PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 9 | 2-7
Tytuł artykułu

Unijna strategia integracji społecznej

Warianty tytułu
EU Social Inclusion Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie realizowanej przez Unię Europejską od 2000 r. strategii integracji społecznej, czyli zapobiegania i zwalczania wykluczenia społecznego. Punktem wyjścia jest przedstawienie genezy strategii. Omówiono dorobek Unii Europejskiej na rzecz ograniczania wykluczenia społecznego w latach 2000-2010. Artykuł kończy próba oceny strategii i informacja o strategii UE „Europa 2020” przyjętej w 2010 r.
EN
In 2000 European Union launched the social inclusion strategy, a strategy to combat poverty and social exclusion. In 2005 it became a part of a broader social protection and social inclusion process. The strategy has fallen short of expectations as the scale of social exclusion in the EU did not decrease. The weakness of the strategy has been its method, which however has been implemented as a result of lacking EU social policy competencies. On the other hand, poverty and social exclusion have appeared on the central EU agenda for the first time, and knowledge about and awareness of the problem have risen. As a result, promoting social inclusion has been included into the newly adopted strategy "Europe 2020" among its central targets. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2-7
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Atkinson A.B., Cantillon B., Marlier E., Nolan B. (2002), Social Indicators. The EU and Social Inclusion, Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Atkinson A.B., Marlier E., Nolan В. (2004), Indicators and Targets for Social Inclusion, in the European Union, "Journal of Common Market Studies" nr 1, s. 47-75.
 • Anioł W. (2003), Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Warszawa IPS UW.
 • Büchs M. (2009), The Open Method of Coordination - Effectively Preventing Welfare State Retrenchment?, w: What we have learnt: Advances, Pitfalls and Remaining Questions in OMC Research, Red. S. Kröger, European Integration Online Papers, Special Issue 1, Vol. 13, Art. 11, http://eiop.or.at/eiop/texte/2009-011a.htm [dostęp 23.07.2010].
 • Chalmers D., Lodge M. (2003), The Open Method of Co-ordination and the European Welfare State, LSE/ESRC Centre for the Analysis of Risk and Regulation, Discusion Paper nr 11.
 • Ciechański J. (2003), Otwarta metoda koordynacji w Unii Europejskiej. Wpływ na politykę społeczną i zatrudnienia nowych państw członkowskich. Żurawia Papers zeszyt 1, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Daly M. (2006), EU social policy alter Lisbon, "Journal of Common Market Studies: nr 3, s. 461-481.
 • Daly M. (2007), Whither EU Social Policy? An Account and Assessment of Development in the Lisbon Social Inclusion Process, "Journal of Social Policy", nr 1, s. 1-19.
 • Dawson M. (2009), EU Law 'Transformed'? Evaluating Accountability and Subsidiarity in the 'Streamlined' OMC for Social Inclusion and Social Protection, w: What we have learnt: Advances, Pitfalls and Remaining Questions in OMC Research, Red. S. Kröger, European Integration Online Papers, Special Issue 1, Vol. 13, Art. 1 http://eiop.or.at/eiop/texte/2009-008a.htm [dostęp 23.07.2010].
 • European Commission (1997), Communication from the Commission (12th March 1997): Modernising and Improving Social Protection in the European Union COM (1997) 102, Brussels.
 • European Commission (1999), Communication from the Commission (14th July 1999): A Concerted Strategy for Modernising Social Protection, COM (1999 347, Brussels.
 • European Commission (2005), Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Working together, working better: A new framework for the open coordination of social protection and inclusion policies in the European Union, COM (2005) 706 final, 22.12.2005, Brussels.
 • European Commission (2009), Annual Monitoring Report 2009: Income Distribution and Living Conditions, Social Situation Observatory, Brussels, http: //ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=676&langld=en [dostęp 23.07.2010].
 • Eurostat (2010), The Social Situation in the European Union 2009, Luxembourg Eurostat, European Commission.
 • Falkner G. (2006), Forms of Governance in European Union Social Policy: Continuity and/or Change?, "International Social Security Review" nr 2, s. 77-103.
 • Farrell F. (2010), What the 2010 EU Year Against Poverty and Social Exclusion Can Deliver at EU Level, "Social Agenda" nr 23, April, s. 26.
 • Golinowska S., Tarkowska E., Topińska I., red. (2005), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki, Warszawa: IPiSS.
 • Golinowska S., Morecka Z., Styrc M., Cukrowska E., Cukrowski J. (2008), Od ubóstwa do wykluczenia społecznego. Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycje. Polska, Europa i świat. Seria: Opracowania PBZ, Warszawa: IPiSS.
 • Golinowska S., Hengstenberg P., Żukowski M., red. (2009), Diversity and Соmmоnality in European Social Policies: The Forging of a European Social Model, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Friedrich Ebert Stiftung.
 • Komisja Europejska (2006), Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie konsultacji dotyczących działań na szczeblu UE, mających na celu aktywną integrację osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, KOM(2006) 44 wersja ostateczna, 8.2.2006, Bruksela.
