PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 9 | 17-21
Tytuł artykułu

Zmiany koncepcji ubóstwa a praktyka pomiaru

Autorzy
Warianty tytułu
Dynamics of the Idea of Poverty and Measurement Practices
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na przestrzeni lat koncepcja ubóstwa wyraźnie się zmieniała: od wąsko rozumianego, skrajnego ubóstwa materialnego, do ubóstwa uwzględniającego kontekst społeczny, perspektywę długookresową i wiele wymiarów deprywacji. Zmiany te rzutowały na metodologię statystycznego opisu ubóstwa, kształtując sposób budowy i interpretacji wskaźników. Celem poniższych rozważań jest uwidocznienie owych zmian, przedstawienie najważniejszych kwestii spornych, a także wypracowanych standardów pomiaru. Ostatni fragment zwraca uwagę na „białe plamy" w statystyce ubóstwa, tj. na te kwestie, z którymi dzisiejsza metodologia badań ciągle jeszcze nie zdołała sobie poradzić.(fragment tekstu)
EN
The notion of poverty has been changing over the past years: from extreme material poverty in the narrow sense, to the wider concept of poverty which considers the social context, the long-term perspective and many dimensions of the deprivation. These modifications have influenced the methodology of the statistical investigation of poverty, and have been reflected in the design and interpretation of poverty indices. The text describes main methodological changes, presents actual standard approaches to poverty measurement and indicates questions which remain debatable. Concluding section includes the short discussion of the gaps or weaknesses of poverty statistics such as: inability to provide rapid responses to the short-term economic events, inadequate treatment of changing family patterns and labor arrangements, as well as the lack of proper methods of poverty measurement for marginal and discriminated populations. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
17-21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Bibliografia
 • Alkire S., Foster J. (2008), Counting and Multidimensional Poverty Measurement, OPHI Working Paper No 7, na stronie: http://www.ophi.org.uk/pubs/Alkire_Foster_CountingMultidimensionalPoverty.pdf.
 • Atkinson A.B. (1970; wyd. 2 1983), The Economics of Inequality, Oxford: Clarendon Press.
 • Atkinson A.B., Cantillon В., Marlier E., Nolan B. (2005), Taking forward the EU Social Inclusion Process, raport niezależnych ekspertów dla Komisji Europejskiej, wersja z 15 lipca, na stronie: www.ceps.lu/eu2005_lu/inclusion.
 • Bourguignon F., Chakravarty S.R. (2002), Multi-dimensional poverty orderings, DELTA Working Paper No 2002-22; na stronie: www.delta.ens.fr.
 • Burkhauser R.V. (2009), Deconstructing poverty measures in Europe and the United States, referat na konferencję U.S. Census Bureau, University of Maryland School of Public Policy i Association for Public Policy Analysis and Management pt. European Measures of Income, Poverty and Social Exclusion. Recent Development and Lessons for U.S. Poverty Measurement, Waszyngton, 4 listopada, na stronie:http://www.umdcipe.org/conferences/AppamSpecialMeeting/conf_agenda_ papers.html
 • Deaton A. (2004), Measuring Poverty, Research Program in Development Studies, Princeton University, na stronie: http://papers.ssrn.com (16 listopada).
 • Deaton A., Zaidi S. (2002), Guidelines for Constructing Consumption Aggregates for Welfare Analysis, "Living Standards Measurement Working Paper" 135, World Bank.
 • Diagnoza Społeczna (2009, 2007, 2005), Warunki i jakość życia Polaków, na stronie: http://www.diagnoza.com
 • Eurostat (2003), 'Laeken' Indicators- Detailed Calculation and Methodology, Doc. E2/IPSE/2003.
 • Fukuda-Parr S. (2006), The Human Poverty Index: A multidimensional measure, w: UNDP (2006), What is Poverty? Concepts and Measures, "Poverty in Focus" No 9, na stronie: http://www.undp-povertycentre.org/pub/IPCPovertyInFocus9.pdf.
 • GUS (2009a), Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2007 i 2008), na stronie: www.stat.gov.pl, [dostęp listopad].
 • GUS (2009b), Sytuacja gospodarstw domowych w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, na stronie: www.stat.gov.pl, [dostęp maj].
 • GUS (2007), Warunki życia ludności Polski w latach 2004-2005, na stronie: www.stat.gov.pl
 • Hulme D., Shepherd A. (2003), Conceptualizing Chronic Poverty, "World Development" nr 3,s. 403-423.
 • Kanbur R. (2002), Conceptual Challenges in Poverty and Inequality: One Development Economist's Perspective, Working Paper WP 2002-09, Cornell University.
