PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 4 | 52-59
Tytuł artykułu

Jakość produkowanych w Polsce tusz wołowych ocenianych systemem EUROP

Warianty tytułu
Quality of Produced in Poland Cattle Carcasses Assessed According to EUROP Scheme
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy była ocena jakości handlowej produkowanych w Polce tusz wołowych w systemie EUROP, a pozyskanych od różnych kategorii bydła dorosłego. Materiał badawczy stanowiły wyniki klasyfikacji tusz wg systemu EUROP dla trzech kategorii bydła dojrzałego, uzyskane z dwóch zakładów zlokalizowanych w południowo-wschodniej Polsce. Badaniami objęto łącznie 157 008 tusz, w tym: 87 211 buhajków, 28 756 jałówek i 41 041 krów. Wyniki klasyfikacji uformowania tusz wykazały, że najwięcej, bo ponad 70% (u wszystkich analizowanych kategorii bydła) zakwalifikowano do klasy O. Najlepszym uformowaniem wśród ocenianych kategorii charakteryzowały się tusze buhajków (do klasy E i U zakwalifikowano ponad 2% tusz), podczas gdy najgorszym tusze krów (do klasy E i U zakwalifikowano 0,035%, a do klasy najsłabszej klasy P 23,48%). Wykazano ponadto, ze tusze buhajków cechowały się wyraźnie mniejszym otłuszczeniem, ponieważ ponad 75% tusz tej kategorii zakwalifikowano łącznie do 2 i 3 klasy, podczas gdy tusze jałówek i krów najczęściej kwalifikowane były do 4 klasy otłuszczenia. Należy jednak zaznaczyć, że jałówki cechowały się większym otłuszczeniem tuszy, ponieważ do 4 klasy zakwalifikowano niemal 47% tusz, a tusze krów stanowiły tu nieco ponad 32%. Wykazano, że wraz ze wzrostem klasy uformowania zwiększała się średnia masa tuszy ciepłej. Ponadto niezależnie od klasy uformowania najwyższą masą tuszy charakteryzowały się buhajki. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the work was to assess the commodity quality of beef carcasses of different categories of adult cattle produced in Poland in accordance with EUROP scheme. The material of research comprised results of carcass classification according to EUROP scheme for three adult categories of cattle which were obtained from two meat plants situated in south-east Poland. The data included totally 157 008 carcasses distinguish 87 211 of young bulls, 28 756 of heifers and 41 041 of cows. It was showed that the most carcasses, i.e. over 70% of all analysed cattle categories were classified into О class of conformation. The carcasses of young bulls had the best conformation (class E and U scored over 2%), but cows' carcasses had the worst conformation (class E and U scored 0.035% and the lowest class P 23.48%). Moreover, it was showed that the young bulls' carcasses were markedly less fattened, because over 75% of carcasses were classified into 2nd and 3rd class. The heifers' and cows' carcasses the most often were graded into 4th class of fatness, 47% and 32% for heifers and cows, respectively. It was stated that with an increase of carcass conformation, the average hot carcass weight became higher. Moreover, the young bulls had the highest carcass weight independently from class of conformation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
52-59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • [1] Čepin S., Čepon R., 2001. Genetic and environmental influence on carcass and meat quality of beef. Technol. Mięsa, 42 (5/6), 283-294.
 • [2] Daszkiewicz T., Wajda S., 2000. Jakość mięsa pochodzącego z tusz mieszańców limousine x cb zaliczonych do różnych klas otłuszczenia w systemie klasyfikacji EUROP. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. i Tłusz., XXXVII, 43-49.
 • [3] Dymnicki E., Reklewski Z., Oprządek J., Słoniewski K.., Oprządek A., 2000. Jakość tusz buhajków ras mięsnych. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 375, 113-120.
 • [4] Dz. Urz. WE L123 z 07.05.1981 z późniejszymi zmianami.
 • [5] Florek M., 2003. Porównanie udziału i składu tkankowego elementów cennych w półtuszach buhajków i jałówek w zależności od klasy uformowania lub otłuszczenia EUROP. Ann. UMCS, Sec. ЕЕ, XXI, N1, 9-16.
