PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 566 | 263
Tytuł artykułu

Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Scharakteryzowano partnerstwo publiczno-prywatne jako metodę wykonywania zadań publicznych. Przedstawiono charakterystykę zadań i wydatków publicznych, genezę partnerstwa publiczno-prywatnego, otoczenie prawne, podział zadań i ryzyka w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego. Omówiono zakres zastosowania partnerstwa, istotę "value for money", zagadnienia standaryzacji w przedsięwzięciach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz finansowanie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedstawiono krótką charakterystykę wybranych modeli partnerstwa publiczno-prywatnego oraz partnerstwo publiczno-prywatne w wybranych państwach i w Polsce. Zaprezentowano także autorski model rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
Rocznik
Numer
Strony
263
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Abiola D. et al., Solutions to International Challenges in PPP Model Selection: A Cross-sectoral Analysis, paper prepared for Deloitte Research and London School of Economics, March 13, 2006.
 • Akitoby B., Hemming R., Schwartz G., Public investment and Public-Private Partnerships, International Monetary Fund, Washington 2007.
 • Bejm M., Piotrowski P., Czas na projekty pilotażowe, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 13 lutego 2006.
 • Bejm M., Piotrowski P., Standaryzacja umów, www.partnerstwopublicznoprywatne.info/ docs/PPP Projekty pilotazowe 13.02.2006.doc
 • Bitner M., Cichocki K.S., Efektywne zarządzanie długiem podstawą rozwoju lokalnego, "Rzeczpospolita - Ekonomia&Rynek" 25 lutego 2008.
 • Bogdanowicz J., Nowoczesne finansowanie, "Gazeta Bankowa" 9-15 października 2006.
 • BOT w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego, Difin, wyd. II, Warszawa 2006.
 • Brubaker E., Revisiting Water and Wastewater Utility Privatization, University of Toronto, October 2003, www.environmentprobe.org/enviroprobe/pubs/ev561/pdf
 • Bryńska A., Opinia, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 22 lutego 2007.
 • Brzozowska K., Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach project finance, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, CeDeWu, Warszawa 2006.
 • Budina N., Polackova Brixi H., Irwin T, Public-Private Partnerships in the New EU Member States. Managing Fiscal Risk, "World Bank Working Paper" Nr 114, Washington 2007.
 • Building on Success: The Way Forward for PFI, Confederation of British Industry, 978 0 85201 668 8 UK 2007.
 • Calabrese D., Strategic Communication for Privatization, Public-Private Partnerships and Private Participation in Infrastructure Projects, "World Bank Working Paper", Washington 2008.
 • Cenkier A., Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania zadań publicznych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzana i Finansów" z.n. 70, SGH, Warszawa 2006.
 • Cenkier A., Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym w polskim systemie prawa -bariera czy warunek rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. nauk. J. Głuchowski, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2008.
 • Cenkier A., Zagadnienie opłacalności w partnerstwie publiczno-prywatnym, w: Finanse publiczne, red. nauk. A. Pomorska, Wyd. UMCS, Lublin 2006.
 • Cenkier A., Zagadnienie standaryzacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, w: Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce, red. nauk. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, M. Zaleska, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2007.
 • Closing the Infrastructure Gap: The Role of Public-Private Partnerships. A Deloitte Research Study, Deloitte 2006.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Procurement and Concessions, COM(2005) 569 final, Brussels, 15 November 2005.
 • Community Law on Public Contracts and Concessions, COM(2004) 327 final, Brussels, 30 April 2004.
 • Co zmienić, by rozwinąć partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce, Fundacja FOR, DLA Piper, Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej, Warszawa, wrzesień 2008.
 • Dąbrowski J., Możliwości ukryte w partnerstwie, "Forbes" listopad 2006.
 • Deregulacja rynku produktów, usług i nieruchomości. Trzeci etap reform, red. nauk. E. Balcerowicz, Centrum Analiz Ekonomiczno-Społecznych, Warszawa 2004.
