PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | Modelowanie preferencji a ryzyko '04 | 213-230
Tytuł artykułu

Pomiar efektywności zabezpieczenia i ewidencja pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W myśl znowelizowanej ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz towarzyszącego jej rozporządzenia ministra finansów z 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, instrumentem zabezpieczającym może być każdy instrument pochodny, o ile można rzetelnie określić jego wartość godziwą. Ustawa dzieli finansowe instrumenty pochodne na aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu lub na instrumenty zabezpieczające. Ewidencja zmian wartości godziwej pochodnych różni się w zależności od tego, do której grupy dany instrument zaliczymy. Stopień, w jakim zmiany wartości godziwej zabezpieczanej pozycji oraz zmiany przepływów środków pieniężnych z niej wynikających są kompensowane przez zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego lub zmiany przepływów środków pieniężnych z niego wynikających stanowi skuteczną część zabezpieczenia. Część nieskuteczną traktuje się jak każdy inny instrument finansowy przeznaczony do obrotu. Nieskuteczna część zabezpieczenia ma więc ten skutek, którego jednostka chciała uniknąć decydując się na zabezpieczenie określonej pozycji bilansowej lub przepływu pieniężnego - wzrostu ryzyka. Głównym warunkiem uznania instrumentu pochodnego za pozycję zabezpieczającą jest wysoka efektywność w redukcji ryzyka, którą rozporządzenie określa na 80% do 125%. Efektem zarządzania ryzykiem za pomocą instrumentów pochodnych niespełniających tego i pozostałych kryteriów rachunkowości zabezpieczeń zamiast stabilizacji może być wzrost wahań wyniku finansowego. Jednocześnie rozporządzenie nie podpowiada, w jaki sposób dokonywać pomiaru efektywności zabezpieczenia. W pracy „Pomiar efektywności zabezpieczenia i ewidencja pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających” (A. Jabłońska-Mazur) wykazano wpływ nowych rozwiązań w rachunkowości zabezpieczeń na zmienność wyniku finansowego jednostki. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • 1. Adamkiewicz Z. (2001). Wartość godziwa i jej ustalanie. Rachunkowość, 9, 561-568.
 • 2. Best P. (2000). Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VaR. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • 3. Canabairo E. (1999). A Note on the Assessment of Hedge Effectiveness Using the Dollar Offset Ratio under FAS 133. Goldman Sachs Research Paper, June.
 • 4. Capozzoli A. (2001). What Is FAS 133 Effectiveness and When Does It Matter? Bank of America Global Corporate and Investment Bank, February.
 • 5. Derivatives Implementation Group. (2001). Cash Flow Hedges: Assessing and Measuring the Effectiveness of a Purchased Option Used in a Cash Flow Hedge. Statement 133 Implementation Issue No. G20, August 10.
 • 6. Finnerty J.D., Grant D. (2002). Alternative Approaches to Testing Hedge Effectiveness under SFAS 133. Accounting Horizons, June.
 • 7. Jajuga K. (2000). Value at Risk. Rynek Terminowy, 9/3.
 • 8. Kalotay A., Abreo L. (2001). Testing Hedge Effectiveness for FAS 133: The Volatility Reduction Measure. Journal of Applied Corporate Finance, Winter.
 • 9. Kawaller I. (2001).The 80/125 Problem. Derivatives Strategy, March.
 • 10. Kawaller I., Koch P.D. (2000). Meeting the „Highly Effective Expectation" Criterion for Hedge Accounting. The Journal of Derivatives, 79-87.
 • 11. Kawaller I., Steinberg R.B. (2002). Hedge Effectiveness Testing Using Regression Analysis. AFP Exchange, September/October .
 • 12. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. (1999). IASC, SKwP, Warszawa.
 • 13. Morgan J.P./Reuters. (1996). Risk Metrics - Technical Document. Fourth Edition, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191433
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.