 • Komisja Europejska (2008a), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Odnowione zobowiązanie na rzecz europejskiego modelu społecznego: Udoskonalenie otwartej metody koordynacji w zakresie ochrony socjalnej i integracji społecznej", COM (2008) 418, 2.07.2008, Bruksela: Komisja Europejska.
 • Komisja Europejska (2008b), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Odnowiona agenda społeczna: Możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wieku. COM (2008) 412 wersja ostateczna, 2.07.2008, Bruksela.
 • Kröger S. (2009), The Open Method of Coordination: Underconceptualisation, Overdetermination, De-politicisation and Beyond, w: What we have learnt: Advances, Pitfalls and Remaining Questions in OMC Research, Red. S. Kröger, European Integration Online Papers, Special Issue 1, Vol. 13, Art. 5, http://eiop.or.at/eiop/texte/2009-005a.htm [dostęp 23.07.2010].
 • Marlier E., Atkinson A.B., Cantillon В., Nollan В. (2007), The EU and Social Inclusion: Facing the Challenges, Bristol: Policy Press.
 • Maydell B. von, Borchardt K., Henke K.D., Leitner R., Muffels r., Quarte M., Rauhala, P.L, Verschraegen G. and Żukowski M. (2006), Enabling Social Europe, Berlin, Heidelberg: Springer.
 • MPiPS (2008), Krajowy Program "Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna na lata 2008-2010", Warszawa: MPiPS.
 • Pochet P. (2006), The Open Method of Coordination, "Perspectives on European Politics and Society" nr 1, s. 75-90.
 • Rada Europejska (2020), Rada Europejska 17 czerwca 2010 r. Konkluzje, EUCO 13/10, Bruksela.
 • Rosati D.L, red. (2009), Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, Warszawa: PWE.
 • Sałustowicz P. (2009), Otwarta metoda koordynacji jako instrument walki z wykluczeniem społecznym, "Polityka Społeczna" nr 4, s. 1-6.
 • Scharpf F.W. (2002), The European Social Model: Coping with the Challenges of Diversity, "Journal of Common Market Studies" nr 4, s. 645-670.
 • TNS Opinion & Social (2010), Report: Poverty and Social Exclusion, Special Eurobarometer 321, Survey co-ordinated by Directorate General Communication, Brussels: TNS Opinion & Social, http://ec.europa.eu/public_opinran/archives/ ebs/ebs_321_en.pdf [dostęp 23.07.2010].
 • Topińska I., red. (2008), Pomiar ubóstwa. Zmiany koncepcji i ich znaczenie. Raport z badań, Seria: Opracowania PBZ, Warszawa: IPiSS.
 • Whelan Ch.T., Maitre B. (2009), Europeanization of Inequality and European Reference Groups, "Journal of European Social Policy" nr 2, s. 117-130.
 • Wspólnoty Europejskie (2007), Większa spójność społeczna na rzecz silniejszej Europy, Luksemburg: Wspólnoty Europejskie, http://ec.europa.eu/social/main.js p?catld=753&langld=pl&furtherPubs=yes [dostęp 20.07.2010].
 • Żukowski M. (2008), Zatrudnienie i polityka społeczna w strategiach gospodarczych - przykład Unii Europejskiej, w: Gospodarka i finanse, Red. nauk. W. Przybylska-Kapuścińska i J. Szambelańczyk, zeszyty naukowe nr 103, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 75-89.
 • Żukowski M. (2009), Wpływ Unii Europejskiej na politykę społeczną państw członkowskich, w: Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problemów, Red. A. Rączaszek, W. Koczur, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 543-553.
 • http://www.eapn.org [dostęp 21.07.2010].
 • http://www.eapn.org.pl [dostęp 21.07.2010].
 • http://www.eurofound.europa.eu/about/index_pl.htm [dostęp 21.07.2010].
 • http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=327&langld=en [dostęp 23.07.2010].
 • http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langld=pl&catld=656 [dostęp 17.07.2010].
 • http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=750&langld=pl [dostęp 20.07.2010].
 • http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=751&langld=en&furtherPubs=yes [dostęp 19.07.2010].
 • http://ec.europa.eu/social/main.jsp7catld=753&langld=pl&furtherPubs=yes [(dostęp 20.07.2010].
 • http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catjd=758&langld = pl [dostęp 21.07.2010].
 • http://ec.europa.eu/employment_social/esf/fields/employment_pl.htm [dostęp 23.07.2010].
 • http://europa.eu/lisbon_treaty/index_pl.htm [dostęp 21.07.2010].
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database [dostęp 24.07.2010].
 • http://www.feantsa.org/code/en/hp.asp [dostęp 21.07.2010].
 • http://www.feantsa.org/code/en/country.asp?ID=18&Page=22 [dostęp 21.07.2010].
 • http://www.peer-review-social-inclusion.eu/general-information [dostęp 23.07.2010].
 • http://www.2010againstpoverty.eu/about/?langid=pl [dostęp 23.07.2010].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191337
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.