 • Dunin-Wąsowicz S., Rybiński K., Witucki M., Jaka wizja polskiej infrastruktury?, "Rzeczpospolita - Ekonomia&Rynek" 23 kwietnia 2008.
 • Dziarski G., Publiczne drogi za prywatne pieniądze, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 11 (211), 29 maj a-11 czerwca 2006.
 • Eaton D., Akbiyikli R., Quantifying quality. A report on PFI and the delivery of public services, RICS, University of Salford, UK 2005.
 • The EIB's role in Public-Private Partnerships (PPPs), European Investment Bank, 15 July 2004.
 • European PPP Report 2007, DLA Piper, www.dlapiper.com
 • Fedorowicz Z., Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa 2001.
 • Finanse, red. nauk. J. Ostaszewski, Difin, Waszawa 2007.
 • Finanse przedsiębiorstwa, red. naukowa J. Szczepański i L. Szyszko, PWE, wyd. III zmienione i rozszerzone, Warszawa 2007.
 • Fitzgerald P., Review of Partnerships Victoria Provided Infrastructure: Final Report to the Treasurer, January 2004, www.gsg.com.au/pdf/PPPReview.pdf
 • Framework for Public Private Partnerships, Working together for quality public service, November 2001, www.ppp.gov.ie/key-documents/guidance/central-guidance/, www.ppp. gov. ie/keydocs/brefingnotes
 • Gajewska-Jedwabny A., Wsparcie instytucjonalne motorem rozwoju PPP na świecie, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 15/16 (241/242), 23 lipca-19 sierpnia 2007.
 • Gaudemet P.M., Moliner J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 • Glapiak E., Euro czeka, tniemy deficyt, "Rzeczpospolita" 8-9 marca 2008.
 • Glinka J., Przygotowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, materiały z konferencji pt. "Zamówienia publiczne w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wybór partnera prywatnego", MGG, Warszawa, 1 lutego 2005.
 • Going global. The World of Public-Private Partnership, Confederation of British Industry (CBI), July 2007.
 • Goyer K.C., Prison Privatisation in South Africa: Issues, Challenges and Opportunities, "Monograph" Nr 64, September 2001.
 • Grahame A., Private Finance Initiative (PFI), House of Commons, Economic Policy and Statistic Section, UK 2003.
 • Graczewska-Ivanova E., Skończyliśmy z tworzeniem ustaw instrukcyjnych - rozmowa z Adamem Szejnfeldem, wiceministrem gospodarki, "Gazeta Prawna" 22 sierpnia 2008.
 • Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions, COM(2004)327, Commission of the European Communities, Brussels, 30 April 2004.
 • Green Public Private Partnerships, Office of the Deputy Prime Minister, Office of Government Commerce, UK, July 2002.
 • Grote B., Understanding Contemporary Public-Private Highway Transactions: The Future of Infrastructure Finance?, U.S. House of Representatives, May 24, 2006, www.house.gov
 • Gruszczyński J., Podział ryzyka w projektach PPP, "Rzeczpospolita - Ekonomia&Rynek" 12 maja 2008.
 • Gruszczyński J., Święcicki P., Budowa autostrad: koniec gadania, czas na decyzje, "Rzeczpospolita" 17 września 2007.
 • Grzybowski W., Czy małe projekty PPP będą opłacalne, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 17 (217), 21 sierpnia-3 września 2006.
 • Grzybowski W., Można tak podzielić ryzyko, by nie powiększać długu publicznego, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 19 (219), 18 września-1 października 2006.
 • Grzybowski W., Ocena zasadności przeprowadzenia projektu w trybie PPP, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 23 (197), 7-20 listopada 2005.
 • Grzybowski W., Projekty PPP trzeba szczegółowo opisać, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 20 (220), 2-15 października 2006.
