PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 30 | 99-109
Tytuł artykułu

Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa zakładów opieki zdrowotnej na potrzeby zarządzania

Warianty tytułu
Financial and Non-financial Reporting of Health Care Organisations for Management Purposes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono szczegółowy przegląd i analizę sprawozdawczości finansowej i niefinansowej przygotowywanej na potrzeby zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Wyspecyfikowano potrzeby informacyjne kierownictwa na trzech szczeblach zarządzania, tj. na poziomie mikro, mezzo (region) i makro. Potrzeby te są zaspokajane wskutek nałożenia na zakłady opieki zdrowotnej różnych wymogów sprawozdawczych. Sprawozdawczość obejmuje informacje finansowe (o aktywach trwałych i obrotowych, zadłużeniu, przychodach, kosztach, stratach i zyskach) i niefinansowe. Jest ona przekazywana do kilku różnych organów (Ministerstwa Zdrowia, organów założycielskich, płatników, Głównego Urzędu Statystycznego). We wnioskach podkreślono brak spójności pomiędzy różnymi systemami sprawozdawczości w ochronie zdrowia. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains a detailed review and analysis of information sets prepared for management purposes in health care. Information needs of management are specified at three levels of administration, i.e. micro level, mezzo level and macro level. These needs are satisfied through different reporting requirements set upon health care organizations. Information sets include financial information (about fixed and working assets, debts, revenues, costs, gains/losses) and non-financial, and are reported to several different bodies (Ministry of Health, founding bodies, payers, Central Statistical Office). In conclusion, the lack of coherence among different reporting systems in health care is highlighted. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99-109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Griffin R.W. Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Hass-Symotiuk M., Sprawozdawczość z zakresu ochrony zdrowia i jej przydatność na różnych szczeblach zarządzania w: Rachunkowość w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 168, prace Katedry Rachunkowości nr 15, Szczecin 1996.
 • Hass-Symotiuk M., Wawer U.: Wykorzystanie informacji o kosztach w zarządzaniu placówkami opieki zdrowotnej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce", Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 1997, s. 61-68.
 • Indulski J.A., Matulcwicz M, Bryła M., Ekonomika zdrowia a problem efektywności ochrony zdrowia, Instytut Medycyny Pracy im. prof, dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, Łódź 1994.
 • Informacja ekonomiczno - finansowa w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej, red. M. Hass-Symotiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2002.
 • Jasłowski J., Wspieranie zarządzania placówkami ochrony zdrowia za pomocą systemu informacyjnego "Zdrowie i Zarządzanie", tom 11, nr 6/2000.
 • Nowak W.A., Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody, uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Poździoch S., Włodarczyk C, Systemy zdrowotne: zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego, Dz.U. 1999 Nr 94 poz. 1097.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591, ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408, ze zm.
 • World Health Organization, The World Health Report 2000. Health Systems: Improving Performance, World Health Organization 2000.
 • www.mf.gov.pl
 • www.mz.gov.pl
 • www.stat.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164797812
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.