 • Lipton M. (1996), Defining and Measuring Poverty: Conceptual Issues, opracowanie dla UNDP Human Development Report 1997.
 • Luzzi G.F., Flückiger Y., Weber S. (2005), Multidimensional Poverty and Cluster Analysis: An Illustration with Switzerland, referat na konferencję IPC- UNDP pt. Many Dimensions of Poverty, Brasilia 29-31 sierpnia, na stronie: www.undp-povertycentre.org
 • Maquet-Engsted I., Stanton D. (2009), Income Indicators for the EU's Social Inclusion Strategy, referat na konferencje OECD/UMDCIPE pt. Measuring Poverty, Income Inequality, and Social Exclusion. Lessons from Europe, Paryż, 16-17 marca, na stronie: http://www.umdcipe.org/conferences/oecdumd/conf_papers/index.shtml
 • Nolan В., Whelan С. (1996), Measuring Poverty Using Income and Deprivation Indicators: Alternative Approaches, "Journal of European Social Policy" No 6(3).
 • Panek Т. (2010), Wielowymiarowy obraz ubóstwa w Polsce w ujęciu terytorialnym, "Wiadomości Statystyczne", 2, s. 18-37, na stronie: http://www.stat.gov.pl/cps/ rde/xbcr/gus/PUBL_wiadomosci_statystyczne__02_2010.pdf.
 • Panek T. (2008), Ubóstwo i nierówności: dylematy pomiaru, referat na konferencję naukową inaugurującą obchody 90-lecia GUS pt. Statystyka Społeczna: Dokonania - Szanse - Perspektywy, Kraków, 28-30 stycznia, na stronie:www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Ubostwo_i_nierownosci-dylematy_pomiaru.pdf.
 • Panek T. (2001), Wymiary ubóstwa w Polsce w latach 1996-1999, "Wiadomości Statystyczne", nr 11, s. 37-55.
 • Radziukiewicz M. (2006), Propozycja budowy miernika biedy skumulowanej w Polsce "Polityka Społeczna" 1112, s. 3-8.
 • Sen A. (1985), Commodities and Capabilities, Amsterdam: North-Holland.
 • Sen A. (1992), Inequality réexamined, Oxford: Clarendon Press.
 • Smeeding T.M. (2009), New Comparative Measures of Income, Material Deprivation and Well-Being, wystąpienie na konferencji OECD/UMDCIPE Measuring Poverty Income Inequality, and Social Exclusion. Lessons from Europe, Paryż, 16-17 marca, na stronie: http://www.umdcipe.org/conferences/oecdumd/conf_papers/index.shtml
 • Szukiełojć-Bieńkuńska A., Fall M., Verger D. (2005), Pauvrete et exclusion en Pologne,"Economie et Statitistique" No 383-4-5, s. 157-178.
 • Thorbecke E. (2008), Multidimensional Poverty: Conceptual and Measurement, w: Kakwani N., Silber J. (red.), The Many Dimensions of Poverty, Palgrave Macmillan.
 • Thorbecke E. (2003), Conceptual Measurement Issues in Poverty Analysis, referat na konferencje. WIDER pt. Inequality, Poverty and Human Well-Being, Helsinki, 30-31 maja, na stronie: www.wider.unu.edu
 • Topińska I. (2008), Kierunki zmian w statystyce ubóstwa, w: Topińska I. (red.), Ciecieląg J., Bieńkuńska-Szukiełojć A., Pomiar ubóstwa. Zmiany koncepcji i ich znaczenie, Warszawa: IPiSS, s. 8-26.
 • Topińska I. (2005), Dynamika i trwałość ubóstwa w Polsce i na Węgrzech w latach dziewięćdziesiątych, w: Golinowska S., Tarkowska E., Topińska I. (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania - Metody - Wyniki, Warszawa: IPiSS, s. 65-189.
 • Townsend P. (1993), The International Analysis of Poverty, Harvester Wheatsheaf.
 • Townsend P. (1979), Poverty in the United Kingdom: A Survey of Household Resources and Living Standards, Londyn: Allen Lane and Penguin Books.
 • World Bank (2007), More than a pretty picture: using poverty maps to design better policies and interventions, Tara Bedi, Aline Coudouel, Kenneth Simler, eds, Washington DC, na stronie: www.worldbank.org
 • World Bank (2000), World Development Report 2000/2001. Attacking Poverty, na stronie: www.worldbank.org
 • World Bank (1990), World Development Report 1990. Poverty, Washington DC.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191359
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.