 • Grzybowski W., Przedpartnerska analiza kosztów i korzyści, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 22 (196), 24 października-6 listopada 2005.
 • Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships, United Nations Economic Commission for Europe, New York-Geneva 2007.
 • Guidelines for Successful Public-Private Partnerships, European Commission, January 2003.
 • Ickiewicz J., Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1993.
 • Informacja nt. realizacji Projektu Metra Warszawskiego i wsparcia Zespołu Zadaniowego PPP w części B dotyczącej doradztwa dla Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwo Infrastruktury, Departament Finansowania Infrastruktury, Wydział Partnerstwa Publiczno--Prywatnego, Warszawa, 9 września 2003.
 • Iossa E., Martimort D., The Simple Micro-Economics of Public-Private Partnerships, "CMPO Working Paper Series" Nr 08/199, University of Bristol, June 2008.
 • ISPA-PPP Operational Guidelines for Successful Public-Private Partnerships, "Working Draft" 13/06, European Commission 2002.
 • Jajuga K., Podstawy inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, GPW w Warszawie, wyd. III uaktualnione, Warszawa 2007.
 • Jendra M., Banki oczekują przejrzystego podziału zadań, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 15/16 (241/242), 23 lipca-19 sierpnia 2007.
 • Jezierska A., Partnerem prywatnym jest najczęściej konsorcjum różnych firm, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 15/16 (241/242), 23 lipca-19 sierpnia 2007.
 • Jóźwiak Z., Warto przystępować do umów ramowych, "Rzeczpospolita - Prawo i Gospodarka" 4 lipca 2006.
 • Kaczyńska D., PPP korzystne dla środowiska. Ustawa uprości współpracę samorządu z firmami, "Puls Biznesu" 22 czerwca 2005.
 • Kerger R., Pionierzy publiczno-prywatni, "Puls Biznesu" 4 stycznia 2006.
 • Kerger R., Publiczni z prywatnymi mogą teraz legalnie, "Puls Biznesu" 26 lipca 2006.
 • Kępka W, Inwestycje sportowe i turystyczne w przewadze, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 15/16 (241/242), 23 lipca-19 sierpnia 2007.
 • Kępka W, Łączenie środków unijnych z PPP będzie trudne, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 21 (221), 16-29 października 2006.
 • Kępka W, PPP potrzebne jest wsparcie instytucjonalne, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 11 (237), 28 maja-10 czerwca 2007.
 • Kępka W., Sektor prywatny chce budować mieszkania komunalne, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 5 (205), 6-19 marca 2006.
 • Kępka W, W formule PPP powstają tylko drogi płatne, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 22 (222), 30 października-12 listopada 2006.
 • Korbus B., Forma PPP decyduje o wymaganiach partnerów wobec podziału zobowiązań, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 8 (234), 16-29 kwietnia 2007.
 • Korbus B., Jak podzielić ryzyko w PPP, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 9 (235), 30 kwietnia-13 maja 2007.
 • Korbus B., Partnerstwo publiczno-prywatne, UKIE, wyd. I, Warszawa, grudzień 2003.
 • Korbus B., PPP nie jest prywatyzacją, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 25 (225), 11-24 grudnia 2006.
 • Korbus B., Trzeba dokładnie sprawdzić partnera prywatnego, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 24 (224), 27 listopada-10 grudnia 2006.
 • Korbus B., W PPP samorząd ma więcej zadań niż w tradycyjnych projektach, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 26 (226), 25-31 grudnia 2006.
 • Korbus B., Źle skonstruowane PPP zagraża administracji i społeczności, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 23 (223), 13-26 listopada 2006.
 • Korbus B., Strawiński M., Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Korbus B., Wawrzyniak M., Forma realizacji zadań publicznych, "Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota", nr 10, marzec 2009.
 • Korbus B., Wawrzyniak M., Partnerstwo publiczno-prywatne na nowych zasadach, "Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota", nr 10, marzec 2009.