 • [6] Florek M., Litwińczuk Z., 2001a. Comparison of physicochemical quality of young bull meat classified into three commercial classes EUROP. Pol. J. Food Nutr. Sci., 10/51, 3 (S) 205-208.
 • [7] Florek M., Litwińczuk Z., 2001b. Interdependencies between evaluation of half-carcass conformation and fatness in EUROP system and physicochemical quality of young bull meat. Pol. J. Food Nutr. Sci., 10/51, 3 (S), 201-204.
 • [8] Florek M., Litwińczuk Z., 2002. The quality of meat from the carcasses of young bulls and heifers classified according to the EUROP system. Anim. Sci. Papers Reports, 20, S (1), 169-178.
 • [9] Florek M., Litwińczuk Z., Kędzierska-Matysek M., Grodzicki T., Skałecki P., 2007. Wartość odżywcza mięsa z lędźwiowej części mięśnia najdłuższego i półścięgnistego ud młodego bydła rzeźnego. Medycyna Wet., 63 (2), 242-246.
 • [10] Gil Z., Feleńczak A., Szarek J., Zaor K., 1999. Masa tłuszczu okołomosznowego a klasa otłuszczenia tuszy według systemu EUROP u buhajków rzeźnych. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 44, 307-312.
 • [11] Grodzki H., Orłowska O., Przysucha T., Ślósarz J., 2006. The influence of crossing Black-and-White cows with Limousine and Chjarolaise bulls on carcass conformation and fatness of their crossbreed offspring. Anim. Sci. Papers Reports, 24, Supl. 2, 93-98.
 • [12] Litwińczuk A., Litwińczuk Z., Barłowska J., Florek M., 2004. Surowce zwierzęce - ocena i wykorzystanie. PWRiL Warszawa.
 • [13] Litwińczuk Z., Barłowska J., Florek M., Tabała K., 2006. Shlaughter value of heifers, cows and young bulls from commercial beef production in the central-estern region of Poland. Anim. Sci. Papers Reports, 24, Supl. 2, 187-194.
 • [14] Litwińczuk Z., Florek M., 2004. Metody oceny i klasyfikacji tusz bydlęcych. Medycyna Weterynaryjna 60 (9), 929-933.
 • [15] Park B., Cho S., Kim J., Yoo Y., Lee J., Ahn C., Kim Y., Yun S., 2001. Carcass composition and meat quality by intramuscular fat contents in Longisssimus dorsi of Hanwoo. 47th International Congres of Meat Science and Technology, August 26th-31st, Kraków, Poland, I, 116-118.
 • [16] Śmiecińska K., Wajda S., 2007. Udział elementów zasadniczych w tuszach krów rasy polskiej holsztynofryzyjskiej odmiany czarno-białej zaliczanych do różnych klas uformowania i otłuszczenia w systemie klasyfikacji EUROP. Rocz. Nauk. PTZ, 3, l, 115-121.
 • [17] Wajda S., 2004. Wykorzystanie klasyfikacji tusz wołowych do rozliczeń z producentami żywca. Gosp. Mięsna, 5, 26-30.
 • [18] Wajda S., 2006. Uzależnienie cen bydła rzeźnego od wartości rzeźnej ich tusz. Gosp. Mięsna, 3, 28-33.
 • [19] Wajda S., Daszkiewicz T., 2000. Wartość rzeźna i jakość mięsa z tusz buhajków zaliczonych do różnych klas umięśnienia i otłuszczenia w systemie EUROP. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 51, 409-417.
 • [20] Wajda S., Daszkiewicz T., 2006. Efekt ekonomiczny uzyskany z podziału elementów zasadniczych tusz buhajków różnych klas. Rocz. Nauk. PTZ, 2, 2, 117-122.
 • [21] Wichłacz H., 2000. Skup bydła rzeźnego na podstawie poubojowej klasyfikacji EUROP. Gosp. Mięsna, 3, 36-43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164794757
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.