370-382
Tytuł artykułu

Orientacja na studenta i absolwenta w projektowaniu programów studiów na podstawie efektów uczenia się

Warianty tytułu
Students Orientation in Curricula Designing Based on Learning Outcomes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jesteśmy uczestnikami i świadkami tworzenia oraz wdrażania Krajowych i Europejskich Ram Kwalifikacji. Wynikają z tego faktu konkretne zadania i wyzwania dla szkolnictwa wyższego, odpowiedzialnego za trzy poziomy kwalifikacji. Niewątpliwie celem tych działań jest podnoszenie konkurencyjności gospodarki europejskiej przez doskonalenie jakości kształcenia w uczelniach europejskich. Zdynamizowaniu wprowadzania zmian, elastyczności w uwzględniana potrzeb rynki pracy oraz indywidualnych potrzeb i aspiracji uczących się ma służyć koncepcja learning outcomes i związana z nią metodyka budowania programów studiów oraz programów przedmiotów. Celem artykułu jest wyjaśnienie istotny i metodologii tego podejścia oraz próba uzasadnienia w kontekście podstawowej zasady teorii i praktyki zarządzania przez jakość - zasady orientacji na klienta.(abstrakt oryginalny)
EN
We are the stakeholders of implementation process of the European and Polish Qualification Framework. It results in specific tasks and challenges for high education institutions responsible for highest levels in qualification structure. The final purpose of this activities is focused on competitiveness of European economy on the way of improving the quality of high education in Europe. To make changes more dynamic, flexible and sensitive on the changes of labor markets and on the student individual needs and aspirations the concept of learning outcomes is recommended as a base for curriculum development. The aim of paper is to explain the essence and methodology of learning outcomes approach and it justification in the context of the fundamental TQM principle - Customer Orientation principle.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Biggs J., Aligning teaching and assessing to course objectives, "Teaching and Learning in Higher Education: New Trends and Innovations", University of Aveiro, I 3-17 April 2003.
 • Chrnielecka E. (red.), Od Europejskich do Krajowych Ram Kwalifikacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2009.
 • Cox J., Projektowanie programu nauczania i jego rozwój w wyższym szkolnictwie muzycznym, Publikacja Association Europeene des Conservatoires, Academies de Musique et Musikhochschulen (AEC), 2007.
 • Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez cale życie, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2009.
 • Kennedy D., Designing curricula based on learning outcomes, materiały konferencji i warsztatów poświęconych strukturom kwalifikacji, Warszawa, 5 marca 2009.
 • Kennedy D., Ryland A., Ryan N., Writing and Using Learning Outcomes-A practical Guide, Quality Promotion Unit, University College Cork, Cork 2007.
 • Ramsden P., Learning to teach in Higher Education, Routledge, London 2005.
 • Wawrzynek J., Idee W. E. Deminga i ich znaczenie w kształtowaniu japońskiej orientacji na jakość, [w:] Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, E. Konarzewska-Gubała (red.), wyd. 2, AE, Wrocław 2006.
 • Wprowadzenie do projektu Tunning Educational Structures in Europe. Harmonizacja w Europie. Wkład uczelni w Proces Boloński, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Narodowa Agencja Programu "Uczenie si ę przez całe życie", Warszawa 2008.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/C 111/01/WE z dnia 23 kwietnia 2008 w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie.
 • http://www.bologna.msmt.cz/files/leaming-outcomes.pdf.
 • http://www.krk.org.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191711
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.