 • Korbus B., Wawrzyniak M., Umowy z zakresu PPP, "Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota", nr 10, marzec 2009.
 • Korbus B., Wawrzyniak M., Wybór modelu współpracy, "Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota", nr 10, marzec 2009.
 • Korombel A., Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą Project finance, Difin, Warszawa 2007.
 • Kosikowski C, Sektor finansów publicznych w Polsce, Dom Wyd. ABC, Warszawa 2006.
 • Kowalczyk M., Zarządzanie ryzykiem w project finance, NBP, Warszawa 2002.
 • Kozarovski D., Public Private Partnerships - a solution worth pursuing despite their complexity, "UNSW (University of New South Wales) Law Journal" Vol. 29, Nr 3, 2006.
 • Kozłowska A., Inwestycja wraca do podmiotu publicznego, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 4 (204), 20 lutego-5 marca 2006.
 • Kozłowska A., jak wybrać partnera publicznego do wspólnej realizacji zadania publicznego, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 24 (198), 21 listopada-4 grudnia 2005.
 • Kozłowska A., Kompleksowe projekty PPP mają większe szanse na pozyskanie partnera prywatnego, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 14 (240), 9-22 lipca 2007.
 • Kozłowska A., Kontrola partnera prywatnego, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 3 (203), 6-19 lutego 2006.
 • Kozłowska A., PPP dobre dla inwestycji sportowo-rekreacyjnych, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 9 (209), 1-14 maja 2006.
 • Kozłowska A., Partnerska realizacja inwestycji i usług, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 20 (194), 26 września-9 października 2005.
 • Kozłowska A., Przygotowanie umowy o PPP, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 25 (199), 5-18 grudnia 2005.
 • Kozłowska A., Rynkowe zarządzanie usługami publicznymi, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 21 (195), 10-23 października 2005.
 • Kramarik R., Public Private Partnership. Legal feasibility study in the Czech Republic, October 2003.
 • Kubicz M., Umowa o partnerstwie, "Rzeczpospolita - Dobra firma - Vademecum" 10 października 2005.
 • Kucharz A., Uwagi do projektu Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym [druk nr 3174] oraz projektu Ustawy przepisy wprowadzające ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym [druk nr 3175], Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, materiał powielony, Warszawa, 7 września 2004.
 • Kulesza M., Bitner M., Kozłowska A., Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, Dom Wyd. ABC, Warszawa 2006.
 • Kwieciński M., O sukcesy trzeba zabiegać, "Rzeczpospolita" 14-15 czerwca 2006.
 • List resortu skarbu, anonsujący opublikowanie Standardised Public-Private Partnership Provisions ("Standardisation"), National Treasury, Republic of South Africa, Pretoria, 13 April 2004, www.ppp.gov.za/Documents/ppp_provisions/Standardised PPP Pro-visions.Covering letter 20040420.pdf
 • Malinowska E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002, ODDK, Gdańsk 2002.
 • Meek J., School's out: P3 school program canned in Nova Scotia, findarticles.com/p/artic-Ies/mi_qa3993/is_/ai_n8940855
 • Mierzwa A., Opinia prawna na temat: rządowego projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (druk nr 3174) oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym (druk nr 3175), Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, materiał powielony, Lublin, 8 listopada 2004.
 • Misiąg W, Opinia w sprawie projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym (druki sejmowe nr 3174 i 3175), Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, materiał powielony, Warszawa, 15 listopada 2004.
 • Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 • National Public Private Partnership Guidelines. Overview, Australian Government, Infrastructure Australia, December 2008.
 • New Decision of Eurostat on deficit and debt. Treatment of public-private partnerships, Eurostat Press Office 18/2004, Luxembourg, 11 February 2004.
 • Nicholls A., Perfect fit, "PPPbulletin" Vol. 13, Issue 3, April 2008.
