PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
9 (2010) | nr 4 | 91-100
Tytuł artykułu

Znaczenie edukacji przyrodniczo-leśnej dla turystyki przyjaznej środowisku

Warianty tytułu
The Importance of Natural Resources Education to the Eco-Friendly Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bieżące działania dotyczące kontrolowania oraz odpowiedniego ukierunkowywania ruchu turystycznego w lasach w celu wyeliminowania negatywnych jego skutków dla ekosystemów leśnych oraz przystosowania lasów znajdujących się w strefie intensywnej penetracji turystów (w pobliżu miast, osiedli, ośrodków wypoczynkowych itp.) i obszarów cennych przyrodniczo do pełnienia społecznie oczekiwanej funkcji turystycznej nie mogą być jedynymi przedsięwzięciami podejmowanymi w celu zachowania środowisk leśnych. Ważne dla utrzymanie odpowiedniego stanu lasów jest promowanie turystyki edukacyjnej, wykształcanie odpowiednich proekologicznych nawyków turystów przebywających w lesie. Włączenie w realizację tego celu odpowiednio przygotowanej kadry leśnej, przy współpracy ze szkołami, z samorządami i organizacjami społecznymi, przyczyni się do wykształcenia postaw ukierunkowanych na poszanowanie i ochronę środowiska. Jest to szczególnie ważne z uwagi na dynamiczny rozwój turystyki skierowanej na obszary leśne i przyrodniczo cenne. (abstrakt oryginalny)
EN
The current activity in the field of control and directing the touristic movement in forests in order to minimize the negative influences for the forest ecosystems, and facilitation of those forests in the zones of intensive penetration by tourists (in the vicinity of cities, living quarters, recreational centers) and naturally valuable to fulfillment of the society desired touristic function, could not be the only enterprises undertaken in order to maintain the forest habitats. Equally important for the conservation of the desired forest condition is the promotion of educational tourism, the formation of demanded environment friendly customs of tourists - the visitors to the forest. The including to the accomplishment of this goal the well educated forest sector employees, with the collaboration with schools, local self governments, and NGO-s, will contribute to the creation of people attitude directed at the respect and protection of the environment. This is the more important nowadays when the dynamic development of tourism oriented to the forest area and nature valuable terrain is taking place. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
91-100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Banaszczak P., 2007. Nature education - still growing branch of Rogow Arboretum activity. Bulletin of Botanical Garden, Museums and Collections. Vol. 16A, 37.
 • Chojnacka-Ożga L., Ożga W., 2010. The importance of educational tourism in the activity of the State Forest in Poland. Proceedings of 11 International workshop - Ecological tourism: trends and perspectives of development in the global World. Sankt Petersburg, 32-36.
 • Chrzanowski T., 2005. Sukcesy i porażki edukacji leśnej prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwa Leśne "Lasy Państwowe". Studia i Materiały CEPL, Rogów. 25-44.
 • Janeczko E., Woźnicka M., 2010. Tourist and recreation management of State Forests in Poland - current status and prospects. Proceedings of II International workshop - Ecological tourism: trends and perspectives of development in the global World. Sankt Petersburg, 52-57.
 • Lisowska A., Hyży M., 2004. Oferta turystyczna LKP i ich miejsce na rynku turystycznym - teraz i w przyszłości, maszynopis w ORWLP w Bedoniu.
 • Ożga W., 2006. Turystyka edukacyjna jako realizacja oczekiwań Lasów Państwowych wobec sylwaturystyki. [w:] Gospodarka turystyczna a grupy interesu (red. Wodejko S.). Wyd. SGH, Warszawa,. 375-381.
 • Rutkiewicz A., 2007. Infrastruktura w leśnych produktach turystycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 466. Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 9, 237-244.
 • Raport roczny 2005: http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/raporty/raport_05.pdf/view
 • Biuletyn Informacyjny CEPL, 2010. Zapraszamy na zajęcia w lesie, parku lub w Muzeum Lasu i Drewna. Rogów Wiosna 2010. Leśny Zakład Doświadczalny SGGW. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171190007
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.