Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 23 | nr 37 Zastosowania metod ilościowych | 59-70
Tytuł artykułu

Przegląd metod wielowymiarowej analizy statystycznej wykorzystywanych w badaniach segmentacyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
Multivariate Data Analysis in Market Segmentation Research : a Review Article
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest syntetyczna prezentacja zakresu wykorzystania wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej w badaniach segmentacyjnych. W pierwszej części artykułu krótko scharakteryzowano istotę i proces segmentacji rynku. W części drugiej proces analizy prowadzonej na cele segmentacji rynku podzielono na trzy etapy i wskazano zakres zastosowania wybranych metod analizy w każdym etapie. Przedstawiono podejścia w segmentacji rynku i metody do nich adekwatne. Podkreślono wpływ charakteru zbioru zmiennych na wybór metod analizy. W ostatniej części zaprezentowano sposoby postępowania w segmentacji post hoc, z wykorzystaniem metod klasyfikacji, w zależności od rodzaju zmiennych charakteryzujących konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the applications of multivariate data analysis methods for market segmentation. Firstly the idea and the process of market segmentation is briefly explained. In the next part the usefulness of multivariate data analysis methods for three steps of segmentation research (data preparing, customers classification and segment profiling) is indicated. The methods were also considered with regards to the taxonomy of variables suggested by the author. Furthermore the segmentation approaches and appropriate methods were specified. The last part of the paper was focused on the approaches for market segmentation with cluster analysis depending on the nature of data analyzed. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Beane T.P., Ennis D.M., Market segmentation: a review, „European Journal of Marketing" 1987, vol. 21.no. 5,s. 20-42.
 • Bock II.H., Diday E. (red.), Analysis of Symbolic Data. Exploratory Methods for Extracting Statistical Information from Comp/ex Data, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2000.
 • Diday P., Noirhomme-Fraiture M. (red.), Symbolic Data Analysis and the SODAS Software, John Wiley & Sons, Chichester 2008.
 • Frank R.E, Green P.E., Numerical taxonomy in marketing analysis: a review article, „Journal of marketing research" 1968, February, vol. 5, no. 1, s. 83-98.
 • Garbarski L., Rutkowski L, Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 2006.
 • Gatnar E., Symboliczne metody klasyfikacji danych, PWN, Warszawa 1998.
 • Gatnar E., Walesiak M. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, AE, Wrocław 2004.
 • Gordon A.D., Classification, Chapman&Hall, London 1999.
 • Hair J.F., Black W.C., Babin B.J, Anderson R.E., Tatham R.L., Multivariate data analysis, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2006.
 • Koronacki J., Ćwik J., Statystyczne systemy uczące się, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
 • Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005
 • Pociecha J., Statystyczne metody segmentacji rynku, AE, Kraków 1986
 • Punj G., Stewart D.W., Cluster analysis in marketing research: review and suggestions for application, „Journal of Marketing Research" 1983, maj, vol. 20, s. 134-148.
 • Rószkicwicz M., Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Saunders J.A., Cluster analysis for market segmentation, „European Journal of Marketing" 1980, 14, no. 7, s. 422-435.
 • Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996
 • Walesiak M., Segmentacja tynku. Kryteria i metody, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, A. Zeliaś (red.), AE, Kraków, 2000, s. 191-201.
 • Wedel M., Kamakura W.A., Market Segmentation: Conceptual and Methodological Foundations, Kluwer Academic Publisher, Boston-Dordrecht-London 1998.
 • Wilk J. (2006a), Miary odległości obiektów opisanych zmiennymi symbolicznymi z wagami, [w:] Taksonomia 13, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1126, AE, Wrocław, s. 224-236.
 • Wilk J. (2006b), Problemy klasyfikacji obiektów symbolicznych. Symboliczne miary odległości, [w:] Ilościowe i jakościowe metody badania rynku. Pomiar i jego skuteczność, J. Garczarczyk (red.), ZN AE w Poznaniu nr 71, Poznań, s. 69-83.
 • Wilk J., Pełka M., Dane symboliczne w zagadnieniu klasyfikacji, [w:] Identyfikacja struktur rynkowych: Pomiar modelowanie symulacja. M. Rószkicwicz (red.), Monografie i Opracowania nr 533, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2004, s. 103-120.
 • Wind Y., Issues and Advances in Segmentation Research, „Journal of Marketing Research" 1978, vol. 15, s. 317-337.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164692516
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.