 • Nicholls A., The Word is not enough, "PPPbulletin" Vol. 13, Issue 4, May 2008.
 • Nijkamp P., Van der Burch M., Vindigni G, A Comparative Institutional Evaluation of Public Private Partnerships in Dutch Urban Land-use Revitalisation Projects, "Urban Studies" 39 (10), 2002, s. 1865-1880.
 • Niklewicz K, Partnerstwo publiczno-prywatne - sposób na unijne fundusze?, "Gazeta Wyborcza" 13 maja 2003.
 • Nowa decyzja Eurostatu dotycząca deficytu i zadłużenia. Podejście do partnerstwa publiczno-prywatnego, News Relase 18/2004, 11 lutego 2004.
 • Ołubek P., Bankowa oferta dla PPP, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 8 (208), 17-30 kwietnia 2006.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego w sprawie roli EBI w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) i wpływu PPP na wzrost (opinia z inicjatywy własnej), Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny, ECO/143 - CESE 255/2005, Bruksela, 10 marca 2005.
 • Ostaszewski J., Cicirko T, Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2005.
 • Ostrowska K., Kłopotliwe zarządzanie długiem, "Rzeczpospolita - Ekonomia&Rynek" 29 lutego 2008.
 • Ostrowska K., Miasta w dobrej kondycji, "Rzeczpospolita - Ekonomia&Rynek" 15-16 marca 2008.
 • Ostrowska K., Zapotrzebowanie na kredyty mocno wzrośnie, "Ranking samorządów 2008" dodatek do "Rzeczpospolitej" 18 lipca 2008, s. 11.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005.
 • Partnerships Victoria, Melbourne, June 2000.
 • Partnerships Victoria Guidance Material. Practitioners' Guide, Department of Treasury and Finance, State of Victoria, June 2001.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne, red. A. Gajewska-Jedwabna, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2005.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce, Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Warszawa 2002.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie usług komunalnych. Przegląd doświadczeń polskich, red. M. Moszoro, Municipium, Warszawa 2000.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne z praktycznym komentarzem, stan prawny na 19 listopada 2007 r., "Podręczny Zbiór Praw" nr 12, Infor, Salans, "Gazeta Prawna" 2007.
 • PFF. Meeting the investment challenge, HM Tresury, July 2003.
 • PFF. Strengthening long-term partnerships, HM Treasury, March 2006.
 • PFF The State of the Market 2007, Partnerships UK 2007.
 • Pollio G, International Project Analysis and Financing, Macmillan Press Ltd., Hound-mills 1999.
 • Prezydent podpisał ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, gospodarka.gazeta.pl/ gospodarka/1,33181,6132319,Prezydent_podpisal_ustawe_o_partnerstwie_publiczno_ prywatnym.html?skad=rss
 • The private stake in the UK's prisons, BBC News.
 • Project lp/05-3, Application of the PPP Principle on the Economic and Social Cohesion Policy. Final Report for the Ministry for Regional Development of the Czech Republic, Deloitte, May 2006.
 • Projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Druk nr 3174, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, IV kadencja, 20 sierpnia 2004.
 • Projekt ustawy 3 partnerstwie publiczno-prywatnym, Druk nr 1180, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VI kadencja, 20 października 2008.
 • Pronińska A., Rybnik zaryzykuje i wejdzie, "Puls Biznesu" 30 listopada 2009.
 • Przedsięwzięcia BOT (Buduj - Eksploatuj - Przekaż) w rozwoju infrastruktury komunalnej. Poradnik, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.
 • Public Finance Guidelines. PPP Toolkit, European Bank for Reconstruction and Development, 30 January 2004.
 • Public Private Partnership. A Guide for Local Government, Ministry of Municipal Affairs, British Columbia, May 1999.
 • Public-private partnership. Legal feasibility study in the Czech Republic, Allen & Overy, Praha, September 2003.
