PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
9 (2010) | nr 4 | 423-433
Tytuł artykułu

Turystyczna aktywizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych na przykładzie wyrobiska kopalni siarki machów

Warianty tytułu
Tourist Activation of Degraded Areas on the Example of Post-Pit Sulfur Mine Machów
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie turystycznej aktywizacji specyficznego rodzaju przestrzeni, jaką są całkowicie zdegradowane przyrodniczo i krajobrazowo obszary do niedawna funkcjonującego przemysłu ciężkiego. Analiza została oparta na działaniach władz rządowych na szczeblu centralnym, władz miasta Tarnobrzeg oraz specjalnie powołanej spółki Kopalni Siarki "Machów" S.A. Głównym zadaniem tej współpracy jest dążenie do przywrócenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz odpowiednie zagospodarowanie turystyczne wyrobiska dawnej Kopalni Siarki "Machów" w celu pobudzenia aktywności gospodarczej tego obszaru. Analiza ta przeprowadzona jest dwutorowo. Z jednej strony skupia się na działaniach, które już zostały poczynione, z drugiej strony ukazuje plany zagospodarowania turystycznego oraz aktywność podjętą przez ww. podmioty. Jednocześnie badanie to jest próbą oceny całości zrealizowanych przedsięwzięć oraz wskazówką dla wielu innych regionów poprzemysłowych przy podejmowanych próbach turystycznego ożywienia gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the activation of a specific type of tourist space which is completely degraded natural and scenic areas, until recently, functioning of heavy industry. The analysis was carried out based on the actions of government authorities at central, municipal authorities and specially appointed Tarnobrzeg Sulphur Mine Company "Machów" SA. The main task of this cooperation is to work towards the restoration of natural resources, landscape and the proper management of excavation of the former tourist Sulphur Mine "Machów" in order to stimulate economic activity in this area. This analysis is carried out in two ways. On one hand, it focuses on actions that have already been made, on the other hand reveals plans for tourist development and activities undertaken by the above mentioned entities. At the same time, this test is an attempt to evaluate all completed projects and an indication for a number of other regions of the samples taken at the former tourism recovery. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
423-433
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Gaczek M., 2003. Zarządzanie w gospodarce przestrzennej. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań.
  • Gołembski G., 2002. Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Jakubek J., 2004. Zbiornik Machowski - oczekiwania. Tarnobrzeg.
  • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010. Produkt turystyczny, pomysł, organizacja, zarządzanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Kornak S.A., Rapacz A., 2001. Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Kowalczyk A., Derek M., 2010. Zagospodarowanie turystyczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
  • Kurek W. (red.), 2007. Turystyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
  • Meyer B., 2004. Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Panasiuk A. (red.), 2010. Potencjał turystyczny - Zagadnienia ekonomiczne. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191253
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.