Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 95 Jaka polityka spójności po roku 2013? | 233-247
Tytuł artykułu

Możliwości poprawy spójności terytorialnej UE w kontekście rozwoju systemów transportowych

Warianty tytułu
Opportunities for Improvement of EU Territorial Cohesion in the Context of Transport Systems' Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki rozwoju systemów transportowych w kontekście poprawy spójności regionów Unii Europejskiej. Omówiono istotę i ewolucję polityki w zakresie spójności terytorialnej w UE. Zwiększenie spójności terytorialnej wymaga poprawy dostępności transportowej wielu regionów. Polityka transportowa ma niezaprzeczalny wpływ na spójność terytorialną przez jej skutki dla lokalizacji działalności gospodarczej i rozmieszczenia osadnictwa. Odgrywa ona szczególnie ważną rolę w podnoszeniu jakości połączeń z regionami słabiej rozwiniętymi. W ostatniej części artykułu skoncentrowano się na możliwościach poprawy spójności terytorialnej w Polsce poprzez oddziaływanie na system transportowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The EU places particular emphasis on the implementation of cohesion policy, including the territorial cohesion, which is a prerequisite for achieving sustainable development, next to the economic and social cohesion. The strengthening of territorial cohesion occurs primarily through the development of transport and telecommunications infrastructure, providing improved accessibility and integration of spatial regions. This article aims to address the issues of developing transport systems in the context of improving the cohesion of regions in European Union. Transport policy has a significant impact on territorial cohesion through its effects on business location and distribution of settlements. It plays a particularly important role in improving the quality of connections with less developed regions. Coordination between sectoral and territorial policies is very important as it allows to maximize synergies and to avoid possible conflicts. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Extension of the major trans-European transport axes to the neighbouring countries Guidelines for transport in Europe and neighbouring regions, COM(2007)32 final.
 • Efekty polityki spójności UE w Polsce, MRR, Warszawa, sierpień 2009.
 • Głąbicka K., Grewiński M., Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005.
 • Hubner D., Territorial Cohesion: Towards a Clear and Common Understanding of the Concept, Informal Ministerial Meeting on Territorial Cohesion and Regional Policy, Ponta Delgada, 23 November 2007.
 • Komunikat Komisji do Rady Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie różnorodności w siłę, COM(2008) 616, wersja ostateczna.
 • Koźlak A., Poprawa dostępności transportowej regionów peryferyjnych w polityce spójności Unii Europejskiej, [w:] Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych, red. M. Michałowska, AE, Katowice 2007.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie. Projekt, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2009.
 • Mirwaldt K., McMastcr I., Bachtler J., Reconsidering Cohesion Policy: the Contested Debate on Territorial Cohesion, European Policies Research Centre, Glasgow, March 2009.
 • Molle W., Djarova J., Enhancing the Effectiveness of Innovation: New Roles for Key Players, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham 2009.
 • Ocena postępów Polski w konwergencji z krajami UE oraz wpływ funduszy unijnych na gospodarkę w latach 2004-2007, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec 2008.
 • OECD Territorial Reviews, Poland, OECD 2008.
 • Polityka spójności Unii Europejskiej (Cohesion Policy), http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl, 11.09.2009.
 • TEN-T trans-European transport network implementation of the priority projects. Progress report, DG for Energy and Transport, Luxembourg 2008.
 • TEN-T: A policy review. Towards a better integrated transeuropean transport network at the service of the common transport policy. Green Paper, COM(2009)44 final.
 • Third report on economic and social cohesion: A new partnership for cohesion, European Commission, COM(2004)0107 final.
 • Trans-European transport network (TEN-T): Commission s funding proposals focus on cross-border projects and sustainable modes of transport, http://europa.eu/rapid/ pressReleasesAction.do?refer ence=IP/07/1744&format=HTML&aged=l&language=EN&guiLanguage=cn, 17.09.2009.
 • Trans-European transport network: TEN-T priority axes and projects 2005, DG for Energy and Transport, Luxembourg 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169037034
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.