 • Public Private Partnership Manual, National Treasury PPP Unit, Pretoria, August 2004.
 • Public Private Partnerships - the Governments approach, The Stationary Office, London 2000.
 • Pyssa J., PPP bez wyraźnych preferencji podatkowych, "Gazeta Administracji i Samorządu" nr 6 (206), 20 marca-2 kwietnia 2006.
 • Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z sektorem prywatnym, red. nauk. E. Kornerger-Sokołowska, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, Warszawa, grudzień 2008.
 • Regeneration Growth, "PPPbulletin" - roundtable supplement Vol. 13, Issue 3, April 2008.
 • Renda A., Schrefler L., Public-Private Partnerships. Models and Trends in the European Union, European Parliament, IP/A/IMCO/SC/2005-161, February 2006.
 • Report on Operational PFI Projects by Partnerships UK, Partnerships UK, March 2006.
 • Report on Private Investment in Public Infrastructure, Public Accounts and Estimates Committee, State of Victoria, June 2006.
 • Resource Book on PPP case studies, European Commission, Directorate-General Regional Policy, June 2004.
 • Review of PFI (Private/Public Partnerships), Summery and Conclusions, Bates Review, 1997.
 • Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w nowej Europie, PricewaterhouseCoopers, Warszawa 2004.
 • Rząd planuje ułatwienia dla małych projektów - rozmowa z Piotrem Woźniakiem, ministrem gospodarki, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 15/16 (241/242), 23 lipca-19 sierpnia 2007.
 • Samorządy mogą już zastosować prawo - rozmowa M. Marczuka z Marcelim Królem, prezesem Project Finance Poland, "Gazeta Prawna" 28 lipca 2006.
 • Schnell Ch., Partnerstwo publiczno-prywatne: specyficzna forma finansowania, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 21-22 lutego 2009.
 • 7 mitów i 3 prawdy o partnerstwie publiczno-prywatnym, PricewaterhouseCoopers, www. pwc.com/pl/pol/ins-sol/publ/2005/ppp_mity_prawdy.pdf, dostęp: 6 października 2008.
 • Sochacka-Krysiak LL, Finanse publiczne, Poltext, Warszawa 1994.
 • La solucion de la Cooperacion Publico-Privada. Realidad y futuro de las infraestructuras de Europa, PriceWaterhouseCoopers, www.pwc.com/es
 • Sprawozdanie Komisji Gospodarki o stanowisku Senatu RP w sprawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Druk nr 4348 z 26 lipca 2005, Sejm RP IV kadencji.
 • Stadion sportowy w modelu PPP. Stadiony - za czyje pieniądze?, Project Finance Poland(tm), Warszawa, 25 listopada 2005., www.projectfinance.pl/pdf.php?nazwa=pliki/Stadion_ schemat_PPP.pdf, dostęp: luty 2009.
 • Standardisation of PFI Contracts, Version 1, HM Treasury, July 1999.
 • Standardisation of PFI Contracts, Version 3, HM Treasury, April 2004.
 • Standardisation of PFI Contracts, Version 4, HM Treasury, March 2007.
 • Standardised PPP Provisions ("Standardisation"), Private Sector Draft, May 2003, www. mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/standardisedpppprovisions.pdf
 • Starczewska-Krzysztoszek M., Gminy boją się korzystać z pieniędzy prywatnych przy realizacji celów publicznych, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 9 maja 2007.
 • Stech G., Jak nie stracić na stadionach, "Businessman.pl" nr 3, 2008.
 • Sturgess G, Competition, a catalyst for change in the prison service, Confederation of British Industry, July 2003.
 • System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, t. 2, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008.
 • Traktat o Unii Europejskiej (Treaty on European Union), Maastricht 1992.
 • 2005 Global Project Finance Yearbook, Standard&Poor's, November 2004.
 • Tworzenie podstaw dla PPP w Polsce. Podsumowanie, cz. V, ECORYS, Warszawa 2003.
