Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. 105 | 138-154
Tytuł artykułu

Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwie a zrównoważony rozwój

Warianty tytułu
Financing Corporate Innovation and Sustained Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacje są strategicznym bodźcem rozwoju ekonomicznego, a ich realizacją zajmują się kreatywni przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorczość i innowacyjność to twórcze siły sprawcze zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Innowacyjność gospodarki oznacza doskonalenie i rozwój istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych i dotyczących sfery usług, wprowadzanie nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu, doskonalenie i rozwój infrastruktury, zwłaszcza dotyczącej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji. Gospodarka rynkowa wymusza od przedsiębiorstwa umiejętności dostosowania się nie tylko do bieżących zmian w otoczeniu rynkowym, ale także do zmian przyszłych. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw zależy od ich możliwości finansowych. Szczególnie ważna jest dostępność do różnorodnych form finansowania innowacji w przedsiębiorstwie. Niniejsze opracowanie przedstawia determinanty innowacji w przedsiębiorstwie, wskazuje rolę innowacji w zrównoważonym rozwoju oraz formy finansowania innowacji w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)
EN
Sustained development is a superior EU objective. The aim is to improve the quality of life in the economic and social dimensions. Sustained development is based on solutions which can achieve a satisfactory rate of economic growth, posing no threats to social or ecological environment. In the time of globalisation the ability to acquire, create and diffuse innovation is a crucial factor in the development of companies, regions and countries. At present, an entity active economically is doomed to innovation. Innovation is not a choice: it is a must. Efficient economy and in particular the standard of living depend mainly on availability and proper use of financial instruments to stimulate innovation activity. The necessity of applying innovation in economy enforces the competent selection of sources of financing based on the economic and social calculus. Despite the variety of forms of financing innovation, there is still an important problem of insufficient number of funds offered, their high price and investment risk. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
138-154
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Bajdur W., Systemy ekozarządzania i audytu EMAS jako instrument realizacji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie, w: Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie, praca zbior. pod red. T. Pindora, Wyd. Ekonomii i Środowiska w Białym stoku, Białystok 2005.
 • Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 • Bojewska B., Muszyński C., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem, praca zbior. pod red. M. Strużyckiego, Difin, Warszawa 2004.
 • Cenkier A., Felis P., Gołębiowski G., Przedsiębiorstwa, w: System finansowy w Polsce, praca zbior. pod red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo naukowe PWN, warszawa 2003.
 • Cumming D., Franzke S., Walz U., Kann es eine Venture-Capital-Industrie ohne Boersengaenge geben?, "Boersen-Zeitung", Nr 10, 2004.
 • Debski W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Teoretyczne i praktyczne aspekty, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Dobosiewicz Z., Wprowadzenie do finansów w bankowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Dragunowicz M., Heropolitańska I., Sterniak-Kujawa J., Sendek W., Kredytowanie dziaiłalności gospodarczej małych przedsiębiorstw, Twigger, Warszawa 2001.
 • Duda J., Venture capital a wzrost konkurencyjnosci polskiego sektora MSP, w: Strategia lizbońska a zarzadzanie wartoscią, prac azbior. pod red. L. Pawłowicz, Wyd. CeDeWu.PL, warszawa 2006.
 • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Finanse przedsiębiorstwa, praca zbior. pod red. L. Szyszko, PWN, Warszawa 2000.
 • Głodek P., Gołębiowski M., Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. DjaF, Warszawa-Kraków 2006.
 • Gompers P. A., Lerner J., The Venture Capital Cycle, 4 Auflagen, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2000.
 • Grzywacz J., Burzacka-Majcher M., Płynnośc finansowa przedsiębiorstwa, w: Finanse przedsiębiorstwa, praca zbior. pod red. P. Karpuś, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2006.
 • Haugen R. A., Modern Investment Theory, University of California, Irvine 2000.
 • Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw, praca zbior. pod red. A. Żołnierskiego, Polska Agencja rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa 2005.
 • Janusz K., Kapitał prywatny w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w integracji z Unia europejską, praca zbior. pod red. W. Janusz, Difin, Warszawa 2005.
 • Jordan R., Fundamentals of corporate finance, Mc Graw-Hill, Irwin, New York 2003.
 • Kędzior Z., Integracja Polski z Unią Europejską - szansa czy zagrożenie dla polskich przedsiębiorstw, w: Wspólna Europa międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, praca zbior. pod red. H. Brdulak, Wydaw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 1999.
 • Kłopotek A., Finansowanie firmy innowacyjnej, w: Zarządzanie firmą innowacyjną, praca zbior. pod red. A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, Difin, Warszawa 2001.
 • Kortum S., Lerner J., Assessing the Contribution of Venture Capital to Innovation, "Rand Journal of Economics", No 4, Vol. 31, 2000.
 • Kowalak B., Konkurencyjna gospodarka - innowacje, infrastruktura - mechanizmy rozwoju, Wyd. Instytutu technologii Ekspoloatacji w Radomiu, Warszawa-Radom 2006.
 • Kurzynowski A., Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą, w: Polityka społeczna, praca zbior. pod red. A. Kurzynowskiego, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2002.
 • Listkiewicz J., Listkiewicz S., Niedziółka P., Szymczyk P., Metody realizacji projektów inwestycyjnych: planowanie, finansowanie, ocena, ODiDK, Gdańsk 2004.
 • Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych, praca zbior. pod red. E. Nowaka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Ostaszewski J., Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej, Difin, Warszawa 2001.
 • Polska 2025Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Rządowe centrum Studiów strtegicznych przy współudziale Ministra Środowiska, Warszawa 2000.
 • Prahalad C., Hamel G., The Core competence of Corporation, Harvard Business Review, May/June 1990.
 • Program operacyjny "innowacyjna gospodarka" 2007-2013 na stronie internetowej http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/20072013/.
 • Schefczyk M., Finanzieren mit Venture Capital, Schaeffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2000.
 • Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Sosnowska A., Poznańska K. P, Łobejko S., Brdulak J., Chinowska K., Finansowanie projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwach polskich i wybranych krajach Unii Europejskiej, w: Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, praca zbior. pod red. W. Burdeckiej, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, warszawa 2003.
 • Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa 2002.
 • Stummer F., Nolte B., Venture Capital - ein wichtiges Instrument im Finanzierungskasten, "Betriebwirtschaftliche Blaetter", Nr 8.
 • Szatkowski K., Ekonomiczne uwarunkowania działalności innowacyjnej, w: Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacjami, praca zbior. pod red. M. Brzezińskiego, Difi, Warszawa 2001.
 • Tomowicz P., Venture capital - kapitał na start, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk 2004.
 • Więcławski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Woźniak B., Pomoc publiczna, w: System finansowy w Polsce, praca zbior. pod red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Zarządzanie innowacjami technicznym i organizacyjnymi, praca zbior. pod red. M. Brzezińskiego, Difin, Warszawa 2001.
 • Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych, praca zbior. pod red. R. Borowieckiego, Difin, Warszawa 2003.
 • Zych A., Innowacje jako źródło przedsiębiorczości, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości. Aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, praca zbior. pod red. K. Jeremczuka, Wyd. Państwoej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171188861
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.