PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 2 | 30-41
Tytuł artykułu

Efektywność bezpośrednich inwestycji zagranicznych - różnice regionalne w Rumunii

Warianty tytułu
Foreign Direct Investments' Efficiency - Regional Disparities in Romania
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej pracy przeanalizowano rozwój regionów Rumunii w okresie przemian dokonujący się pod wpływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), korzystając z obliczeń efektywności wskaźników makroekonomicznych. Wybrano metodologię opracowaną przez Romanu i Vasilescu [1993], ponieważ odzwierciedla ona bezpośrednio wkład inwestycji w ewolucję wskaźników makroekonomicznych oraz sposób, w jaki BIZ wpływały na tę ewolucję. Stosunek między zmianami we wskaźnikach wysiłków i wyników ukazuje efektywność oraz postęp wskaźnika wyniku dla każdej dodatkowej wartości wysiłku. Przyjęto, że wskaźnikiem wysiłku jest poziom BIZ, a wskaźnikami wyniku są: produkt krajowy brutto (PKB), wartość dodana brutto (WDB) oraz tworzenie kapitału trwałego brutto (TKTB). W świetle takich przesłanek ewolucję rumuńskich regionów rozwoju gospodarczego charakteryzują ogromne różnice. Najbardziej oczywista jest różnica między Bukaresztem a pozostałymi regionami. BIZ miały zdecydowanie pozytywny wpływ na wskaźniki makroekonomiczne, lecz stały się efektywne dopiero po 2000 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper analyzes the evolution of the Romanian regions during transition under the influence of foreign direct investments (FDI), using efficiency calculations of the macroeconomic indicators. The methodology developed by Romanu & Vasilescu [1993] was chosen because it directly reflects the contribution of the investments into the evolution of macroeconomic indicators and the way in which FDI influenced that evolution. The ratio between the variation of the indicators of effort and effects shows the efficiency and the progress of an effect indicator for every additional value of effort. The level of FDI was adopted to serve as the indicator of effort, whereas gross domestic product (GDP), gross value added (GVA) and formation of gross fixed capital (FGFC) were adopted as the indicators of effect. In the light of such assumptions the evolution of Romanian economic development regions is characterized by huge disparities. The most obvious is the disparity between Bucharest and the rest of the regions. FDI had a strong positive influence on the macroeconomic indicators but the activity became efficient only after 2000. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
30-41
Opis fizyczny
Twórcy
  • Rumuńska Akademia
Bibliografia
  • Romanu I., Vasilescu I., 1993: Eficienta economica a investitiilor si a capitalului fix. Didactica si Pedagigica, Bucuresti, Romania.
  • Voicilas D.M., 2005: Special study - Foreign direct investment in South-East Europe - overview on Romania and Bulgaria (Studium specjalne - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Południowo-Wschodniej - omówienie sytuacji w Rumunii i Bułgarii). W: Inwestycje Zagraniczne w Polsce. Raport roczny. Red. J. Chojna. Instytut Badań Handlu Zagranicznego. Warszawa: 208-229.
  • Voicilas D.M., 2006: FDI' Concentration - a territorial and sectoral analysis in Romania (Koncentracja BIZ - analiza terytorialna i sektorowa w Rumunii). W: Inwestycje Zagraniczne w Polsce. Raport roczny. Red. J. Chojna. Instytut Badań Handlu Zagranicznego, Warszawa.
  • Voicilas D.M., 2010: Regional disparities in Romania - an analysis on the foreign direct investments efficiency. Multifunctional Agriculture and Rural Development (V) - Regional specificities (Różnice regionalne w Rumunii - analiza efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Rolnictwo wielofunkcyjne i rozwój obszarów wiejskich (V) - Specyfika regionalna). Instytut Ekonomiki Rolnictwa, Belgrad, Serbia.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191445
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.