 • Tworzenie podstaw dla PPP w Polsce. Wskazówki dotyczące aspektów finansowych PPP, cz. II, ECORYS, Warszawa 2003.
 • Tworzenie podstaw PPP w Polsce, ECORYS, Allen & Overy, NEA & RebelGroup, materiał opracowany na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury RP, www.ppp-toolkit-pl
 • Ustawa nie jest konieczna, aby realizować projekty PPP, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 15/16 (241/242), 23 lipca-19 sierpnia 2007.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Druk nr 3174 z 20 sierpnia 2008, Sejm RP, IV kadencja.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Druk nr 1180 z 20 października 2008, Sejm RP, VI kadencja.
 • Value for Money Assessment Guidance, HM Treasury, August 2004.
 • Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2007.
 • Wikariak S., Brakuje chętnych dofinansowania inwestycji, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 19 lipca 2006.
 • Wikariak S., Jak przygotować partnerstwo publiczno-prywatne, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 24 lipca 2006.
 • Wikariak S., Koncesje zastąpią martwe partnerstwo, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 15 stycznia 2008.
 • Wikariak S., Miasta myślą o współpracy z prywatnymi firmami, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 2 lipca 2008.
 • Wikariak S., Prywatny kapitał wesprze gminy. Szansa na rozwój infrastruktury w miastach i na wsi, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 7 października 2005.
 • Wikariak S., Publiczne inwestycje za prywatne pieniądze, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 9 października 2007.
 • Wikariak S., Publiczny z prywatnym może współpracować na różne sposoby, "Rzeczpospolita - Prawo co dnia" 7 września 2006.
 • Woźniak J., Jak powstają związki partnerów publicznych i prywatnych, "Rzeczpospolita -Prawo co dnia" 29 lipca 2008.
 • Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Komisja Europejska, styczeń 2003.
 • Yescombe E.R., Partnerstwo publiczno-prywatne: zasady wdrażania finansowania, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 • Yescombe E.R., Project finance. Wybrane elementy finansowania strukturalnego, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 • Zieniewski M., Sześciło D., Co zmienić, by rozwinąć partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce, Forum Obywatelskiego Rozwoju, DLA Piper, Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej, Warszawa, wrzesień 2008.
 • Zieniewski M., Sześciło D., Nadchodzi koniunktura na PPP?, "Rzeczpospolita - Ekonomia&Rynek" 29 sierpnia 2008.
 • Zysnarski I., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007.
 • AKTY PRAWNE
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, DzU nr 125 poz. 866.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu, form i zasad sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU nr 125 poz. 867.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, DzU nr 125 poz. 868.
 • State Authorities (Public Private Partnership Arrangements) Act 2002, Number 1 of 2002.
 • Treasury regulations for departments, trading entities, constitutional institutions and public entities issued in the terms of Public Finance Management Act 1999, National Treasury, Republic of South Africa, March 2005.
 • Uchwała Senatu RP z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie ustawy o partnerstwie publiczno--prywatnym.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249 poz. 2104.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU nr 169 poz. 1420.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU nr 19 poz. 100.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157 poz. 1240.
 • ŹRÓDŁA INTERNETOWE
 • biznes.gazetaprawna.pl
 • stats.oecd.org
 • www.e-privatzation.com
 • www.essystem.pl
 • www.gsg.com.au
 • www.hm-treasury.gov.uk
 • www.house.gov
 • www.infrastructureaustralia.gov.au
 • www.kla.com.pl
 • ncppp.org
 • www.partnerships.vic.gov.au
 • www.pfie.com
 • www.pppcentrum.cz
 • www.pppcouncil.ca
 • www.ppp.gov.ie
 • www.ppp.gov.za
 • www.projectfinance.pl
 • www.rzeczpospolita.pl
 • www.serco.com
 • www.sng.com.pl/page.php?anim= 18rpage= 10
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000166800522
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.